Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
359 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0029-8 (brož.)
Knihovna programátora
Myslíme v-
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, úvod, přílohy, rejstřík, údaje o autorovi
UML (jazyk) - příručky
000065335
Úvod ...13 // Jak UML napomáhá realizovat vize ...13 // Několik slov o autorovi knihy ...13 // Lekce 1: Úvod do problematiky jazyka UML ...14 // Šílenství dostává řád ...14 // Jak vznikl jazyk UML ...15 // Součásti jazyka UML ...16 // Některé další funkce ...22 // Proč je potřeba tolik diagramů? ...24 // Shrnuti ...24 // Odpovědi na otázky ...24 // Seminář ...25 // Lekce 2: Základy objektové orientace ...26 // Objekty, všude samé objekty ...26 // Některé koncepty ...28 // Přínosy ...36 // Shrnutí ...36 // Odpovědi na otázky ...37 // Seminář ...37 // Lekce 3: Praktické využití objektové orientace ...38 // Vizualizace třídy ...38 // Atributy ...39 // Operace ...40 // Atributy, operace a vizualizace ...41 // Odpovědnosti a omezení ...42 // Doplňující poznámky ...44 // Třídy - co dělají a jak je můžeme najít ...44 // Shrnutí ...46 // Odpovědi na otázky ...47 // Seminář ...47 // Lekce 4: Práce se vztahy ...48 // Asociace ...48 // Násobnost ...51 // Kvalifikované asociace ...53 // Reflexivní asociace ...53 // Dědičnost a zobecnění ...54 // Závislosti ...56 // Shrnutí ...57 // Odpovědi na otázky ...58 // Seminář ...58 // Lekce 5: Agregace, složeniny, rozhraní a realizace ...60 // Agregace ...60 // Složeniny ...61 // Kontexty ...62 // Rozhraní a realizace ...63 // Shrnutí ...66 // Odpovědi na otázky ...67 // Seminář ...67 // Lekce 6: Úvod do případů užití ...68 // Co jsou to případy užití ...68 // Proč jsou případy užití důležité ...69 // Příklad: Nápojový automat ...69 // Vkládání případu užití ...72 // Rozšiřování případu užití ...72 // Úvod do analýzy případů užití ...73 // Shrnutí ...73 // Lekce 7: Diagramy případů užití ...74 // Reprezentace modelu případů užití ...74 // Znázornění vztahů mezi případy užití ...76 // Příklad praktické aplikace případů užití ...80 //
Co vlastně již umíme? ...84 // V kontextu jazyka UML ...85 // Shrnutí ...86 // Odpovědi na otázky ...87 // Seminář ...87 // Lekce 8: Praktické použití stavových diagramů ...89 // Co je to stavový diagram? ...89 // Podstavy ...93 // Ukládaný stav ...95 // Zprávy a signály // Proč jsou stavové diagramy důležité? ...97 // Začlenění do celkového kontextu jazyka UML ...97 // Shrnutí ...98 // Odpovědi na otázky ...98 // Seminář ...99 // Lekce 9: Praktické použití diagramů sekvencí ...100 // Co jeto diagram sekvencí? ...100 // Grafické uživatelské rozhraní ...102 // Nápojový automat: Instančni a generické digramy sekvencí ...104 // Vytvoření objektu v sekvenci ...108 // Zakreslení rekurze ...?9 // Doplnění celkového pohledu na UML ...110 // Shrnutí // Odpovědi na otázky // Seminář ...112 // Lekce 10: Praktické použití diagramů spolupráce ...113 // Co je to diagram spolupráce? ...113 // Grafické uživatelské rozhraní ...114 // Nápojový automat ...116 // Vytvoření objektu ...118 // Některé další koncepty ...119 // Doplnění celkového kontextu jazyka UML ...122 // Shrnutí ...123 // Odpovědi na otázky ...123 // Seminář ...123 // Lekce 11: Praktické použití diagramů činností // Co je to diagram činností? // Použití diagramů činností // Role objektu v procesu // Hybridní diagramy // Doplnění celkového kontextu jazyka UML // Shrnuti // Odpovědi na otázky // Seminář // Lekce 12: Praktické použití diagramů komponent // Co je to komponenta? // Komponenty a rozhraní // Typy komponent // Co je to diagram komponent? // Použití diagramů komponent // Doplnění celkového pohledu na UML // Shrnutí // Odpovědi na otázky // Seminář // Lekce 13: Práce s diagramy nasazení. // Co je to diagram nasazení? // Použití diagramů nasazení // Domácí systém // Síť typu Token-Ring // Síť typu ARCnet // Tenký Ethernet //
Bezdrátová síť Ricochet společnosti Metricom // Diagramy nasazení v kontextu // Shrnutí // Odpovědi na otázky // Seminář // Zkouška // Cvičení // Lekce 14: Základy jazyka UML ...158 // Struktura jazyka UML ...158 // Metamodelová vrstva: Bližší a osobní ...159 // Balíček Základ ...161 // Balíček Prvky chování ...162 // Správa modelu ...163 // Rozšířeni jazyka UML ...163 // Stereotypy ...163 // Závislost ...164 // Klasifikátor ...164 // Třída ...165 // Zobecnění ...165 // Balíček ...165 // Komponenta ...166 // Další stereotypy ...166 // Grafické stereotypy ...i ...166 // Omezení ...166 // Pojmenované hodnoty ...167 // Shrnutí ...167 // Odpovědi na otázky ...168 // Seminář ...168 // Zkouška ...168 // Lekce 15: Začlenění UML do vývojového procesu ...169 // Metodologie: Staré a nové ...169 // Starý způsob ...169 // Nový způsob ...170 // Co musí vývojový proces obsahovat ...171 // Metoda GRAPPLE ...172 // RAD3: Struktura metody GRAPPLE ...172 // Sběr požadavků ...173 // Analýza ...175 // Návrh ...176 // Vývoj ...178 // Nasazení aplikace ...178 // Shrnutí metody GRAPPLE ...179 // Shrnutí ...179 // Odpovědi na otázky ...180 // Seminář ...180 // Zkouška ...180 // Lekce 16: Představujeme si případovou studii ...181 // Řešení problému metodou GRAPPLE ...181 // Zkoumání aplikačních procesů ...182 // Užitečná ponaučení ...193 // Shrnutí ...193 // Odpovědi na otázky ...194 // Seminář ...194 // Lekce 17: Provádění doménové analýzy ...196 // Analýza rozhovoru o aplikačním procesu ...196 // Vývoj počátečního diagramu tříd ...197 // Seskupování tříd ...198 // Vytváření asociací ...200 // Vytváření agregátů a složenin ...209 // Vyplňování tříd ...209 // Obecné otázky o modelech ...213 // Užitečná ponaučení ...214 //
// Shrnutí ...214 // Odpovědi na otázky ...214 // Seminář ...215 // Lekce 18: Systémové požadavky ...216 // Vytváření předběžné představy ...216 // Příprava na sběr požadavků ...224 // Týmová porada týkající se požadavků ...224 // Výsledek ...227 // A co teď? ...228 // Shrnutí ...228 // Odpovědi na otázky ...229 // Seminář ...230 // Lekce 19: Vývoj případů užití ...231 // Porada ? případům užití ...231 // Analýza případů užití ...232 // Balíček Číšník ...233 // Komponenty systému ...240 // Shrnutí ...240 // Odpovědi na otázky ...241 // Seminář ...241 // Lekce 20: Interakce a změny stavu ...242 // Funkční části systému ...242 // Interakce v systému ...245 // Důsledky ...249 // Shrnutí ...251 // Odpovědi na otázky ...251 // Seminář ...251 // Lekce 21: Navrhujeme vzhled a nasazení systému ...253 // Některé ze základních zásad návrhu grafického uživatelského rozhraní ...253 // Týmová porada ve věci grafického uživatelského rozhraní ...254 // Od případů užití ? uživatelským rozhraním ...256 // Diagramy jazyka UML pro návrh grafického uživatelského rozhraní ...259 // Návrh nasazení systému ...259 // Další kroky ...263 // ...co tomu říkají naši fiktivní klienti? ...263 // Shrnutí // Odpovědi na otázky Seminář // 265 // 265 // 266 // Lekce 22: Úvod do šablon ...267 // Parametrizace ...267 // Šablony (návrhové vzory) ...268 // Odpovědnostní řetězec ...269 // Naše vlastní šablony ...272 // Výhody šablon ...275 // Shrnutí ...275 // Odpovědi na otázky ...275 // Seminář ...275 // Lekce 23: Modelování zabudovaných systémů ...277 // Hlavní je vynalézavost ...277 // Návrh zařízení GetAGrip ...278 // Co je to zabudovaný systém? ...279 // Principy zabudovaných systémů ...280 // Vytváření modelu zařízení GetAGrip ...284 // Něco pro svaly ...290 // Shrnutí ...291 //
Lekce 24: Budoucnost jazyka UML // Extenze pro komerční praxi // Poučení plynoucí z extenzí pro komerční praxi // Grafická uživatelská rozhraní // Expertní systémy // A to je vše, přátelé // Shrnutí // Odpovědi na otázky // Seminář // 293 // ..293 // ..295 // ..295 // ..297 // ..303 // ..303 // ..304 // ..304 // Příloha A: Klíč ke cvičením v knize // 305 // Příloha B: Modelovací nástroje pro jazyk UML // Společné znaky // Rational Rose // SELECT Enterprise // Visual UML // Ideální modelovací nástroj // 314 // ..314 // ..315 // ..316 // ..318 // ..319 // Příloha C: Obrazové shrnutí ...321 // Diagram činností ...321 // Diagram tříd ...322 // Diagram spolupráce ...324 // Diagram komponent ...325 // Diagram nasazení ...326 // Diagram sekvencí ...326 // Diagram stavů ...327 // Diagram prípadu užití ...327 // Příloha D: Důležité definice ...329 // Příloha E: FAQ aneb často kladené otázky ...337 // Příloha F: Anglicko-český slovníček ...339 // Příloha G: Stručné o jazyku UML ...345 // Cíle UML ...346 // Rozsah UML ...348 // Minulost, současnost a budoucnost UML ...354 // Rejstřík ...357

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC