Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
4. upr. vyd.
Praha : Merkur, 1974
242 s. : il.

objednat
Učebnice chce být základní jazykovou příručkou pro pracovníky obchodní, veřejného stravování a cestovního ruchu, kteří přicházejí do styku s německy mluvícími cizinci. Obsahuje 26 lekcí, členěných na texty, fráze, věty k ilustraci i gramatických jevů, gramatickou část, cvičení a slovníček, přičemž textovou část tvoří převážně rozhovory, méně články, obsahově zaměřené na požadované obory. Knihu doplňují 4 opakovací lekce a oboustranný slovníček.
Pomocná kniha pro vyučování na učňovských školách oboru prodavač
000066976
Rekat.
OBSAH // Úvod // 5 // Poznámky k výslovnosti a pravopisu // \\ // // 1. lekce // 2. lekce // 3. lekce // 4. lekce // 5. lekce // 6. lekce // 7. lekce // DIE STRASSE // Člen u podstatných jmen Pořádek slov ve větě oznamovací Přídavné jméno v přísudku // ICH BIN ZU HAUSE // Osobní zájmena // Časování slovesa „sein“ v přítomném čase // Pořádek slov ve větách tázacích // Zápor // EINKAUF // Přivlastňovací zájmena v 1. pádě // Pravidelné časování významových sloves v přítomném čase // Časování sloves „haben“ v přítomném čase // Přídavné jméno v přívlastku — 1. pád jednotného čísla // DIE FAMILIE MÜLLER FÄHRT IN DIE TATRA Wie spät ist es? // Silné skloňování podstatných jmen v jednotném čísle Skloňování tázacích zájmen „wer“, „was“ // Základní číslovky — početní úkony // HERR MÜLLER IM HOTEL // Způsobová slovesa „können“, „müssen“ // Předložky se 3. pádem Skloňování osobních zájmen Rozkazovací způsob // HERR MÜLLER AM NÄCHSTEN MORGEN // Způsobová slovesa „dürfen“, „mögen“, „wissen“ // Časování silných sloves v přítomném čase (a, au) // Zvratná slovesa Předložky s 4. pádem // WALTER MÜLLERS PROGRAMM // Způsobová slovesa „wollen“, „sollen“ // Časování silných sloves v přítomném čase (e) // Skloňování přivlastňovacích zájmen // OPAKOVACÍ LEKCE I // HOHE // 13 // 18 // 25 // 32 // 39 // 47 // 56 // 8.
lekce EIN KRAFTFAHRER KOMMT IN BRNO AN // Slovesa s neodlučitelnou a odlučitelnou předponou Předložky s 3. a 4. pádem // 59 // 9. lekce // 10. lekce // 11. lekce // 12. lekce // 13. lekce // 14. lekce // 15. lekce // 16. lekce // 17. lekce // 18. lekce // MEIN TERMINKALENDER // Ein Telefongespräch // Skloňování určitého členu v množném čísle Silné skloňování podstatných jmen v množném čísle Přítomný čas místo budoucího času // IM HAUS DER MODE // Přivlastňovací zájmena v množném čísle Skloňování přídavných jmen Zájmeno „was für ein“ // UNTERWEGS ZUM AUTOCAMPINGPLATZ An der Tankstelle // Řadové číslovky — datum Číslovky násobné Početní úkony Zlomky // DIE SCHAUFENSTER AM WENZELSPLATZ // Smíšené skloňování podstatných jmen // Vynechávání členů u podstatných jmen // Jména látková — označování množství, tvar přívlastku // KURGÄSTE BEIM EINKAUF // Stupňování přídavných jmen a příslovcí Slabé skloňování podstatných jmen Zájmenná příslovce // OPAKOVACÍ LEKCE II // FREMDENVERKEHR Im Flughafenrestaurant // Sloveso „werden“ // Budoucí čas Zeměpisné názvy // IM REISEBÜRO // Přídavná jména zpodstatnělá Vedlejší věty Nepřímé otázky // EIN BRIEF AUS PRAG // Ein ausländischer Tourist kauft Schallplatten // Kartenvorverkauf beim Hotelportier // Souminulý čas slabých sloves, způsobových sloves a sloves „sein“, „haben“, „werden“ // GESELLSCHAFTSREISEN
DURCH DIE TSCHECHOSLOWAKEI Im Haus der Dienstleistungen // Minulý čas slabých sloves, způsobových sloves a sloves „sein“, „haben“, „werden“ // MEINE FAMILIE Verkauf einer Waschmaschine // Souminulý a minulý čas silných sloves // 104 // 108 // 116 // 122 // 128 // 134 // 142 // 19. lekce // 20. lekce // 21. lekce // 22. lekce // 23. lekce // 24. lekce // 25. lekce // 26. lekce // NÜTZLICHE REDEWENDUNGEN FÜR VERKÄUFER // Drogerie — Papiergeschäft — Spielwarengeschäft // Souminulý a minulý čas silných sloves — pokračování // DIE TSCHECHOSLOWAKEI 150 // Im Speisewagen // Souminulý a minulý čas silných sloves — pokračování // OPAKOVAČI LEKCE III 156 // VITAMINREICHE KOST 160 // Ein Kochrezept Eine Speisekarte Ein Telefongespräch // Souminulý a minulý čas silných sloves — pokračování Věty vztažné // DIE DDK 168 // An der Grenze Trpný rod // „Sein“ a příčestí minulé // ICH WAR KRANK 175 // Ein Hotelgast hat Fieber // Erfahrungsaustausch // Závislý infinitiv s „zu“ // Vedlejší věty a infinitiv s „zu“ // WERBUNG 183 // Werbetexte // Ein Garantieschein // Předminulý čas Podmiňovací způsob přítomný // DIE LEIPZIGER MESSE 192 // Kauf eines Koffers // Reklamation // Podmiňovací způsob minulý // DAS GRÖSSTE HOTEL IN DER HAUPTSTADT // DER DDR 198 // Ein neuer Hotelgast ist eingetroffen // Věty podmínkové // OPAKOVACÍ LEKCE IV 203 // Slovníček nčmecko-český 205 // Slovníček česko-némecký
224
(OCoLC)42100181
cnb000462990

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC