Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:34x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2008
538 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1538-7 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 522-532, bibliografické odkazy a rejstříky
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000066490
Poradenská psychodiagnostika -- Charakteristika testových metod -- Charakteristika klinických metod -- Pozorování -- Rozhovorg -- Analýza spontánních výtvorů Psychologické vyšetření -- Úvodní fáze poradenského vyšetření% -- Vlastní vyšetřeníg -- Závěr vyšetření -- Závěrečný rozhovor -- Formulace písemné psychologické zprávy -- Specifičnost psychologického vyšetřování v závislosti na věku -- Psychologické vyšetření dětí předškolního věkuJ -- Psychologické vyšetření dětí školního věku -- Psychologické vyšetření dospívajících -- DIAGNOSTIKA SCHOPNOSTÍ Diagnostika inteligence její možnosti a omezení -- Vymezení pojmu inteligence$j -- Měření intelektových schopností% -- Faktor vývoje$ -- Faktor volby testové metody -- Faktor kritéria, kterým je v tomto případě školní úspěšnost -- Faktor vlivu osobnosti psychologa -- Obecná pravidla vyšetření inteligence -- Testy inteligence a jejich použití -- Nejčastěji používané metody a jejich psychologický význam -- Hodnocení výsledků v testech inteligence a jejich interpretaceg -- Nestandardní administrace testových metod umožňující kvalitativní hodnocení inteligence -- Základní testy inteligence užívané v dětském věku Stanford-Binetův test inteligence -- Vyšetření inteligence předškolních dětí S-B testem -- Wechslerovy zkoušky inteligence pro děti -- Vyšetření inteligence dětí školního věku WISC testem
Další testy inteligence užívané u dětí a mládeže -- Amthauerův Test struktury inteligence IST R -- Vyšetření inteligence dospívajících IST R testem -- Kaufmannova hodnotící baterie pro děti K-ABC Vyšetření inteligence jazykově znevýhodněných dětí -- K-ABC testem -- Ravenovy testy inteligence -- Skupinové orientační vyšetření inteligence Ravenovými testy Vyšetření dětí s nestandardní úrovní inteligence -- Vyšetření inteligence nadprůměrně nadaných dětí -- Vyšetření inteligence nadprůměrných dětí WISC-III testem -- Vyšetření inteligence nadprůměrných dětí K-ABC testem -- Vyšetření inteligence a adaptačních schopností dětí s mentálním postižením -- Vyšetření inteligence dětí s mentálním postižením -- Vyšetření adaptivních dovedností dětí s mentálním postiženímÍ -- Vyšetření inteligence dětí ze sociokulturně odlišného prostředí -- Vyšetření inteligence sociokulturně znevýhodněných dětí WISC-III testem -- Vyšetření inteligence sociokulturně znevýhodněných dětí K-ABC testem -- Diferenciace sociokulturně podmíněného omezení rozvoje inteligence pomocí RRS screeningové škály -- Diagnostika paměťových schopností -- Charakteristika paměti a její vývoj ve školním věku -- Měření paměťových schopností -- Nejčastěji používané testy paměťových schopností a jejich psychologický význam -- Vyšetření krátkodobé paměti S-B testem
-- Test memorování numerické řady (MEN) -- Paměťový test učení -- Interpretace výsledků získaných v různých testech paměti Diagnostika pozornosti -- Charakteristika pozornosti a její vývoj ve školním věku -- Hodnocení pozornosti -- Nejčastěji používané testy pozornosti a jejich psychologický význam -- Test pozornosti -- Číselný čtverec -- Test cesty (Trail Making Test) -- Screening vnějších projevů různých pozornostních funkcí -- Interpretace výsledků získaných v různých testech pozornosti -- Diagnostika kognitivních funkcí u dětí s poruchou pozornosti (ADD/ADHD syndromem) -- DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI ŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ Diagnostika školní zralosti a připravenosti -- Screeningové posouzení školní zralosti -- Podrobnější vyšetření školní zralosti a připravenosti -- Hodnocení fonologické percepce -- Hodnocení vizuální percepce -- Hodnocení grafomotorických schopností -- Hodnocení řeci -- Hodnocení rozumových schopností -- Hodnocení úkolového chování -- Hodnocení sociálně adaptivního chování Diagnostika jazykových schopností a dovedností -- Diagnostika sémantických schopností -- Diagnostika morfologických a syntaktických schopností Testy jazykových dovedností -- Diagnostika fonologických schopnostíg Testy fonologických dovedností -- Diagnostika pragmatické složky řeci -- Diagnostika specifické poruchy jazykových schopností Diagnostika čtení -- Diagnostika vizuální
percepceg -- Testy vizuálně percepčních dovedností -- Hodnocení úrovně čtenářských dovedností Testy čtenářských dovedností -- Diagnostika psaného projevu -- Diagnostika grafomotorických dovedností Testy grafomotorických dovedností -- Diagnostika psaní s porozuměním Testy hodnocení psaného projevu -- Diagnostika specifické poruchy čtení a psaného projevug Vztah inteligence a specifických poruch čtení a psaného projevu Hodnocení inteligence u dětí se specifickou poruchou čtení a psaného projevu -- Hodnocení percepčních schopností u dětí se specifickou poruchou -- čtení a psaného projevu Hodnocení jazykových schopností u dětí se specifickou poruchou -- čtení a psaného projevu Diagnostika matematických schopností a dovedností -- Testy matematických schopností a dovednostíg -- Diagnostika specifické poruchy matematických schopností a dovedností -- DIAGNOSTIKA MIMOINTELEKTOVÝCH FAKTORŮ  LIVŇUJÍCÍCH ŠKOLNÍ VÝKON Diagnostika sebehodnocení ve vztahu ke školní práci -- Vývoj sebehodnocení a jeho vztah ke školní práci -- Možnosti diagnostiky sebehodnocení -- Testy sebehodnocení -- Diagnostika vztahu ke škole a motivace ke školní práci -- Vývoj vztahu ke škole -- Testy hodnocení vztahu ke škole Diagnostika emočního prožívání -- Vývoj emocí a jejich vztah ke škole -- Hodnocení emočního prožívání -- Testy emočního prožívání a jeho projevů v chování -- Škály zaměřené
na posouzení vlastních citových prožitků a emočního ladění -- Dotazníky a škály zaměřené na hodnocení projevů emočního ladění dítěte pro rodiče a učitele -- Hodnocení kresby z hlediska projevů emočního ladění dítěte -- Rozhovor a pozorování emočních nápadností v průběhu vyšetření -- Hodnocení inteligence u dětí s emočními problémy -- Diferenciální diagnostika emočních problémů, které se vztahují ke škole$ -- DIAGNOSTIKA DĚTSKÉHO CHOVÁNÍ A S NÍM SOUVISEJÍCÍHO POSTAVENÍ VE TŘÍDĚ Diagnostika dětského chování -- Charakteristika problematického chování a jeho vývoj -- Obecná pravidla diagnostiky nápadností dětského chování -- Metody diagnostiky chování -- Pozorování dětského chování v přirozených podmínkách -- Dotazníky a posuzovací škály -- Rozhovor -- Diferenciální diagnostika problémů v chování, které se projevují ve škole -- Hodnocení chování sociokulturně odlišných dětí Diagnostika vztahů ve třídě -- Charakteristika vztahů ve třídě a jejich vývoj -- Metody posuzování vztahů ve třídě -- Pozorování třídy -- Dotazníky a posuzovací škály
(OCoLC)271608997
cnb001804008

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC