Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
NEZOBRAZOVAT
Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005
182 s.

ISBN 80-86771-10-5 (brož.)
Obsahuje poznámky pod čarou, bibliografické odkazy
Práce sociální - sborníky
000064674
Obsah // Předmluva (editor)... 5 // I. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Oldřich Matoušek // Hodnocení sociálních služeb - výzva pro blízkou budoucnost... 7 // Eva Šimková // Udržitclnost sociálních služeb... 12 // Martin Smutek // Využiti evaluace v procesu implementace programů sociálních // služeb... 19 // Daniela Květenská // Promčny sociálních služeb... 32 // II. POZDNĚ-MODERNÍ A POSTMODERNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Pavel Navrátil // Sociální práce v pozdnč-modemí společnosti... 37 // Miroslav KappI // Postmodernismus v sociální práci... 53 // Radka Janebová // K čemu je sociálním pracovníkům teorie aneb postmoderní feministická perspektiva o „krizi poznání“... 69 // Josef Zita // Univerzalizace - specializace jako součást profesionální identity povolání sociální pracovník... 79 // III. NOVÁ RIZIKA, NOVÉ PŘÍSTUPY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Marcela Vítková // Nová rizika na počátku století jako výzva sociální práci... 94 // Martina Myšíková // Různé podoby vztahu sociální politiky a sociální práce - vybrané příklady z nčmccké odborné literatury... 104 // Monika Šišláková // Resilience jako východisko pro sociální práci s rizikovou mládeží 110 // Lucie Kroupová // Probační programy jako nový nástroj práce s mladistvými pachateli - česká realita versus britské zkušenosti... 119 // 3 // Možnosti sociální práce na počátku 21. století // IV. REKODIFIKACE ČESKÉHO TRESTNÍHO PRÁVA A DOPADY
NA OBLAST SOCIÁLNÍ PRÁCE // Miroslav Mitlöhner // Nad kodifikací českého trestního práva... 126 // Daniela Kvčtenská // Poznámky k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže... 135 // Irena Machačová // Dopady rekodifikace českého trestního práva na oblast sociální práce // -PMS ČR... 140 // V. STUDENTSKÉ PRÁCE. PARTICIPACE STUDENTŮ NA VÝZKUMU // PaedDr. Zdenka Šándorová (vedoucí týmu) a kolektiv studentek // Analýza sociálni služby raná péče v HK - kvantitativní a kvalitativní // zhodnocení aktuálního stavu... 143 // Lenka Javůrková // Kluby práce ve vztahu k aktivitám neziskové organizace orientované na nezaměstnané... 149 // Šárka Kubcová // Vztah sociální práce a sociální pedagogiky... 161 // Zdeňka Nováková // Nezletilí cizinci bez doprovodu v péči OSPOD... 164 // Barbora Varyšová // Reminiscenční terapie jako možnost komunikace s klientem v sociální práci... 169 // VI. CENA PRO OBYČEJNÉ LIDI, KTEŘÍ DĚLAJÍ NEOBYČEJNÉ VĚCI // 2. ročník udílení ceny Křesadlo pro nejlepšího dobrovolníka... 176 // Příloha... 180 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC