Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Romány
Vydání první
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1958
742 s. ; 21 cm

objednat
Spisy Victora Huga ; svazek 7
Knihovna klasiků
Dějiny jednoho zločinu
francouzština
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Dva slavné pamflety, jež jsou protestem velkého básníka proti jedné z nejotřesnějších událostí francouzské historie - proti státnímu převratu Ludvíka Napoleona, k němuž došlo v prosinci r. 1851 a jenž změnil francouzskou republiku v císařství. - "Napoleon Malý" je mistrným portrétem dobrodruha na trůně. "Dějiny jednoho zločinu" jsou "aktuální reportáží", vytěženou z bezprostředních životních a politických zkušeností autora a jeho nejbližších osobních a politických přátel. Obě díla, po prvé do češtiny přeložená, jsou nejen cennými dokumenty temné stránky francouzské historie, ale podávají i svědectví o politickém vývoji autora, který se (podle vlastních slov) narodil jako aristokrat a roajalista a stal se demokratem.
000066855
Rekat.
OBSAH // NAPOLEON MAL? // Kniha první // Člověk // I. 20. prosinec 1848 9 // II. Poslanecký mandát 14 // III. Výzva 15 // IV. Ospalci procitnou 18 // V. Životopis 21 // VI. Podobizna 23 // VII. Po stopě chvalozpěvů 28 // Kniha druhá // Státní zřízení // I. Ostava . 37 // II. Senát 38 // III. Státní rada a zákonodárný sbor 40 // IV. Finance 42 // V. Svoboda tisku 43 // VI. Novoty v zákonech 44 // VII. Přívrženci 46 // VIII. „Mens agitat molem“ 49 // IX. Všemohoucnost 53 // X. Dva profily pana Bonaparta 56 // XI. Rekapitulace 59 // Kniha třetí // Zločin 65 // Výňatek z nevydané knihy nazvané Zločin // 2. prosince 66 // Kniha čtvrtá // Další zločiny // I. Příšerné otázky 97II. Další zločiny 103 // III. Co by se bylo stalo v roce 1852 113 // IV. Vzbouření lidu 116 // Kniha pátá // Parlamentarismus // I. 1789 123 // II. Mirabeau 124 // III. Parlamentní tribuna 125 // IV. Rečníci 126 // V. Sila slova 129 // VI. Kdo je řečník 130 // VII. Co dělala parlamentní tribuna 131 // VIII. Parlamentarismus 132 // IX. Zničená parlamentní tribuna 134 // Kniha Šestá // Odpuštěni // První forma odpuštění: 7,500.000 hlasů // I. Odpuštění 137 // II. Dostavník 137 // III. Jaké bylo hlasování 138 // IV. Kdo opravdu hlasoval pro pana Bonaparta 146 // V. Ústupek 148 // VI. Mravní stránka otázky 149 // VII. Vysvětlení panu Bonapartovi 151 // VIII. Základní zásady 154 // IX. V čem se pan Bonaparte přepočítal 155
// Kniha sedmá // Odpuštění // Druhá forma odpuštění: přísaha // I. Po přísaze půl druhé přísahy 159 // II. Rozdíl v cenách 161 // III. Přísaha vzdělanců a vědců 162 // IV. Zvláštnosti věci 164V. 5. duben 1852 167 // VI. Přísaha všude 170 // Kniha osmá // V čem je státní převrat pokrokem // I. Kolik dobra je obsaženo ve zlu 173 // II. Čtyři instituce, které odporovaly sku- 175 // tečnosti // III. Zdlouhavost přirozeného pokroku 176 // IV. Co by bývalo učinilo Shromáždění 178 // V. Co učinila Prozřetelnost 1$0 // VI. Co udělali ministři, armáda, soudni úřednici a duchovenstvo 181 // VII. Způsoby Boží vlády 182 // Závěr // Část první // Ničemný pán a hnusné poměry 183 // Část druhá // Smutek a víra 197 // DĚJINY JEDNOHO ZLOČINU // Poznámka 213 // První den // Oklad // I. Bezpečí 215 // II. Paříž spí; zazvoní zvonek 218 // III. Co se událo v noci 220 // IV. Další noční události 235 // V. Hanebnost zločinu 237 // VI. Vyhlášky 239 // VII. V Bílé ulici číslo 70 243 // VIII. Násilné vyklizení sněmovny 250 // IX. Konec horší nežli smrt 260 // X. Černá brána 261 // XI. Vrchní soud 264XII. Radnice X. okresu 275 // XIII. Ludvík Bonaparte z profilu 294 // XIV. Orsayská kasárna 296 // XV. Mazas 306 // XVI. Incident na bulváru Svatého Martina 311 // XVII. Zásah 24. června do 2. prosince 320 // XVIII. Pronásledovaní poslanci 326 // XIX. Jednou nohou v hrobě 333 // XX. Jak
bylo pochováno jedno slavné výročí 342 // Druhý den // Boj // I. Přicházej! mě zatknout 345 // II. Od Bastily do Cotteovy ulice 352 // III. Svatoantonínská barikáda 356 // IV. Dělnické spolky nás žádají o příkaz к boji 370 // V. Baudinova mrtvola 375 // VI. Dekrety poslanců, kteří zůstali na svobodě 380 // VII. Arcibiskup 395 // Vlil. V Mont Valérienu 401 // IX. Mezi lidem se začíná blýskat 405 // X. Proč jel Fleury do Mazasu 410 // XI. Konec druhého dne 417 // Tfetí den // Krveprolití // I. O těch, kdo spí, a o tom, kdo nespi 421 // II. Ve výboru 423 // III. Vnitřek Elysejského paláce 430 // IV. Domáci přátelé 434 // V. Nerozhodný pomocník 439 // VI. Denis Dussoubs 441 // VII. Zprávy a setkáni 443 // VIII. Situace 447 // IX. Brána Svatého Martina 452 // X. Přehlížím barikády 454 // XI. Barikáda v Meslayské ulici 459 // XII. Barikáda u radnice pátého okresu 462 // XIII. Barikáda v Thévenotoyě ulici 464 // XIV. Ossian a Scipio 467 // XV. Naskýtá se otázka 474XVI. Krveprolití 479 // XVIÍ. Dáváme si schůzku s dělnickými spolky 487 // XVIII. Konstatování mravních zákonů 492 // Čtvrtý den // Vítězství // I. Události noci — Ulice Tiquetonneská 495 // II. Události noci — Tržnice 498 // III. Události noci — Petit-Carreau 510 // IV. Události noci — Saumonský průchod 521 // V. Další truchlivé události 527 // VI. Poradní komise 533 // VII. Jiný seznam 541 // VIII. David ďAngers 544
// IX. Naše poslední schůzka 546 // X. Povinnost může mít dvojí tvářnost 550 // XI. Boj končí, začíná zkouška 558 // XII. Vyhnanci 560 // XIII. Vojenské soudy a smíšené soudy 574 // XIV. Podrobnost náboženská 578 // XV. Jak odcházeli vězňové z Hamu 578 // XVI. Pohled nazpět 588 // XVII. Jak se zachovala levice 589 // XVIII. Stránka napsaná v Bruselu 597 // XIX. Papežské požehnání 599 // Závěr // Pád 601 // Zápis z mimořádného zasedání // Národního shromáždění 622 // Doslov 637 // Bibliografická poznámka 670 // Poznámky 671 // Abecední seznam 693
(OCoLC)85320366
cnb000512806

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC