Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Trenčín : Vydavateľstvo F, 1994
302 s.

objednat
ISBN 80-967277-0-2 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografické odkazy, úvod, přílohu, věcný rejstřík
Bibliografie na s. 278-285
Psychoterapie - příručky
000064811
Obsah // 1. Úvod 6 // 1.1 Krátky popis na problém orientovanej terapie (POT) 6 // 1.2 Základy a vývoj POT-konceptu...7 // 1.3 Krátkodobá psychoterapia v prehlade - základ pre diskusiu o psychoterapii orientovanej na problém...12 // 2. K teorii na problém orientovanej terapie 24 // 2.1 Eklektická orientácia...24 // 2.1.1 Komplexnost terapeutického procesu...25 // 2.1.2 Pragmatický eklekticizmus...27 // 2.2 Psychoterapia ako riešenie problému...28 // 2.2.1 Paradigma riešenia problému...28 // 2.2.2 Proces riešenia problému...31 // 2.2.3 Stupňovitý model...34 // 2.3 Integratívne aspekty...37 // 2.3.1 Funkčný model psychoterapeutického procesu...37 // 2.3.2 Elementy pola terapeutickej aktivity...37 // 2.3.3 Teoretické podmienenosti integratívneho prístupu.. . 41 // 2.3.4 Stupne terapeutického pôsobenia...43 // 2.4 Hladisko pacienta...47 // 2.4.1 Konštrukt "subjektívnej teórie ochorenia"...47 // 2.4.2 Subjektívna teória ochorenia ako predmet // psychoterapie...50 // 2.4.3 Funkcia subjektívnych teórii ochorenia...53 // і // 3. Hlavné znaky konceptu POT 57 // 3.1 Orientácia na problém... 57 // 3.2 Orientácia na pacienta... 59 // 3.3 Pluralizmus metód... 61 // 3.4 Štrukturovanie... 62 // 4. Terapeutický proces a terapeutický ciel 65 // 4.1 Základný terapeutický postoj... 65 // 4.2 Terapeutický postoj a modality správania v terapii orientovanej na problém... 69 // 4.2.1 Orientácia na pacienta... 69 // 4.2.2 Orientácia na problém...
70 // 4.2.3 Aktivita... 71 // 4.2.4 Flexibilita... 72 // 4.2.5 Povzbudenie... 73 // 4.3 Vedenie terapeutického procesu... 73 // 4.3.1 Terapeutický proces... 73 // 4.3.2 Terapeutická zmluva... 77 // 4.3.3 Setting... 78 // 4.3.4 Nástroje terapeuta v POT... 79 // 4.3.5 Emócie terapeuta... 82 // 4.3.6 Zaobchádzanie s odporom proti zmene... 83 // 4.3.7 Emócie pacienta ako čast prenosu... 87 // 4.4 Ukončenie terapie... 91 // 4.4.1 Začiatok konca... 91 // 4.4.2 Ukončenie ... 92 // 5. Časové a obsahové štrukturovanie 95 // 5.1 Prvý stupeň: budovanie pevného medziľudského vztahu a // konštruktívneho pracovného vztahu...98 // 5.2 Druhý stupeň: znázornenie problému z hľadiska pacienta.. 100 // 5.3 Tretí stupeň: analýza problému...101 // 5.4 Štvrtý stupeň: Definícia problému, vytýčenie cieľa a // plánovanie terapie...108 // K // 5.5 Piaty stupeň: Prepracovanie problému a prenášanie do reality mimo terapie ... 114 // 5.6 Šiesty stupeň: Odlúčenie a ukončenie terapie...116 // 6. Indikácia k terapii orientovanej na problém 119 // 6.1 Znaky zo strany pacienta...121 // 6.2 Vlastnosti terapeuta... 123 // 6.3 Charakteristiky rámca...124 // 7. Indikácia v rámci terapie orientovanej na problém 127 // 7.1 Definícia problému namiesto nozologických kategórii 127 // 7.2 Priradenie terapeutických metód k problémovým oblastiam... 130 // 8. Terapeutické metódy 138 // 8.1 Metódy podporujúce vedomie...138 // 8.1.1 Základný princíp... 138
// 8.1.2 Indikácia... 140 // 8.1.3 Praktické použitie...142 // 8.2 Metódy menenia myšlienkových návykov a postojov a metódy riešenia problémov...158 // 8.2.1 Základný princíp...158 // 8.2.2 Indikácia... 161 // 8.2.3 Praktické použitie... 162 // 8.3. Metódy zamerané na zmenu správania ... 176 // 8.3.1 Základný princíp... 176 // 8.3.2 Indikácia... 178 // 8.3.3 Praktické použitie... 179 // 8.4 Metódy zamerané na podnietenie emočného prežívania a prejavu...195 // 8.4.1 Základný princíp...195 // 8.4.2 Indikácia ...197 // 8.4.3 Praktické použitie...200 // 4 // 8.5 Metódy zamerané na uvolnenie a vnímanie tela...209 // 8.5.1 Základný princíp...209 // 8.5.2 Indikácia...210 // 8.5.3 Praktické použitie...212 // 8.6 Metódy zamerané na podporu...216 // 8.6.1 Základný princíp...216 // 8.6.2 Indikácia ...217 // 8.6.3 Praktické použitie...218 // 9. Klinické príklady 221 // 9.1 Pacient s depresiami...221 // 9.2 Pacientka s úzkostami...226 // 9.3 Pacientka s telesnými problémami...232 // 9.4 Pacientka s poruchami v prijímaní potravy...234 // 10. POT v krízových situáciách 243 // 11. POT ako didaktický koncept 261 // 11.1 Didaktické ciele na problém orientovanej terapie 261 // 11.1.1 Orientácia na pacienta...261 // 11.1.2 Orientácia na problém...263 // 11.1.3 Pluralizmus metód...265 // 11.1.4 Štrukturovanie...266 // 11.2 Didaktický setting pri vzdelávaní v POT...268 // 11.3 Výber kandidátov pre vzdelávanie a výcvik ...
270 // 11.4 Výber vhodných pacientov pre vzdelávanie a výcvik v // POT... 272 // 11.5 Úvod k vykonávaniu POT ... 274 // 11.6 Reakcia pacientov a vzdelávajúcich sa kandidátov na // výcvikový setting v POT ... 276 // Literatúra 278 // 5 // Epilog k slovenskému vydaniu (J. Hašto) 286 // Príloha 287 // Dotazník priebehu POT 288 // BEFO-F Bernské formy zvládania 294 // Vecný register 299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC