Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2006
248 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-247-1213-X (brož.)
Sestra
V pub. použito též logo Avicena
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000064390
Obsah // Poděkování...9 // 1. Předmluva...10 // 2. Úvod...12 // 3. Kulturní způsobilost a proces jejího rozvoje / Lenka Špirudová...15 // 3.1 Definice kulturní způsobilosti...16 // 3.2 Model rozvíjení kulturní způsobilosti Josephy Campinhy-Bacote...17 // 4. Teorie transkulturního ošetřovatelství / Lenka Špirudová...23 // 4.1 Madeleine Leiningerová...23 // 4.1.1 Historické souvislosti vzniku teorie M. Leiningerové...24 // 4.1.2 Premisy teorie...25 // 4.1.3 Klíčové pojmy a definice transkulturního ošetřovatelství...27 // 4.1.4 Analýza a vysvětlení modelu teorie transkulturního ošetřovatelství...36 // 4.1.5 Praktická aplikace teorie, perspektivy a problémy dalšího rozvoje...39 // 4.1.6 Principy transkulturní ošetřovatelské péče...40 // 4.1.7 Politika a dohodnuté standardy pro regulaci transkulturního ošetřovatelství. .42 // 4.1.8 Nástin možného celosvětového rozvoje transkulturního ošetřovatelství... .44 // 4.1.9 Některé mýty a nepochopení transkulturního ošetřovatelství...46 // 4.1.10 Kritika a nové koncepty v transkulturním ošetřovatelství...48 // 4.1.11 Závěr - stručný sumář faktů o transkulturním ošetřovatelství...49 // 4.2 Joyce Newman Gigerová, Ruth Davidhizarová - Model kulturně ohleduplné // a uzpůsobené péče ...51 // 4.2.1. Metaparadigma modelu Gigerové - Davidhizarové...53 // 4.2.2 Vnitřní struktury, vazby a pojmy modelu...54 // 4.2.3 Zdroje pro konstrukci modelu...58 // 4.3 Blochův
průvodce etnicko-kulturním posuzováním...59 // 5. Specifika komunikace v transkulturním ošetřovatelství / Lenka Špirudová...66 // 5.1 Souhrn aktuálních poznatků...67 // 5.2 Komunikování v interakci sestra - pacient...68 // 5.3 Komunikace v transkulturním ošetřovatelství...71 // 5.4 Empatie v transkulturním ošetřovatelství...74 // 5.5 Model procesu interakce sestra - pacient v transkulturním kontextu...75 // 5.6 Alternativní způsoby komunikování // v transkulturním ošetřovatelství / Renata Halmo...77 // 5.6.1 Základní pravidla pro komunikování s cizincem / Renata Halmo...77 // 5.6.2 Komunikační karty (piktogramy) / Pavla Kudlová...77 // 5.6.3 Komunikace s cizinci ve zdravotnickém zařízení / Renata Halmo...78 // 6. Duchovní zdraví a ošetřovatelský proces / Lenka Špirudová...90 // 6.1 Význam víry v době nemoci...91 // 6.2 Duchovní zdraví...92 // 6.3 Duchovní vývoj v jednotlivých věkových obdobích, vedení ? víře...93 // 6.4 Posouzení stavu duchovních potřeb...95 // 6.5 Ošetřovatelská diagnóza: duchovní tíseň...96 // 6.6 Ošetřovatelské plánování...97 // 7. Ošetřovatelský proces v kontextu transkulturního ošetřovatelství / Lenka Špirudová.. 100 // 7.1 Ošetřovatelský proces - stručný úvod do problematiky...100 // 7.2 Ošetřovatelský proces v kontextu kulturně citlivé péče...103 // 7.3 Specifika ošetřovatelské diagnostiky...105 // 7.4 Plánování kulturně uzpůsobené ošetřovatelské
péče...112 // 7.5 Realizace plánu kulturně uzpůsobené ošetřovatelské péče...114 // 7.6 Vyhodnocení ošetřovatelské péče...115 // 8. Specifika edukační činnosti sestry u pacientů odlišné kultury či etnika / Pavla Kudlová ..117 // 8.1 Základní premisy edukace...117 // 8.2 Právní normy edukace pacientů v ČR ...118 // 8.3 Edukační proces...120 // 8.4 Dokumentace...128 // 8.5 Ukázka edukačního procesu a jeho dokumentování...128 // 13. Aplikace aktivizačních metod ve výuce / Danuška Tomanová...207 // 14. Plánování výuky zaměřené na samostatné myšlení // a aktivní učení / Danuška Tomanová...209 // 15. Metodický balíček pro učitele / Danuška Tomanová, Pavla Kudlová...210 // 16. Příklady implementace transkulturní výchovy // v předmětech OSE a OSN / Danuška Tomanová a kolektiv...232 // Jmenný rejstřík...243 // Věcný rejstřík // 246

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC