Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Opravené vyd.
Praha : Sarah, 2000
195 s. : il.

objednat
ISBN 80-902267-4-4 (váz.)
Obsahuje ilustrace, bibliografické citace, úvod
Výchova výtvarná - děti - příručky a reprodukce
000065912
Přehled kapitol a tématických okruhů // Úvodní poznámky n // Výtvarně výchovný proces, Výtvarný námět, Vztah námětu a vyjadřovacích prostředků. Oblasti výtvarných aktivit. Jak pracovat se sbírkou námětů, // Podmínky výtvarně výchovného procesu // Vesmír // Hvězdy a planety 24 // Pod hvězdnou oblohou, Sluneční soustava, Věda a technika o vesmíru, // Jak si představujeme vesmír // Planeta Země 31 // Země - planeta života. Podoby našeho světa. Pozorování a prožívání krajiny, // Jak nakreslit náš svět // Vznik a vývoj života a člověka 39 // Vznik a vývoj života, Člověk v šeru historie, Mýtus zrození, života a smrti, // Člověk dvacátého století, Duševní schopnosti člověka // Báje a legendy 48 // Kosmické motivy v mýtech a bájích celého světa, Svět lidí a bohů, // Člověk jako součást přírody, Řecké bájesloví, Příběhy Starého a Nového zákona // Příroda // Život 62 // Pohledy na přírodu. Prostředí života. Jevy, které pozorujeme, Pohyb kolem nás, // Vývoj jako dobrodružství proměny // Neživá příroda 72 // Země, Voda, Vzduch, Látky, Fyzikální jevy a veličiny // Rostliny 82 // Louka, Květiny, Dary země, Stromy a keře // Živočichové 91 // Bezobratlí, Ryby, obojživelníci, plazy, Ptáci, Savci // Člověk // Já a ti druzí // Jak vypadá člověk, Stopy, které zanecháváme, Já, jaký jsem, // Jaké pocity prozívám // Rodina, domov, škola // Rodina, Domov,
Život v rodině, Jak vypadá naše škola, Jak ve škole žijeme, Nepořádky a uličnictví // Práce, sport a hry // Lidská práce, Životní zájmy, Sporty, Individuální hry a zábavy, // Kolektivní hry a zábavy // Technika , // Vynálezy přírody, Technika pro člověka, Technika v domácnosti, Stavitelství, // Obytný dům, Doprava, Automobily // Umění // Hudba, Literatura, Divadlo, Film a video, Výtvarné uměni. // Historické epochy výtvarného umění // Náš svět // Svět, jak ho vnímáme // Hry pro pět smyslů, Prožívání času, Vlastnosti předmětného světa // Svět, jak ho pozorujeme // Vytváření sbírek, Detaily, Povrchy, Proměny, Objem a prostor // Svět, ve kterém žijeme _  // Společenství dvou a více lidí, Život regionu, Vlast, Obrázky z historie nasi zeme, // Přítomnost, na kterou můžeme být hrdí // Svět našich všedních dnů // Příběhy a události, Věci kolem nás, Doprava Pomoc v nouzi, Jak plyne rok // a cestování, V obchodě, Na poště, // Závěrem

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC