Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(38) Půjčeno:38x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Mladá fronta, 1999
275 s.,[16] s.příl. : il

objednat
ISBN 80-204-0809-6 (váz.)
Kolumbus ; [vol.] 148
Obsahuje ilustrace, úvod, záver
Bibliografie: s. 274-276
Češi - dějiny - stol.18.,pol.2.-stol.19.pol.1. - pojednání
000064963
Úvod 5 // I. MEZI REFORMAMI A REVOLUCÍ // 1. Rozpory ve světě mocných 12 // Josefínské reformy 12 // Protijosefínská opozice 14 // Zemský sněm usiluje o udržení feudálních privilegií 16 // Politický program zemského patriotismu 18 // Problém církevních restitucí 22 // Městský stav požaduje rozšíření svých práv 23 // Pro srovnáni: uherská stavovská opozice 25 // Čeština - viděna očima vládnoucích 26 // Ve stínu Velké revoluce: prvé desetiletí válek 29 // Rodí se systém dozoru a útisku 32 // 2. Prostý člověk tváří v tvář reformě, revoluci a reakci 35 // Reformy Josefa II. - v perspektivě „zdola“ 36 // Velká podívaná pro lid 39 // Ve víru ohlasů Velké revoluce 42 // Škola jako nová součást každodennosti 46 // Individuální prožitek: zkušenost venkovského studenta 51 // Skupinový prožitek: studentská legie 1800 52 // 3. Místo Čechů v Čechách 54 // Češi jako etnická skupina v německém státě? 54 // Český lid bez vlastního sebevědomí? 58 // První generace vlastenců: mezi etnickou a zemskou identitou 62 // Hledání spisovného jazyka 66 // Čeština v tiscích pro lid 69 // Osobitá podoba komunikace: české divadlo 72 // Od minulosti země к dějinám Čechů 75 // Kde zůstala Morava? 78 // II. NOVÉ JISTOTY V DOBĚ ÚPADKU: VLAST A NÁROD // 1. Viděno v perspektivě vládnoucích 82 // Od josefinismu к despotismu 82 Cesta ke Slavkovu 89 // Za všechno se platí... 92 // Za vlast a za císaře 93 // Dobrá výchova poddaných jako všelék 99 // Příprava elit: obroda gymnázií 100 // Studium filosofie a teologie 103 // Dějepisné vyučování a jeho nové úkoly 107 // Cesta ke katastrofě: státní bankrot 109 // Stav království po státním bankrotu 111 // Nezasloužené vítězství 114 // 2. Lid prožívá slávu a bídu monarchie 116 // Daně, bída, drahota 116 // Také Pražané strádali, ale ne všichni 118 //
Když bankocetle přestaly platit 121 // Jak lidé vnímali válku a politiku? 122 // Lidový ohlas na zeměbranu a vlasteneckou agitaci 125 // Císař v Čechách 129 // 3. Vlastenectví v zájmu lidu, státu, či národa? 132 // Místo češtiny v úřadech a na školách 132 // Čeština v bohosloveckých seminářích 135 // Jak učinit češtinu moderním literárním jazykem 137 // Rodí se české historické vědomí 141 // Nová legitimita češtiny: v zájmu českého lidu 144 // Potřeba spojit síly: projekt „České společnosti" 147 // Kdo vlastně byli „čeští vlastenci“? 150 // Německý vliv: inspirace, ale nikoli hrozba 155 // Polemika proti Bohemariovi: počátek národní agitace 158 // Slovanská myšlenka v teorii a v praxi 161 // Dvě tváře vlastenectví: oslava dynastie, nebo národa? 165 // III. ČECHY SE STÁVAJÍ VLASTÍ ČESKÉHO NÁRODA // 1. Ve znamení Svaté aliance 171 // Tváří v tvář německému národnímu hnutí 172 // Život ve stínu policejního dohledu 175 // Zápas o katolickou obrodu: proces s Bolzanem a Feslem 178 // Školy: jaké a pro koho? 181 // Misto češtiny na školách: přinesl rok 1816 obrat? 184 // Zápas o českou hlavní školu v Praze 187 // 2. Národní hnutí nastupuje 192 // Oživení národního ducha 192 // Barokní vlastenectví, nebo církevní zájmy? 194 // Alternativní projekt dvojjazyčného národa: Bernard Bolzano 197 // Jungmann a bolzanovci 201 // Národ se udržuje jazykem 202 // Zápas o kodifikaci jazyka aneb „iota“ kontra „ypsilon" 205 // Školy potřebují učebnice češtiny 206 // Slepá ulička národního hnutí: Jan Nejedlý 208 // Hledání cesty k lidu i k sobě navzájem: časopisy 211 // Sdružování „zdola": čtenářské spolky a ochotnické divadlo 213 // Historie jako základní argument existence národa 216 // Český lid předmětem obdivu a zdrojem hodnot 221 //
Sdružování „shora“: muzeum vlastenecké, či národní? 224 // Stabilní organizační základna: Matice česká 230 // IV. SLOVA, LIDÉ, POMĚRY // Kam vlastně patřime? 236 // Nové pojmy a staré obsahy: svoboda a rovnost 237 // Staré pojmy a nové obsahy: národ, vlast, vlastenec 239 // Opěrné pilíře moderního národa 244 // Protiněmecká nenávist jako národotvorný faktor? 246 // Slovanství: falešný mýtus, neúspěšná identita 248 // Ve stínu policejní kontroly: obranné strategie 250 // Zápas s cenzurním dohledem 251 // Spor o češství české šlechty 253 // Rolnictvo jako základ národa 255 // Národní hnutí jako vzpoura opovrhovaných? 257 // Cesta vzhůru je pro Čechy uzavřena 259 // Místo Čechů mezi evropskými národy 261 // Závěr 265 // Výběr literatury

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC