Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
V MCM vyd. 1.
Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998
198 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-238-3566-1 (v knize neuvedeno ; brož.)
Bibliografie: s. 185-189
Náboženství - studie
000066429
OBSAH // ÚVOD...3 // PŮVOD NÁBOŽENSTVÍ...5 // PŘIROZENÝ ZÁKLAD NÁBOŽENSTVÍ...7 // Důkazy existence transcendentní skutečnosti (Boha) ... 9 // 1. Důkaz z pohybu... 10 // 2. Důkaz z účinné příčinnosti... 10 // 3. Důkaz z podmíněnosti bytí (dostatečného důvodu).11 // 4. Důkaz ze stupňů dokonalosti...11 // 5. Důkaz z účelnosti... 12 // 6. Důkaz z touhy lidské duše po dokonalém dobru... 13 // 7. Důkaz z mravního vědomí...13 // 8. Platonův důkaz ze sankce mravního zákona... 14 // 9. Důkaz z historie lidstva... 14 // Transcendentní skutečnost je Bůh... 14 // Základní vlastnosti, které lze z důkazů vyvodit... 15 // Přirozený morální zákon... 15 // ZÁKLADNÍ POSTOJE ? TRANSCENDENTNÍ SKUTEČNOSTI (BOHU)... 17 // I. Filozofické postoje a jejich charakteristiky.. 17 // A) Monismus... 17 // B) Dualismus ontologický... 17 // 1. Ateismus... 18 // 2. Panteismus...19 // 3. Deismus...19 // 4. Teismus... 20 // a) Monoteismus...20 // b) Henoteismus...20 // c) Dualismus morální...21 // d) Dualismus metafyzický...21 // e) Dvojjedinost božství...21 // f) Polyteismus...22 // II. Mytologický postoj k transcendentní skutečnosti...23 // Vznik mytologie...23 // a) Civilizace kočovných pastevců...24 // b) Civilizace „velkých“ lovců...24 // c) Civilizace neolitických rolníků...25 // Animismus, manismus, fetišismus, totemismus, // šamanismus...25 // Základní mytologické cykly...26 // a) Měsíční mytologie...26 // b)
Sluneční mytologie...27 // c) Mytologie boha bouře...27 // d) Spojení měsíčního cyklu s 2. cyklem // sluneční mytologie...27 // e) Mytologie vegetačního cyklu...27 // f) Spojování lidských společenství jako zdroj mytologie 28 // III. Náboženský postoj ? transcendentní skutečnosti...29 // Víra...29 // Oběť...30 // Rituální oběť...31 // Zázrak...32 // IV. Magický postoj ? transcendentní skutečnosti...33 // Magická oběť... 34 // Náboženství a magie...36 // NĚKTERÉ PRVKY PŘIROZENÝCH // NÁBOŽENSTVÍ...39 // Stvoření světa v přirozených náboženstvích...39 // a) Stvoření slovem...39 // b) Vytvoření světa rukama boha...40 // c) Zrození světa... // d) Stvoření světa bojem...4 // e) Stvoření světa demiurgem...41 // Boj dobra se zlem a původ zla...42 // Posmrtný život v přirozených náboženstvích...43 // EGYPTSKÁ A INDICKÁ BOŽÍ TROJICE // A KŘESŤANSKÁ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE...45 // NĚKTERÁ PŘIROZENÁ NÁBOŽENSTVÍ...47 // Indie a Irán...47 // Chetité... 9 // Řecko... 9 // Etruskové... // Řím...50 // Kelti...51 // Germáni...3  // Slované... // Japonsko ... __ // Čína... // Jenisejští Kirgizové. // Mongolsko... // Tibet... // Severoameričtí Indiáni // Inkové (Peru)... // Mexiko... // Kulty čemé Afriky...55 // Afroamerické kulty...56 // Oceánie...56 // Arktické národy...57 // KRIZE PŘIROZENÉHO NÁBOŽENSTVÍ...59 // Krize oběti a přirozené náboženství...59 // Reakce na krizi
oběti v Indii...60 // Upanišády...60 // Džinismus...61 // Buddhismus...62 // Bhagavatgíta...67 // Hinduismus...68 // Jóga...71 // Zoroastrismus v Íránu...72 // Mithraismus v Malé Asii, Iránu a Římské říši.77 // Konfucianismus v Číně...78 // Taoismus v Číně...78 // Krize mytologie a přirozeného náboženství...79 // Reakce na krizi mytologie...80 // ZJEVENÁ NÁBOŽENSTVÍ A PŘIROZENÉ POZNÁNÍ .. 85 // ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSTVÍ...87 // Inspirace Písma svátého...87 // Písmo svaté...88 // Zásady židovského náboženství...89 // Kult v židovském náboženství...90 // Směry a sekty v židovství...93 // Judaismus po zboření jeruzalémského chrámu...94 // Kabala...96 // KŘESŤANSTVÍ // 97 // Písmo svaté Nového zákona...98 // Svátosti... //  ...103 // VĚROUČNÉ PROBLÉMY KŘESŤANSTVÍ...105 // a) Dodržování Mojžíšova zákona pro křesťany...?5 // b) Nauka o Trojici... // c) Kristovo božství a lidství...109 // d) Slučování metafyzického dualismu a křesťanství.112 // e) Nauka o ospravedlnění a milosti...117 // f) Filozofický spor nominalismu a realismu...?9 // g) Nauka o Církvi a svátostech, ospravedlnění a milosti .119 // h) Spor o ctění obrazů a svátých...127 // KŘESŤANSKÁ ORTODOXIE...129 // SCHIZMA...131 // Pravoslavná církev...131 // Starokatolická církev... 37 // Anglikánská církev...133 // Československá církev husitská...133 // PROTESTANTISMUS...* 135 // Českobratrská církev evangelická...I35
// Protestantské denominace // hlásící se ? Jednotě bratrské...136 // Jednota bratrská tzv. obnovená...136 // Církev bratrská... // Bratrská jednota baptistů...137 // Protestantské eschatologické denominace...137 // Adventisté... 137 // Některé menší protestantské denominace...138 // Evangelická „svoboda“ a její důsledky...139 // ISLÁM...141 // Věrouka islámu... 142 // Mravouka islámu... 142 // Školy a sekty v islámu... 143 // Sunnité... 144 // Šíité...144 // Cháridžité... 145 // Mahdisté... 145 // Drúzové...145 // Křesťanství a islám... 145 // NETRADIČNÍ NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY... 147 // A) Hinduistické pozadí...148 // Sikhové...148 // Haré Kršna... 148 // Bhagaván Šrí Radžníš... 148 // Transcendentálni meditace... 149 // Brahma kumaris (Rádžajóga)...150 // Ánanda marga...150 // Misie božského světla...150 // Sáthja Sai Baba...150 // Srí Chinmoy...150 // Jóga...152 // B) Buddhistické pozadí... 152 // Kagyiidpa...152 // Ničiren Šošů/Sóka Gakkai...152 // C) Křesťanské pozadí... 152 // Nový Jeruzalém // čili církev Emanuela Swedenborga... 152 // Unitářství... 153 // Mormoni ... 154 // Svědkové Jehovovi... 155 // Církev sjednocení (Moonova sekta)... 155 // Křesťanská věda... // O®... I5* // Rodina... ” // Misijní dílo - cesta ? Ježíšovi... 130 // Univerzita biblického přátelství... 158 // Extrémní charismatická hnutí... 158 // D) Gnostické pozadí... // Obec křesťanů
dr. Bedřicha Rittmayera...159 // Poselství Grálu...  // Univerzální život... 1 // E) Synkretické pozadí...l6 // Est...?-;--... 164 // Eckankar - starověká nauka o stěhování duší. 164 // F) Okultní a špiritistické pozadí...I65 // Okultismus...  // Spiritismus...  // Scientologie - dianetika... 165 // Čarodějnictví... // Satanismus... // G) New Age... ... 168 // EKUMENISMUS... 171 // Ekumenismus mezi křesťanskými církvemi...172 // Ekumenismus mezi křesťany a nekřesťany...173 // SEKULÁRNÍ KULT Y A PSEUDONÁBOŽENSTVÍ... 177 // Svobodné zednářství...I77 // Kult vědy...I78 // 1 HQ // Humanismus... 1/0 // Politické kulty... 179 // Marxismus...  // Nacionálni socialismus... I80 // Nepolitické kulty...181 // Kult pop-music...181 // Psychoterapie...181 // TRENDY SOUČASNÉHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA...183 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY // 185
cnb000604847

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC