Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
109 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-567-9 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, klíč ke cvičením, rejstřík, údaje o autorech
Mozek - činnost - cvičení - příručky
Paměť - příručky
000066218
Obsah // 1 Jak si vedete? ...9 // Sada testu bystrosti a pohotovosti...9 // Vaše psychika se bude rozvíjet, když si s ní budete brát ...10 // Jak se Alzheimerova nemoc projevuje? ...11 // Jestliže máte sebemenší podezření na problém ...11 // Varovné signály ...12 // Hlavním rizikovým faktorem je věk ...12 // Geny ...12 // Další rizikové faktory ...13 // Volné radikály ...14 // Obohacené prostředí a nálada ...14 // Poznámky ? první kapitole ...20 // 2 Duševní výpadky, se kterými si nemusíte dělat starosti ...21 // Známky normálního a nechorobného zhoršení schopností, které je dáno věkem ..21 // Reakční čas ...23 // Paměť: mnoho schopností pod jedním jménem ...24 // Krátká a dlouhá ...24 // Co se v mozku děje a co se tam neděje ...25 // Pracovní paměť a výkonné schopnosti ...25 // Výkonné schopnosti a PP často slábnou v průběhu stárnutí...26 // Interference paměti ...27 // Dělení pozornosti ...28 // Výzkumy dokazují, ze „co se používá, to se uchovává“...30 // Duševní zpomalení je normální... ale není nevyhnutelné: Co sděluje // výzkum 72 profesorů z univerzity v Berkeley o úspěšném stárnutí...30 // Zraková PP ...31 // Kdy si starší profesoři nebyli jistí ...36 // Paměť a výkonné schopnosti ...37 // Obsah 5 // Triky, jak pomoci nedokonalé paměti ...39 // Jak paměť donutit, aby pro vás pracovala ...41 // Jak zůstat duševne pružný ...43 // Můžeme se účinkům stárnuti
na paměť bránit? ...51 // Poznámky ? druhé kapitole ...52 // 3 Normální potíže s poznávacími schopnostmi, které nejsou příznaky Alzheimerovy nemoci // Hodnocení zdroju potíží s poznávacími schopnostmi . . . . // Je to demence? Nebo snad deprese? ... // Symptomy vyvolané vedlejšími účinky léků... // Demenci mohou způsobit malé mozkové mrtvice . . . // Přirozené látky, které mohou poškodil mozek ... // Ať už demencí trpíte, či nikoliv: Jak pomoci mozku, aby zůstal zdravý // Programovaná buněčná smrt: sebevražda mozkových buněk ... // Volné radikály: toxické sloučeniny, které ničí mozek... // Vitamin E: přirozený ochránce mozkových buněk ... // Jinan dvoulaločný a inhibitory cholinesterázy ... // Role melatoninu ... // Estrogen ... // Stresové hormony: smrt pro mozkové buňky ... // Jestliže trpíte Alzheimerovou nemocí... // Současné a budoucí léky v boji proti Alzheimerovč nemoci // Co nám říká genetický výzkum ... // Alzheimerova nemoc má mnoho příčin ... // Poznámky ? třetí kapitole ... // . ... 55 // ___55 // . ... 55 // ___59 // . ... 59 // ___60 // :... 60 // ___60 // ... 61 ...61 ... 62 ... 63 . ... 63 . ... 64 // . ... 65 . ... 65 . ... 66 ... 68 . ... 69 // 4 Jak předejít úpadku poznávacích funkcí ve stáří // a jak ho zvrátit...71 // Představy o mozku, které již vyšly z módy ...71 // V mozku je nadbytek dobrý ...72 // Nové poznatky ...73 // Jak uchovat mozkové buňky
ve zdravém stavu: „Co nepoužíváš, // o to přijdeš“ versus „Co používáš, to ničíš“ ...73 // Mozková buňka je jako telefon: bez zapojení není ? ničemu ...74 // Kvalita je v mozku důležitější než kvantita ...\...76 // 6 // Nedovolte mozku stárnout // Takže pojetí „co nepoužíváš, o to přijdeš“ bylo prokázáno u dětí. // Ale co dospělí? ...77 // Praktické využití výsledku ...78 // Funkční rezerva a psychické podněty: Jak vám vzdělání a zaměstnání // může pomoci v ochraně proti Alzheimerově nemoci ...80 // V zdravém mozku zdravý duch ...85 // Jak si obohatit prostředí: Kdo je zvědavý, není brzo starý, ale chytřejší ... 86 // Běžné látky v těle, které mohou mozku pomoci ...87 // Co se chystá v nejbližší budoucnosti: slibné kmenové buňky ...87 // Jsou kmenové buňky v dospělém mozku? ...87 // Náročné technologie ? posílení aktivity kmenových buněk ...89 // Přimějeme-li mozek ? práci, posílíme ho tím ...89 // Zázračná samoléěba mozku: nervové růstové faktory ...90 // Poznámky ke čtvrté kapitole ...93 // 5 Cvifení zaměřená na specifické funkce mozku // ohrožené stárnutím ...97 // 1. Klíč ? číselné záhadě ...98 // 2. Zdvojení - Duplikát ...99 // 3. Magický kruh ...101 // 4. Test mincí ...102 // 5. Kolo slov ...103 // Klíč ke cvičením ...105 // Rejstřík ...107 // Obsah // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC