Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Reklamní atelier Area, 2008
106 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-254-2186-4 (brož.)
Psychologie těhotenství, porodu a šestinedělí
"Psychologie těhotenství, porodu a šestinedělí : psychosomatická medicína : učební texty pro porodní asistentky"--Rub titulní strany
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografie
000066075
5 // Úvod // Psycholologie ženy 8 // 1. Psychika/eny ’ 8 // 1.1 Pohkn i biologické, pssdiickc a sociální ? // 1.2 Sicivot) py pohlavních rolí 10 // 1.3 Yy\oj ? sensis i a \mi/M\ i ! 1 // 1.4 Y\ užití teorií v prací porodm asistemky 14 // 2. Psychika zrny v závislostí na reprodukčním cyklu 15 // 2.1 Menstruace 15 // 2.2 Tchotensis s a porod i fi // 2.3 Klimakterium 18 , // 3. Sexualita /«ty 2(1 // Psychologie těhotenství 23 // 1. Pojetí psychologie těhotenství 24 // 1.1 Pmchoanath’/a 24 // 1.2 Prenatální psychologie 24 // 1.3 ľs\citologie těhotenství 2fi // 1.4 Sexualita \ těhotenství 2? // 2. Nepříznivé psychosociální faktory ovlivňující těhotenství a plod 29 // 2.1 Yck/cm pod 20 lei 20 // 2.2 Vek/em nad 35 let 29 // 2.3 Zážitky neúspechu / předcho/tho těhotenství 29 // 2.4 Zeny v ié/ké sociální ucho ekonomické situaci 30 // 2.5 Nechtěné otěhotnění 30 // 2.6 Ženy užívající drogy .1 i // 2.7 Ženy s komplikacemi v těhotenství 33 // 3. Psychologické aspekty interrupce a potratu 35 // 3.1 Psychologická problematika interrupce 35 // 5.2 Interrupce / genetických důvodů 56 // 5.5 Potrat 37 // 4. Psychosomatika v těhotenství 39 // 5. Kntoění poruchy v těhotenství 41 // 6. Některé psychopatologie a těhotenství 44 // 7. Rodina a jiná sociální opora ženy v těhotenství 46 // 7,1 Partner těhotné ženy 46 // N2 Rodina 4? // 7.3 Terapeuticky vztah těhotné s porodní asistentkou 47 // // aplikovaná psychologie
// 8. P.syehoproľylaklická príprava k porodu 49 // 8.1 H istorie příprav\ k porodu 49 // H. 2 Psychoprořyhixc na freskem území 51 // 8,3 Současné pojeir psyehoproíyiaxe 52 // Psychologické aspekty porodil 57 // I. Psychologie perodu 58 // 1, i Pormi jako náročná životní situace 58 // i ,2 (1ií>\áte rodičky 60 // i ’ Hnineuí krmě při poruch. 6l // i ,4 F-yvdinifieieky přísnip ? rodici’ /erte 62 // í 5 Fittoti a novorozené dítě 62 // 2, Bolest při porodu 66 // 2.1 Úvod do icone boleru 66 // 2.2 Porodní bolesti 67 // 2.3 Psychosociální faktory ovlivňující bolest při porodil 68 // 2.4 Ptochoioyíckd metody thunem bolesti 68 // ,3. Psychosomatické aspekty porodu 71 // 4. Podpora rodičky při porodu (partner, dula) 72 // 4 ! Partner (otec) při porodu 72 // 4.2 Jiná osobo přítomná při porociw 73 // 4.8 Dula 73 // 5. Psychologie specifických pôrodníckych situaci 74 // 5. i Předčasný porod 74 // 5.2 Narození dítěte s vrozenou vývojovou vadou 75 // 5.8 porob mrtvého plodu 76 // Psychologie poporodního období 81 // L Psychologie sestinedřlí 82 // 1.1 Psychika zeny v období šesítneJéh’ 82 // 1.2 Psudioloeie nm ???/??.;? 83 // 1.3 Kojení 84 // U4 Sexualita v íesi i nedělí 84 // 1.5 Sociální opore zeny v šestinedělí 85 // 2. Psychologie vztahu mafka-dítč po porodu 87 // 2.1 Roontoie m 87 // 2.2 Rodičovské chování 87 // 2. i Porikhy časné interakce a mateřských atekiu 88 // 3. Psychosomatika v šestinedělí 90
// 4. Psychické poruchy po porodu 91 // 4.1 Poporodní deprese 91 // 4.2 Poporodní psychó/n 42 // 5. Žena na mateřské dm olené 93 // Přílohy: 45 // 1. Utváření pohlavní klesitiiy 46 // 2. Skulu deprcMv iiy - Vesavage 4? // č Dotazník ScmuHiíí lunkee ženy 47 // 4. Príkliul kníike iníerverivc u ičhoinycli 10! // 3 jak zvládat posti/ení vlastního dítěte 142 // řf Koklsdeí jfvvcřtolerupťutieke smete 10; // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC