Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 1998
349 s.

objednat
ISBN 80-86005-00-3 (brož.)
Oikúmené
Originál: Die Mythologie der Griechen, Band 2: Die Heroen-Geschichten.
Obsahuje rejstříky.
Mytologie řecká - pojednání
000065384
OBSAH // ÚVOD: ZNOVUOOBJEVENÍ JUDAISMU // Historický bod obratu... // Hlas počátků... // Svět liturgie... // Ježíš a židovská liturgie... // PRAMENY ŽIDOVSKÉ LITURGIE...15 > // Údaje v Novém zákoně...:...16 // Chrám a synagoga...16 // Sobota (šabat)...18 // Velikonoce a letnice...19 // Svátek stanů (stánků)... 20 // Svátek zasvěcení (chanuka) a Den smíření (jom kipur)... 21 // Beracha (požehnání)...22 // Sema Jisra’el (Slyš, Izraeli!) // a tefíla (modlitba osmnácti požehnání)...24 // Otčenáš...24 // Prameny v Mišně...28 // Liturgické traktáty Mišny...29 // Talmud...31 // Sidur (modlitební knížka)...32 // První oficiální Sidurim (Modlitební knížky)...33 // Modlitební knížky před Sidurim // Amrama Gaona a Saadji Gaona...34 // Novější Sidurim...35/ // r // i. // STRUKTURA ŽIDOVSKÉ LITURGIE... // BERACHA - JEJÍ DŮLEŽITOST A VÝZNAM // Podobenství o abecedě... // Požehnání při každé příležitosti. // Beracha nad Tórou... // Beracha a zázrak... // Beracha a bázeň... // Beracha a dar... // Beracha a sdílení... // 38 // 40 // 40 ! // 43 ! // 44 // 45 j // 46 // 47 // 48 // Beracha a radost...49 // Vztah mezi požehnáním a žádostí...50 // Formule požehnání...51 // PRVNÍ STRUKTURÁLNÍ JEDNOTKA: SEMA JISRA ’EL...53 // 1. Kompozice, a původ...53 // 2. „Credo“ judaismu v nej vlastnějším slova smyslu...55 // < Vyznání jedinosti Boha ...56 // Přijetí „jha království nebeského“...58
// Izrael, svědek Boží...59 // V A Tři úryvky z Bible...61 // Poslušnost a svoboda...61 // / Hojnost a úrodnost...62 // Boží „podpis“...64 // . 4. Ranní požehnání...66 // Zázrak stvoření...66 // Dar Tóry...69 // Přitakání poslušnosti a věrnosti...70 // 5. Večerní požehnání...74 // Brány úsvitu a soumraku...74 // Smysl života...75 // Věrnost Boží...76 // Modlitba za „dobrý odpočinek“...78 // DRUHÁ STRUKTURÁLNÍ JEDNOTKA: TEFILA ...80 // 1. Tři odlišné názvy...80 // 2. Původ a členění...82 // Hlavní historická svědectví...83 // Tefíla ve dnech svátečních a všedních...85 // Uspořádání tefíly...86 // Způsob odříkávání tefíly...88 // - 3. Text a komentář...90 // Tři požehnání pochvalná...90 // Třináct prostředních proseb...95 // Tři požehnání děkovná...103 // 4. Birkat ha-minim...106 // Rabínský pramen a jeho výklad...107 // Varianty textu...108 // Netolerance vůči zlu...1 ? // ( TŘETÍ STRUKTURÁLNÍ JEDNOTKA: // KERI’AT HA-TORA...?2 // Strom života...112 // Keři’at ha-tora třikrát týdně...113 // SJ // / // I // / // ( // Tóra, targum a midraš „ S Čtení Písma v synagoze // ~ . ... 1,0 // / Otázky historické... // Požehnání nad Tórou ... Príklad midrašického kázání. // 120 // 122 // 124 // 139 // 139 // 142 // INDIVIDUÁLNÍ A KOLEKTIVNÍ FÁZE // ŽIDOVSKÉ MODLITBY... ? // í BERACHOT JEDNOTLIVCE... ... // iu / Ráno při vstávání... ... // 1 ) Večer při
uléhání... // Během dne...  // í Při zvláštních příležitostech ...,  // DOMACI LITURGIE...  // í 1- Birkat ha-mazon... // /r J Symbolika jídla...’ ’ ’ ’ ... // ’ / Birkat ha-moci... ... // ( Birkat ha-mazon... ... ... // 2. Sváteční den šabat...ľľľľľľľľ...147 // č Obraz nevěsty... // Zažehnutí svící... ... // Kiduš... 150 // Havdala... !-* // . Pesachový seder... ... // Struktura sedem... // Od exodu do zaslíbené země... ... , co // Čtyři typy lidí... ... // . Dajenu... ... // SYNAGOGÁLNÍ LITURGIE...  // /1-0 všedních dnech...  // «ad*... % // Alenu...  // 2. Během šabatu...  // Kabalat šabat... ... // Nišmat kol chaj... ... // ??? ???... 7773 * * 6 // 3. U příležitosti zvláštních událostí!!!’!’!’!"!.i ? // Berit mila... * // 154 // 156 // 156 // Bar micva... // Svatební obřad // 180 // 181 // 182 // Pohřby... // Přijímání proselytů // 18; // 18< // SVĚCENÍ SVÁTKŮ // Poutní svátky... // Smysl svátku // Zemědělské svátky a jejich historizace ... // Svátek pesach: zář počátků... // Svátek šavu’ot: dar prvotin... // Svátek sukot: radost ze sklizně... // Přidání nového svátečního dne v diaspoře ? Vysoké svátky... // // i // Roš ha-šana Jom kipur... // Menší svátky... // Chanuka ... // Purim... // 18( // ? // 18’- // m // 192 // 194 // 197 // 201 // 203 // 204 209 214 214 216 // OD NEZNALOSTI ? POZNÁNÍ A KE SPOLUPRÁCI // Židovská liturgie a liturgie křesťanská.
// Židé i křesťané se modlí ? témuž Bohu a za totéž království... //  REJSTŘÍK BIBLICKÝCH MÍST... // 219 // 219 // 222 // 226 // REJSTŘÍK HLAVNÍCH HEBREJSKÝCH A ARAMEJSKÝCH POJMU... // SEZNAM LITERATURY // 240

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC