Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.1) Půjčeno:33x 
BK
Praha : Trizonia, 1994

objednat
ISBN 80-85573-51-2
000066482
Rekat.
Obsah // Úvod ...5 // I. Text ...7 // Text, textovost ...7 // Obsahově - sémantické základy textové koherence...11 // a) Vztahy koreferenční ...11 // b) Vztahy sémantické ekvivalence (kontiguity) ...14 // Izotopická struktura textu...15 // c) Vztahy mezipropoziční ...18 // Funkční pojetí textové koherence ...22 // Koherence pragmatická ...29 // Koherence stylová ...30 // Gramatické, zvukové a grafické prostředky v textu...30 // Poznámky k syntaktické výstavbě mluveného textu ...33 // II. Promluva ...37 // Promluva...37 // Promluva a promluvení ...37 // Promluva jako znak...39 // Promluva jako součást komunikačního aktu ...40 // Téma, obsah a smysl promluvy...42 // Text promluvy ...44 // Výpověď - elementární jednotka textu promluvy ...44 // Mezivýpovědní vztahy...46 // a) Tematické posloupnosti...46 // b) Rematické vztahy...51 // Formální vztahy výpovědí v textu // a prostředky jejich vyjádření...55 // Útvary mezi výpovědí a promluvou ...61 // a) Výpovědní spojení a jeho formy ...61 // Souvětí a jeho druhy ...62 // b) Výpovědní celek (složitý) ...71 // c) Výpověď s vsuvkou ...73 // d) Výpovědní bloky, promluvové úseky; // odstavce (kapitoly) ...73 // Komplexnost mezivýpovědních vztahů ...81 // III. Promluvový komplex ...84 // Promluvové komplexy a promluvové soubory ...84 // 3 // Druhy promluvových komplexů ...85 // Text promluvového komplexu ...88 // Sekvence promluv...90 // a) Dialogická sekvence promluv ...90 // b) Monologická sekvence promluv ...99 // Složená promluva ...105 // a) Složená promluva s citátem ...106 // b) Složená promluva epická ...110 // Mezipromluvové vztahy v promluvových komplexech...124 // Systém mezipromluvových vztahů (MPV)...126 // Použitá literatura...129 // Věcný rejstřík ...132

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC