Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
470 s.

objednat
ISBN 80-247-0027-1 (brož.)
Knihovna zkušeného programátora
Myslíme v-
angličtina
Další názvový údaj na obálce: pokročilé techniky objektového programování v jazyku Java, ošetření chyb pomocí výjimek, identifikace typu objektu za běhu programu, zefektivnění programů využitím podprocesorů, distibuované výpočetní systémy, příklady ke knize jsou umístěny na webu
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 462-466 a rejstřík
Java (jazyk) - příručky
000065252
1. Ošetření chyb pomocí výjimek 14 // 1.1. Základní výjimky 15 // 1.2. Zachycení výjimky 17 // 1.3. Vytváření vlastních výjimek 19 // 1.4. Specifikace výjimek 22 // 1.5. Standardní výjimky jazyka Java 28 // 1.6. Úklid v klauzuli finally 30 // 1.7. Omezení výjimek 36 // 1.8. Konstruktory 39 // 1.9. Porovnávání výjimek 42 // 1.10. Shrnutí 44 // 1.11. Cvičení 44 // 2. Vstupy a výstupy v jazyce Java 47 // 2.1. Třída File 47 // 2.2. Vstup a výstup 53 // 2.3. Přidávání atributů a užitečných rozhraní 54 // Čtecí a zapisovací třídy 59 // 2.4. Stranou ostatních: RandomAccessFile 62 // 2.5. Typická využití vstupně/výstupních proudů 63 // 2.6. Standardní vstup a výstup 70 // 2.7. Komprimace 73 // 2.8. Serializace objektů 79 // 2.9. Převod vstupu na tokeny 100 // 2.10. Shrnutí 114 // 2.11. Cvičení 115 // 3. Dynamická identifikace typů 117 // 3.1. Potřeba dynamické identifikace typů 117 // 3.2. Syntaxe RTTI 129 // 3.3. Reflexe: dynamické informace o třídé 132 // 3.4. Shrnutí 138 // 3.5. Cvičení 139 // 4. Tvorba oken a apletů 141 // 4.1. Základní aplet 143 // 4.2. Spouštění apletů z příkazového řádku 149 // 4.3. Vytvoření tlačítka // 4.4. Zachycení události // 4.5. Víceřádková textová pole // 4.6. Rozmístění komponent na formuláři // 4.7. Událostní model knihovny Swing // 4.8. Katalog komponent knihovny Swing // 4.9. Balení apletů do archivu jazyka Java // 4.10. Programovací techniky // 4.11. Vizuální programování a komponenty JavaBeans // 4.12. Shrnutí // 4.13. Cvičení // 5. Podprocesy (vlákna) // 5.1. Citlivá uživatelská rozhraní // 5.2. Sdílení omezených prostředků // 5.3. Blokování // 5.4. Priority // 5.5. Ještě jednou o rozhraní Runnable // 5.6. Shrnutí // 5.7. Cvičení //
6. Distribuované výpočetní systémy // 6.1. Síťové programování // 6.2. Java Database Connectivity (JDBC) // 6.3. Serviety // 6.4. Java Server Pages // 6.5. Vzdálené volání metod (RMI) // 6.6. CORBA // 6.7. Komponentový model Enterprise JavaBeans // 6.8. Jiní: distribuované služby // 6.9. Shrnutí // 6.10. Cvičení // 7. Příloha A: Předávání a vracení objektů // 402 // 7.1. Předávání odkazů // 7.2. Vytváření místních kopií // 7.3. Řízení duplikovatelnosti // 7.4. Třídy jen pro čtení // 7.5. Shrnutí // 7.6. Cvičení // 8. Příloha B: Přirozené rozhraní jazyka Java (JNI) 443 // 8.1. Volání přirozené metody 443 // 8.2. Přístup k funkcím rozhraní JNI: argument JNIEnv 447 // 8.3. Předávání a používání objektů jazyka Java 448 // 8.4. JNI a výjimky jazyka Java 450 // 8.5. JNI a podprocesy 451 // 8.6. Využívání staršího kódu 451 // 8.7. Další informace 451 // 9. Příloha C: Praktické rady pro programování v jazyce Java 452 // 9.1. Návrh 452 // 9.2. Implementace 457 // 10. Zdroje 462 // 10.1. Software 462 // 10.2. Knihy 462 // Rejstřík 467

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC