Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.01.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 1998
349 s.

objednat
ISBN 80-86005-81-X (v knize neuvedeno ; brož.) ISBN !80-86005-00-3 (chyb.)
Oikúmené
němčina
Obsahuje rejstříky
000065384
Předmluva ...9 // Úvod ...12 // PRVNÍ KNIHA // I. Kadmos a Harmonie ...27 // II. Thébští Dioskúrové ...33 // III. Danaos a jeho dcery ...37 // IV. Perseus ...40 // V. Tantalos ...48 // VI. Pelops a Hippodameia ...52 // VII. Salmóneus, Melanippé a Tyró ...57 // VIII. Sisyfos a Bellerofontés ...61 // IX. Frixos a Hellé ...68 // X. Oidipús ...70 // XI. Spartští Dioskúrové a jejich bratranci ...82 // XII. Meleagros a Atalanté ...87 // DRUHÁ KNIHA // Héraklés ...97 // I. Thébské příběhy ...99 // 1. Příběhy o Hérakleově původu ...99 // 2. Héróovo zrození ...101 // 3. Příběhy z mládí ...105 // II. Dvanáct prací ...107 // 1. Nemejský lev ...107 // 2. Lemská hydra ...109 // 3. Kerynejská laň ...112 // 4. Erymanthský kanec ...114 // 5. Ptáci od Stymfalského jezera ...115 // 6. Augeiovy chlévy ...116 // 7. Koně thráckého Dioméda ...117 // 8. Minóův býk ...121 // 9. Pás královny Amazonek ...122 // 10. Géryonova stáda ...125 // 11. Jablka Hesperidek ...131 // 12. Hádův pes ...135 // III. Další Hérakleovy činy a utrpení ...139 // 1. Kallinikos ...139 // 2. Šílenec ...140 // 3. Zločinec ...142 // 4. Služebník žen ...145 // 5. Héřin a Déianeiřin zachránce ...149 // 6. Konec pozemského života ...152 // TŘETÍ KNIHA // I. Kekrops, Erechtheus a Théseus ...157 // II. Iasón a Médeia ...184 // III. Orfeus a Eurydiké ...207 // IV. Téreus, Eumolpos a Kefalos ...213 // V. Araflaraos a héróové thébské války ...218 // VI. Atreus a jeho dynastie ...224 // VII. Předehra k trójské válce ...227 // VIII. Héróové trójské války ...235 // IX. Ifigeneia a její sourozenci ...244 // X. Télefos ...248 // XI. Prótesilaos a Laodameia ...251 // XII. Achilleus a dozvuky trójské války ...254 // DODATKY // Rodokmeny ...265 // Poznámky k Úvodu ...285 // Seznam zkratek ...287 // Odkazy ...297 // Rejstřík mytologických jmen ...321 // Rejstřík zeměpisných jmen, slov a věcí ...336

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC