Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Osveta, 1996
748 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-217-0489-6 (váz.)
Bibliogafie: s. 678-738.
Obsahuje rejstřík.
Lékařství vnitřní - stavy akutní - příručky
Stavy akutní - lékařství vnitřní - příručky
000065885
OBSAH // I. Poruchy srdeční a obehové soustavy // K.-D. Grosser... 1 // 1. Poruchy srdečního rytmu... 1 // 1.1. Tachykardické poruchy rytmu ... 1 // 1.1.1. Sinusová tachykardie... 1 // 1.1.2. Fibrilace síni s absolutní arytmií komor (rychlá forma).. 4 // 1.1.3. Flutter siní... 13 // 1.1.4. Supraventrikulárni paroxysmálni tachykardie 18 // 1.1.5. Supraventrikulárni paroxysmálni tachykardie // s A V blokem ... 29 // 1.1.6. Komorové tachykardie ... 31 // 1.1.7. Flutter komor ... 43 // 1.1.8. Fibrilace komor... 44 // 1.2. Bradykardické poruchy srdečního rytmu ... 46 // 1.2.1. Sinusová bradykardie ... 46 // 1.2.2. Syndrom sinusového uzlu ... 47 // 1.2.3. Hypersenzitivni syndrom karotického sinu... 49 // 1.2.4. Fibrilace siní s absolutní arytmií komor (pomalá // forma: bradyarytmie) ... 51 // 1.2.5. Sinoatriálni poruchy vedení ... 55 // 1.2.6. Atrioventrikulámi poruchy vedení a fascikulámi bloky . 56 // 1.2.6.1. Částečné poruchy siňokomorového vedení... 58 // 1.2.6.2. AV blok III. stupné (totálni blokáda) ... 62 // 2. Léčba kardiostimulátorem ... 75 // 2.1. Dočasná stimulace ..:... 75 // 2.2. Permanentní stimulace ... 82 // 3. Zástava srdce ... 82 // 4. Defibrilace srdce ... 96 // 4.1, Kardioverze ... 96 // 4.2. Elektrošok (defibrilace)... 105 // 5. Angina pectoris... 108 // 5.1. Stabilní angina pectoris ... 108 // 5.2. Nestabilní angina pectoris... Ill // 6. Infarkt myokardu... 118 // 7. Akutní srdeční insuficience .’... 171
// 7.1. Levostranná srdeční insuficience ... 172 // 7.2. Plieni edém ... 180 // 7.3. Akutní pravostranná srdeční insuficience ... 190 // 7.4. Plieni embólie ... 196 // 8. Perikarditida ... 224 // 9. Akutní arteriální uzáver... 231 // 10. Žilni trombózy... 241 // 11. Akutní cerebrovaskulární procesy // K.-D. Grosser... 249 // 1. Ischemický inzult... 249 // 2. Parenchymatózní krvácení při hypertenzi... 250 // 3. Subarachnoidální krvácení ... 250 // III. Šok // K.-D. Grosser... 263 // 1. Všeobecná patofyziologie šoku ... 263 // 2. Hypovolemický šok ... 265 // 3. Septický šok K... 270 // 4. Anafylaktický šok ... 273 // 5. Kardiogenni šok... 276 // KѴ. Onemocnění dýchacích cest a plic // V. Hombach. S. Wieshammer... 289 // 1. Ucpáni velkých dýchacích cest... 289 // 2. Onemocnení pleury... 291 // 2.1. Pleurální výpotek ... 291 // 2.2. Pneumotorax ... 294 // 3. Emfyzém mediastina... 301 // Akutní a chronická respirační insuficience ... // Akutní respirační insuficience při ARDS ... // Asthma bronchiale... // Respirační insuficience při einfyzematózní bronchitíde . // Léčba respirátorem ... // Všeobecná část ... // Indikace... // Principy a formy řízeného dýchání ... // Alternatívni
formy umělého dýchání... // Týpy oxygenátorů ... // Praktické provedeni umělého dýchání ... // Uvedení umělého dýchání ... // Endotracheálni intubace... // Začátek léčby respirátorem ... // Indikace... // Nastavení respirátoru a přívod kyslíku... // Zvlhčování vdechovaného vzduchu ... // Sledování ... // Odpojeni od respirátoru ... // Upozornění na některé speciální podmínky umělého // dýchání... // Poliomyelitida ... // Akutní polyneuritida ... // Myasthenia gravis... // Tetanus ... // Aspirace... // Respirační terapie plicního edému ... // Respirátorová terapie při pneumonii a AIDS ... // Pneumonie... // AIDS ... // Akutní exogenní otravy // K.-D. Grosser. H.-G. Sieberth... // Úvod ... // Okamžitá opatření při otravách // (ošetřeni domácím lékařem) ... // 3. Pokyny k Intenzivní terapii akutních otrav na klinice .. 403 // 3.1. Předpoklady pro optimální terapii akutních otrav ... 403 // 3.2. Terapeutické pokyny ... 405 // 3.2.1. Zajištění vitálních funkcí ... 405 // 3.2.2. Eliminace jedu ... 406 // 4. Pokyny k častým akutním otravám ... 415 // 4.1. Otravy hypnotiky ... 415 // 4.2. Otrava oxidem uhelnatým ... 420 // 4.3. Otrava estery kyseliny fosforečné (alkylfosfáty) 426 // 4.4. Akutní otrava etanolem... 430 // 4.5. Otrava opiáty ... 432 // 4.6. Intoxikace kokainem ... 433 // 4.7. Otrava amfetaminem ... 434 // 4.8. Intoxikace halucinogeny // (hašiš, marihuana, meskalin, LSD) ...
435 // VI. Akutní endogenní otravy // K.-D. Grosser... 437 // 1. Diabetické kóma ... 437 // 2. Hyperosmolámí diabetické kóma bez ketoacidózy ... 447 // 3. Laktátová acidóza ... 450 // 4. Hypoglykemický šok ... 452 // 5. Akutní insuficience kůry nadledvin (addisonská krize) . 457 // 6. Tyreotoxická krize... 465 // 7. Hypotyreotické kóma ... 478 // 8. Coma hepaticum ... 481 // 8.1. Exogenní jatemi kóma ... 481 // 8.2. Endogenní jatemi kóma... 488 // 9. Koma při hypofyzámí insuficienci ... 496 // VII. Akutní pankreatitida // K. -D. Grosser... 499 // VIII. Poruchy vodního a elektrolytového hospodářství a acidobazické rovnováhy // H.-G. Sieberth... 511 // IX. Akutní onemocnění ledvin a hypertenzní krize // H.-G. Sieberth ... 553 // 1. Akutní selháni ledvin ... 553 // 2. Akutní glomerulonefritida a rychlá progresivní // glomerulonefritida... 590 // 3. Goodpastureův syndrom ... 593 // 4. Hemolyticko-uremický syndrom // (HUS. Gasserův syndrom) a tromboticko-trombope-nická purpura (TTP, Moschcowitzovej syndrom) ... 595 // 5. Bilaterální nekróza ledvinově kůry ... 597 // 6. Oboustranná embólie renálních tepen a trombóza // renálnich žil... 598 // 7. Akutní abakteriálni intersticiální nefritida ... 600 // 8. Akutní pyelonefritida ... 601 // 9. Kritické stavy po transplantaci ledviny... 602 // 10. Maligní hypertenze a hypertenzní krize... 604 // X. Krvácení // R. Gross. K.-D. Grosser... 607 // 1. Všeobecně // R. Gross... 607 // 2. Akutní krváceni ze žaludku á střev // K. -D. Grosser... 642 // 3. Krvácení z jícnových varixů // K.-D. Grosser... 664 // 4. Hemoptoe // K.-D. Grosser... 672 // Dotatek ... 677 // Literatura ... 678 // Rejstřík // 739

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC