Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 1998
535 s.

objednat
ISBN 80-85943-17-4 (váz.)
Obsahuje slovníček základních pojmů.
Bibliografie: s. 534-535.
Mikroekonomie - učebnice vysokošk.
000064363
7 // Obsah // Předmluva 13 // Část I. // ÚVOD 15 // 1. Nástroje používané v mikroekonomii 17 // 1.1 Předmět zkoumání 17 // 1.2 Základní metody a nástroje mikroekonomické analýzy 20 // 1.3 Hledání optima 23 // 1.4 Řešení problémů rovnováhy 35 // Shrnutí 42 // Část II. // CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 45 // 2. Užitek, preference a optimum spotřebitele 47 // 2.1 Předpoklady racionálního chování spotřebitele 47 // 2.2 Měření užitku 49 // 2.3 Indiferenění křivky v podmínkách různých preferencí 55 // 2.4 Linie rozpočtu (rozpočtové omezení) 61 // 2.5 Optimum spotřebitele 62 // 2.6 Přebytek spotřebitele 65 // Shrnutí 70 // 3. Poptávka 72 // M 3.1 Individuální poptávka 72 // 3.2 Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku 73 // 3.3 Vliv změn ceny statku na poptávané množství 82 // 3.4 Vliv změny ostatních cen na poptávku 94 // 3.5 Vztahy mezi elasticitami 100 // 3.6 Tržní poptávka 104 // Shrnutí 110 // 4. Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 113 // 4.1 Očekávaný výsledek 115 // 4.2 Očekávaný užitek 116 // 4.2.1 Odvození funkce užitku 117 // 8 // 4.2.2 Vztah k riziku ?? // 4.3 Optimální rozhodnutí v podmínkách rizika 127 // 4.4 Snižování rizika 232 // 4.4.1 Pojištění 232 // 4.4.2 Diverzifikace 236 // Shrnutí 245 // Část III. // CHOVÁNÍ FIRMY A FORMOVÁNÍ NABÍDKY 147 // 5. Volba technologie 249 // 5.1 Základní východiska analýzy firmy I49 // 5.2 Volba
technologie 250 // 5.3 Výroba v krátkém období (krátkodobá produkční funkce) 153 // 5.3.1 Výrobní stadia v krátkém období I57 // 5.4 Výroba v dlouhém období (dlouhodobá produkční funkce) 162 // 5.4.1 Izokvanta 262 // 5.4.2 Mezní míra technické substituce 265 // 5.4.3 Elasticita vzájemného nahrazování vstupů 168 // 5.4.4 Optimální kombinace vstupů 171 // 5.4.5 Křivka růstu výstupu 275 // 5.4.6 Výnosy z rozsahu 277 // 5.5 Technický pokrok 281 // Shrnutí 287 // 6. Náklady firmy 19q // 6.1 Náklady firmy v krátkém období 192 // 6.2 Náklady firmy v dlouhém období 207 // 6.3 Vztah mezi krátkodobými a dlouhodobými náklady 210 // 6.4 Vliv změny cen vstupů na náklady firmy 217 // Shrnutí 219 // 7. Příjmy firmy 222 // 7.1 Celkový příjem firmy 222 // 7.2 Průměrný příjem firmy 226 // 7.3 Mezní příjem firmy 226 // Shrnutí 230 // 8. Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 232 // 8.1 Obecná východiska určení výstupu, // při němž firma maximalizuje zisk 232 // 9 // 8.2 Předpoklady modelu dokonalé konkurence 235 // 8.3 Rozhodování firmy o výstupu v krátkém období 237 // 8.4 Nabídka dokonale konkurenční firmy v krátkém období 239 // 8.5 Nabídka dokonale konkurenčního odvětví v krátkém období 242 // 8.6 Rovnováha dokonale konkurenčního odvětví v krátkém období 244 // 8.7 Rozhodování firmy o výstupu v dlouhém období 247 // 8.8 Nabídka dokonale konkurenčního odvětví v dlouhém období
249 // 8.8.1 Křivka L/5 v případě konstantních cen vstupů 250 // 8.8.2 Křivka LIS v případě rostoucích cen vstupů 252 // 8.8.3 Křivka LIS v podmínkách klesajících cen vstupů 253 // 8.8.4 Elasticita tržní nabídky v dlouhém období 254 // 8.8.5 Dlouhodobé optimum firmy v případě změny cen vstupů 255 // 8.9 Nastolování tržní rovnováhy v dlouhém období 256 // 8.10 Efektivnost mechanismu dokonalé konkurence 257 // Shrnutí 261 // 9. Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně 263 // 9.1 Hlavní příčiny vedoucí ke vzniku monopolu 264 // 9.2 Charakteristické rysy monopolu 266 // 9.3 Volba optimálního výstupu monopolu 267 // 9.4 Stanovení ceny monopolem 269 // 9.5 Tvorba cen přirážkou 270 // 9.6 Monopolní zisk 271 // 9.7 Křivka nabídky monopolu 272 // 9.8 Cenová diskriminace 274 // 9.8.1 Cenová diskriminace prvního stupně 274 // 9.8.2 Cenová diskriminace druhého stupně 276 // 9.8.3 Cenová diskriminace třetího stupně 277 // 9.8.4 Některé další formy cenové diskriminace 281 // 9.9 Alokační efektivnost monopolu 283 // 9.10 Regulace monopolu 285 // Shrnutí 288 // 10. Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci 291 // 10.1 Charakteristika monopolistické konkurence 291 // 10.2 Maximalizace zisku monopolistické firmy v krátkém období 293 // 10.3 Maximalizace zisku monopolistické firmy v dlouhém období 298 // 10.4 Chamberlinův model monopolistické konkurence 299 // 10.5 Efektivnost
monopolistické konkurence 303 // Shrnutí 3?4 // 10 // 11. Optimální výstup firmy v podmínkách oligopolu 306 // 11.1 Charakteristické rysy oligopolu 306 // 11.2 Základní východiska modelů oligopolu 309 // 11.3 Kartel 321 // 11.4 Cournotův model 313 // 11.5 Modely s odhadovanými reakcemi konkurentů 316 // 11.6 Stackelbergův model oligopolu 318 // 11.7 Oligopol s cenovým vůdcem 319 // 11.8 Model se zalomenou poptávkovou křivkou 322 // 11.9 Modely oligopolu založené na teorii her 323 // Shrnutí 332 // 12. Alternativní cíle firmy 334 // 12.1 Příčiny vzniku alternativních teorií firmy 334 // 12.2 Manažerské teorie firmy 337 // 12.2.1 Jednoduchý manažerský model 337 // 12.3 Další alternativní teorie firmy 342 // Shrnutí 246 // Část IV. // TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ 349 // 13. Specifika trhu výrobních faktorů 35I // 13.1 Podmínky maximalizace zisku na trhu vstupů 351 // 13.2 Příjmové veličiny v analýze trhu výrobních faktorů 353 // 13.3 Nákladové veličiny v analýze trhu výrobních faktorů 355 // Shrnutí 337 // 14. Nabídka práce 33g // 14.1 Individuální nabídka práce 358 // 14.2 Tržní nabídka práce 363 // Shrnutí 3g5 // 15. Poptávka po práci 367 // 15.1 Firma na dokonale konkurenčním trhu výstupu // a dokonale konkurenčním trhu práce 368 // 15.1.1 Poptávka firmy po práci v krátkém období 369 // 15.1.2 Poptávka firmy po práci v dlouhém období 372 // 15.1.3 Faktory ovlivňující poptávku firmy po práci 376
// 15.1.4 Tržní poptávka po práci 378 // 11 // 15.2 Firma na nedokonale konkurenčním trhu zboží // a dokonale konkurenčním trhu práce 380 // 15.2.1 Volba optimálního množství práce v krátkém a dlouhém období 381 // 15.2.2 Tržní poptávka po práci 382 // 15.3 Firma na nedokonale konkurenčním trhu výstupu // a nedokonale konkurenčním trhu práce 383 // 15.3.1 Volba optimálního množství práce v krátkém období 384 // 15.3.2 Volba optimáního množství práce v dlouhém období 385 // Shrnutí 390 // 16. Monopol na straně nabídky práce 392 // 16.1 Prosazování monopolní síly odborových svazů na trhu práce 392 // 16.2 Bilaterální monopol na trhu práce 394 // Shrnutí 396 // 17. Trh kapitálu 397 // 17.1 Kapitál 397 // 17.2 Spotřební rozhodování 398 // 17.3 Investiční rozhodování 405 // 17.4 Investiční rozhodování pro více období 412 // 17.5 Reálná a nominální úroková míra 418 // 17.6 Investiční rozhodování a riziko 422 // 17.6.1 Investiční rozhodování a snižování rizika diverzifikací 422 // 17.6.2 Kritérium investičního rozhodování v podmínkách rizika 427 // Shrnutí 433 // Část V. // ROVNOVÁHA, EFEKTIVNOST A ÚLOHA STÁTU 437 // 18. Všeobecná rovnováha 439 // 18.1 Efektivnost ve výrobě 442 // 18.1.1 Optimální výběr vstupů jednou firmou 443 // 18.1.2 Efektivní rozmístění zdrojů mezi firmy 450 // 18.1.3 Efektivní volba struktury produktu firmou 452 // 18.2 Efektivnost směny 453
// 18.3 Výrobně spotřební efektivnost 456 // 18.4 Dosažení všeobecné rovnováhy 459 // 18.4.1 Cenový systém a efektivnost výroby 459 // 18.4.2 Cenový systém a efektivnost ve směně 463 // 18.4.3 Cenový systém a všeobecná rovnováha 464 // 18.5 Efektivnost a spravedlnost 465 // 12 // 18.5.1 Kritéria společenského blahobytu 467 // 18.5.2 Konflikt mezi efektivností a spravedlností 469 // Shrnutí 475 // 19. Tržní selhání 478 // 19.1 Nedokonalá konkurence (monopolní síla) 478 // 19.2 Externality 480 // 19.2.1 Externality a podmínky efektivnosti 481 // 19.2.2 Záporné externality a efektivnost 482 // 19.2.3 Kladné externality a neefektivnost 484 // 19.3 Veřejné statky 485 // 19.3.1 Veřejné statky a efektivnost 487 // 19.3.2 Optimální množství veřejného statku 489 // 19.4 Asymetrická informace 491 // 19.4.1 Morální hazard 492 // 19.4.2 Nepříznivý výběr 499 // Shrnutí 502 // 20. Mikroekonomická politika státu 505 // 20.1 Příčiny mikroekonomické politiky 505 // 20.2 Nástroje mikroekonomické politiky 508 // 20.3 Pravidla chování tržních subjektů 509 // 20.3.1 Význam vymezení vlastnických práv 510 // 20.3.2 Státní regulace 512 // 20.3.3 Antimonopolní zákonodárství 513 // 20.4 Mikroekonomické aspekty fiskální politiky 514 // 20.4.1 Daň z obratu 514 // 20.4.2 Státní subvence 519 // 20.5 Selhávání státu 520 // Shrnutí 521 // Slovník základních pojmů. 524 // Literatura 534 // • ’ ’ %

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC