Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : COWI, 1996

objednat
ISBN 80-901588-4-6
000066548
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // ÚVOD DO DĚJIN FILOSOFIE. POJEM FILOSOFIE A JEJÍ VZTAH ? OSTATNÍMU DUCHOVNU. VNITŘNÍ ČLENĚNÍ FILOSOFIE...9 // Láska ? moudrosti. Údiv. Mezní situace...9 // Kritičnost a metodická skepse...13 // Nejstarší a současné vnitřní členění filosofie...15 // Filosofie a věda...18 // Filosofie a umění...18 // Filosofie a ideologie...19 // Filosofie a náboženství...20 // Filosofica mytologie...23 // Kapitola 11. // VZNIK FILOSOFIE A PRVNÍ IÓNŠTÍ PŘÍRODNÍ FILOSOFOVÉ...25 // A) Mílétská škola...27 // Thalés...27 // Anaximandros...30 // Anaximenés...32 // B) llérakleitos Efeský...34 // Kapitola 111. // POČÁTKY FILOSOFICKÉ SPEKULACE VE VÝVOJI ŘECKÉ FILOSOFIE NA ITALSKÉ PŮDĚ...39 // A) Pýthagorás a pýthagorovci...39 // B) Škola elejská...43 // Xenofanés z Kolofónu... 43 // Parmenidés...45 // Melissos...46 // Zénón Elejský...48 // 325 // Kapitola IV. // ŘECKÁ PRÍRODNÍ FILOSOFIE // NA CESTĚ K ATOMISTICE...51 // A) Empedoklés z Akragantu...51 // B) Anaxagorás z Klazomén...54 // Kapitola V. // VRCHOLNÉ SMĚRY ŘECKÉ FILOSOFIE...57 // A) Atomisté...57 // Leukippos...57 // Démokritos...59 // B) Sofisté, Sókratés a malé sokratovské školy...64 // Sofisté...66 // Sókratés...67 // Škola kynická...73 // Škola hédonická...76 // Škola megarská...77 // C) Platón...77 // D) Aristotelés...86 // Kapitola VI. // HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ ŘECKÉ FILOSOFIE A JEHO POKRAČOVÁNÍ V ŘÍMĚ...98
A) Stoicismus...100 // B) Epikúreismus...105 // • « // C) Skepticismus...110 // Kapitola VII. // SYNKRETICKÉ MYŠLENKOVÉ SMĚRY NÁBOŽENSKÉ POVAHY NA SKLONKU ANTIKY...115 // A) Filón Alexandrijský...116 // 326 // B) Plótínos // 117 // ?) Křesťanství. Ježíš z Nazaretu. Pavel z Tarsu. Synoptici...120 // Kapitola VIII. // PATRISTIKA A JEJÍ VYVRCHOLENÍ U AUGUSTÍNA ... 131 // A) Gnóse...132 // B) Mání a manicheismas...135 // C) Apologeté...138 // D) Systematikové...141 // E) Aurelius Augustinus...144 // Kapitola IX. // FILOSOFIE V RANÉM STŘEDOVĚKU...156 // Boethius...157 // PseudodionýsiosAreopagités...158 // Johannes Scotus Eriugena...161 // Spor nominalismus realismem...167 // Roscelin...167 // Vilém ze Champeaux...168 // Anselm z Canterbury...168 // Pierre Abélard...172 // Bernard z Clairvaux a cisterciácká mystika...178 // Chartreská škola...181 // Gilbert de la Porrés...182 // Jan ze Salisbury...182 // Svatoviktorská škola...183 // Hugo ze sv. Viktora...183 // Richard ze sv. Viktora...184 // Petr Lombardský...184 // 327 // 185 // Kapitola X. // FILOSOFIE VE VRCHOLNÉM A POZDNÍM STŘEDOVĚKU ... // Arabská a židovská filosofie...186 // AI Kindí...187 // AI Farabí...187 // Avicenna...187 // Algazel...188 // Averroes...188 // Maimonides...190 // Františkánský a dominikánský řád...190 // Vznik univerzit...193 // Siger Brabantský...194 // Albert Veliký...196 // Tomáš Akvinský...197 // Bonaventura...207 // Roger Bacon...208
// Mistr Eckhart...209 // Duns Scotus...213 // William Occam...215 // Kapitola XI. // PRECHOD ? NOVOVĚKU: FILOSOFIE RENESANČNÍ ..219 // Humanismus...223 // Platónská akadémie ve Florencii...224 // Mikuláš Kusánský...224 // Giordano Bruno...227 // Kapitola XII. // VÝVOJ BRITSKÉHO EMPIRISMU...232 // Francis Bacon...232 // Thomas Hobbes...240 // John Locke...243 // George Berkeley...251 // David Hume...256 // 328 // Kapitola XIII. // KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE 17. STOLETÍ...264 // René Descartes...264 // Baruch Spinoza...272 // Gottfried Wilhelm Leibniz...281 // Blaise Pascal...287 // Kapitola XIV. // FRANCOUZSKÉ OSVÍCENSTVÍ A MATERIALISMUS 18. STOLETÍ...293 // Charles Louis de Montesquieu...296 // Jean Meslier...297 // Francois-Marie Voltaire...298 // Jullien Offray de La Mettrie...303 // Denis Diderot...304 // Claude Adrien Helvétius...305 // Paul Heinrich Dietrich Holbách...305 // Jean-Jacques Rousseau...306 // ODKAZY A ZÁKLADNÍ BIBLIOGRAFIE...315 // 329

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC