Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Kniha pro děti, mládež
Praha : Scientia, c1994

objednat
ISBN 80-85827-35-2
000066971
Rekat.
Úvodem... 11 // 1/ Moderne Küche in Gefahr... 13 // Opakování: Přítomný čas sloves (slabá slovesa, silná slovesa, pomocná // slovesa, způsobová slovesa)... 14 // Nově: § 1 Zvláštní významy způsobových sloves... 16 // s Essen, s Gericht... 18 // Cvičení... 19 // Die Speisekarte des Berliners...24 // Slovníček...25 // 2/ Mein Hobby — das Reisen... 27 // Opakování: Přítomný čas sloves (zvratná slovesa, slovesa s předponami) . . 28 // Nově: § 2 Předpony někdy odlučitelné někdy neodlučitelné — § 3 Příslovečné obraty v přísudku... 29 // böhmisch, tschechisch; bestehen, es gibt...31 // Cvičení...32 // Wie man im Ausland Urlaub macht... 36 // Slovníček...37 // 3/ Sommerurlaub im Wochenendhaus // Zu viel Komfort...39 // Opakování: Préteritum a perfektum sloves (slabá slovesa, pomocná slovesa, způsobová slovesa) ... 40 // Nově: § 4 Plusquamperfektum...42 // nennen, heißen...43 // Cvičení...44 // Haben die Wochenendhäuser eine Zukunft?... 49 // Slovníček...49 // 4/ Warum ich Deutsch lerne // Ewiger Anfänger...51 // Opakování: Préteritum a perfektum sloves (silná slovesa) — Přehled // probraných silných a nepravidelných sloves (I. část) ...52 // Nově: § 5 Přívlastková vazba ...54 // bald, früh...56 // Cvičení...57 // Schlaf gut!...62 // Slovníček...63 // 5 // 5/ Planwirtschaft, ade!...65 // Opakováni: Přehled probraných silných a nepravidelných sloves (II. část) — Trpný rod ...66 // Nově: § 6 Skloňování neurčitého podmětu man — Rozdíl man a es . . . // erreichen, schaffen...70 // Cvičení...71 // Ein kleines Quiz...76 // L. Fümberg: Liebe zu Böhmen...76 // Slovníček...77 // 6/ Die Kunst, richtig zu schenken...79 // Opakováni: Přehled probraných smíšených sloves v préteritu a perfektu — Větný rámec a jeho uvolňování...80 //
Nové: § 7 Postavení zvratného zájmena sich ve vedlejší větě - § 8 Užívání neurčitého členu... 81 // vergehen, fließen...83 // jährlich, jährig ... 83 // Cvičení... 83 // Eine schöne Bescherung ...*... 88 // Ein wenig Kopfzerbrechen... 88 // Slovníček... 89 // 7/ Wer wagt, gewinnt... 91 // Opakováni: Spojky souřadicí a podřadicí... 91 // Nově: § 9 Další souřadicí spojky — § 10 Vyjadřování českého „ani“ // denken, glauben... 92 // Cvičení ... 95 // Die kleinsten Unternehmer ...100 // Slovníček...101 // 8/ Meine zukünftige Wohnung...103 // Opakování: Konjunktiv préterita a plusquamperfekta. Tvar würde -f infinitiv 104 // Nově: § 11 Konjunktiv prézentu...106 // Bücherschrank, Bibliothek...108 // Cvičení...109 // So ein Balkon von heute...114 // Slovníček...114 // 9/ Der Mitfahrer weiß es besser...116 // Opakování: Vynechávání spojky po některých slovesech ...117 // Nově: § 12 Konjunktiv perfekta - § 13 Konjunktiv futura — § 14 Užití // konjunktivů v nepřímé řeči...117 // dieser, folgender...120 // wechseln, verwechseln...121 // 6 // Cvičení...121 // Der Siegeszug des Motors ...125 // Hoch auf dem gelben Wagen (Lied)...126 // Slovníček...127 // 10/ Die Bundesrepublik Deutschland...129 // Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle ...130 // Skloňování podstatných jmen v množném čísle ...131 // Nově: § 15 Oslovení, titul a označení příbuzenského vztahu ve spojení // s vlastním jménem...132 // verschieben, ablegen...134 // bemerken, sich notieren ...134 // Cvičení...135 // In die Weltwirtschaft integriert ...140 // Quittung und Platzausweis...140 // Slovníček...141 // 11/ Die Großstadt und der Umweltschutz...143 // Opakování: Předložky se 3. pádem - Předložky se 4. pádem — Předložky se 3. a 4. pádem...144 //
Nově: § 16 Předložky s 2. pádem — § 17 Předložky s 2. a 3. pádem ... 145 // erfüllen, ausfüllen...147 // e Gasse, e Straße ...147 // Cvičení ...148 // Geben Sie Auskunft über Ihre Stadt...153 // Müll und Lärm...154 // Slovníček...154 // 12/ Vom Schwimmbecken auf die Eisfläche // Fußballspiel im Fernsehen // Opakování: Skloňování přídavných jmen v jednotném čísle — Skloňování přídavných jmen v množném čísle // Nově: § 18 Přídavná jména v kvantitativních údajích — § 19 Skloňování zájmena derselbe // direkt, gerade // Cvičení // Sportfest mit Tradition // Slovníček // 13/ Stadtrundfahrt durch Leipzig // Opakování: Stupňování příslovcí — Stupňování přídavných jmen // Nově: § 20 Tázací zájmena wie, was für ein, welcher // an etwas vorbei, um etwas herum // Cvičení // Auerbachs Keller // 7 // Schöne neue Welt Slovníček // 14/ Wer schaffen will, muß fröhlich sein.183 // Opakováni: Skloňování zájmen (zájmena osobní, přivlastňovací a neurčitá) 184 // Nově: §21 Přípustkové věty - § 22 Zevšeobecňovací věty přípustkové 185 // aussteigen, auftreten...188 // wahr sein, recht haben... 188 // Cvičení...188 // Der Tanz um den Heuhaufen...193 // Das Maibaumsetzen...194 // Slovníček...194 // 15/ Österreich...1% // Opakováni: Infinitiv s zu po podstatných a přídavných jménech a po // slovesech...197 // Nové: §23 Infinitiv minulý ...198 // r Boden, e Erde, s Land...200 // decken, bedecken...201 // Cvičení...201 // Vom Wesen des Österreichers...205 // Der Gruß eines Schreibfaulen...206 // Demonstration österreichischer Jugend...206 // Slovníček...207 // 16/ Der Lebensstil junger Paare...209 // Opakováni: Věty s damit a daß...210 // Nově: § 24 Druhý budoucí čas...212 // (sich) öffnen, (sich) eröffnen ...213 //
vorbereiten, zubereiten, bereiten ...214 // Cvičení...214 // Mozart und die Bertramka...218 // J.W. Goethe: Beherzigung...219 // Slovníček...219 // 17/ Der Mut, nicht zu rauchen // In der Sprechstunde // Opakování: Zájmenná příslovce — Přehled probraných sloves s odlišnou // vazbou // Nově: § 25 Věty přací // endlich, schließlich // Cvičení // Geschädigte Nichtraucher // Eine Anekdote // Slovníček // 18/ Die Gleichberechtigung der Frau — ein gelöstes Problem?...234 // Opakování: Véty prirovnávací ...235 // Nově: § 26 Věty účinkové...236 // führen, leiten, steuern ...237 // anstehen, Schlange stehen, sich anstellen...238 // Cvičení...239 // Ein Leserbrief...244 // Die Frauen und die Wissenschaft ...245 // Slovníček...246 // 19/ Einen Kanarienvogel oder eine weiße Maus? // Liebling der Kinder...248 // Opakování : Věty časové...249 // Nově: § 27 Věty s je ... desto — § 28 Poznámky k dělení slov...251 // heranbilden, erziehen...253 // Cvičení...253 // Der Winter im Tierpark ...257 // Slovníček... 258 // 20/ Das Fernsehen und wir...260 // Opakováni : Přehled probraných podstatných jmen s odlišnou vazbou // v němčině a v češtině — Skloňování zeměpisných jmen...261 // Nově: §29 Jména zemí, jména obyvatel a adjektiva odvozená od jmen // zemí...263 // stattfinden, veranstalten ...265 // Cvičení...266 // Mit den Kindern diskutieren ...270 // Fernsehkost...271 // Slovníček...271 // 21/ Die Schweiz ...274 // Opakováni: Přehled probraných přídavných jmen s odlišnou vazbou v němčině // a v češtině — Vztažná zájmena ve vztažných větách ...275 // Nově: § 30 Věty s indem ...277 // antworten, entsprechen... 277 // reparieren, verbessern ...278 // Cvičení...278 // Über die Schweizer Industrie...283 // Slovníček...284 //
22/ Andere Länder — andere Sitten...286 // zerschlagen, kaputtmachen...287 // Cvičení...287 // Hochzeitsbräuche früher...291 // Wenn die bunten Fahnen wehen (Lied)...292 // Slovníček...293 // 9 // Slovníček ? německým pokynům ke cvičením...295 // Německo-český slovníček...298 // Česko-německý slovníček...326

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC