Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Zvon, 1994

objednat
ISBN 80-7113-104-0
000066812
Rekat.
Obsah // Úvod // 1. Vymezení ... 9 // 2. Základní teze ... 12 // 3. Přehled ... 16 // I. kapitola „Postmoderna“ // Genealogie výrazu, rozsah termínu, smysl pojmu // 1. Kontroverze, kuriozity, klišé ... 19 // 2. Genealogie výrazu „postmoderna“ ... 22 // 3. Zformování pojmu postmoderny v severoamerické literární diskusi 24 // 4. Postmoderna versus posthistoire ... 27 // 5. Přenesení pojmu na architekturu ... 28 // 6. Postmoderní tendence v malířství a sochařství ... 32 // 7. Sociologie: postindustriální a postmoderní společnost ... 35 // 8. Postmoderna filozoficky: Jean-Frangois Lyotard ... 39 // 9. Jiné pozice ve spektru filozofických postmodernismů ...45 // 10. Shrnutí a doplňky ... 46 // 11. kapitola // Novověk - moderna - postmoderna // 1. Novověk - novověká moderna - moderna 20. století - postmoderna 51 // III. kapitola // Přehled filozofických postmodcrních pozic // 1. Gianni Vattimo čili Postmoderní překonání moderny ... 56 // 2. Michel Foucault čili Zlomy vědění ...59 // 3. Gilles Deleuze čili Diference a rhizom ... 61 // 4. Jacques Derrida čili Diference a diseminace ... 62 // 5. Jean Baudrillard čili Indiference a hypertelie - posthistoire místo postmoderny ... 67 // 6. Kritický rozměr postmoderny // (Rorty, Benhabibová, Huyssen, Foster, Jameson) ...71 // 7. Habermas a Wellmer čili // Moderna - nakonec postmoderní projekt? ...75 // 8. Ještě jednou Habermas čili Náhle je tu přehled ...77 // 9. Robert Spaemann čili Esencialistický postmodernismus premoderní inspirace...80 // IV kapitola // Lyotardův programový spis čili // Filozofická perspektiva postmoderny // 1. Běžný syndrom výtek...83 // 2. Rozpad celku...86 // 3. Ilegel a některé důsledky...87 // 4. Melancholie celku a zájem na mnohosti...89 // 5. Dějinná a filozofická legitimace...92 // 6. Utopie - jinak...96 // V. kapitola // Moderna 20. století a postmoderna čili
Moderna 20. století a postmoderna čili // Od senzace k samozřejmosti // 1. Postmoderna a vědecká moderna...99 // 2. Postmoderna a společenská moderna...102 // 3. Postmoderna a umělecká moderna...105 // 4. Konvergence v teorii čili Moderní kontur)’ postmoderny...107 // 5. Námitky proti postmoderně falšují modernu...110 // 6. Postmoderna jako exoterická, všední forma kdysi esoterické // moderny...112 // VI. kapitola // Rozmanitost typů racionality - Jednota rozumu Modely tradice // 1. Aristotelés čili Samozřejmost rozmanitosti...117 // 2. Pascal čili Dramatika a rozpor rozdílnosti...124 // 3. Kant čili Přechody bez mostů...130 // VII. kapitola Transverzální rozum // 1. Ke konceptu...135 // 2. Materiální přechody: Implicitně a explicitně ... 137 // 3. Rozum: Schopnost a uskutečňování takových přechodů ... 144 // 4. Další strukturní znaky transverzálního rozumu ... 148 // 5. Vztah k Lyotardově koncepci ... 151 // 6. Transverzální rozum a spor mezi zastánci moderny a postmoderny 154 // 7. Transverzální rozum a postmoderní životní forma ... 156 // VIII. kapitola Perspektivy postmoderny // 1. Za hranice výrazu „postmoderna“ ... 161 // 2. Pluralita - intenzivně a extenzivně ... 162 // 3. Praxe plurality ... 163 // 4. Iritace, tvorba hybridů ... 165 // 5. Filozofie: Racionalita a moudrost ... 167 // 6. Paradigma pluralita ... 169 // Poznámky ... 171 // Jmenný rejstřík ... 197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC