Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
286 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-620-9 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, předmluvu, dodatky, údaje o autorce
Bibliografie: s. 281-286
Mozek - činnost - cvičení - příručky
Paměť - příručky
000067109
Obsah // Předmluva k plně přepracovanému 36. vydání ...9 // Členění této knihy od přepracovaného 36. vydání...15 // Poděkování ...19 // Část I // Začínáme...21 // Analografie® ...26 // 1. Grafické asociace...28 // 2. Slovní analogramy...32 // Šest malých rad k analografování...35 // FLOW® (podle Mihalyho Csikszentmilialyiho)...37 // Paměť jako síť? aneb Vědomostní síť®...41 // Myšlení v kategoriích®...51 // Výhoda ě. 1: Okamžitě vždy víte, zda jste informaci pochopili!...55 // Výhoda č. 2: Vnímáte více věcí než dříve! ...56 // Výhoda ě. 3: Zapamatujete si daleko více věcí než dříve!...56 // Výhoda č. 4: Zlepšíte svou inteligenci a kreativitu!...56 // Technika myšlení v (logických) kategoriích ...59 // Učit se, ale co? Vědění, nebo chování?...61 // Je libo grafy učení? aneb: Co se vlastně děje při učení? ...68 // Učíme se vlastně vědomě, nebo podvědomě?...69 // Vědět není totéž co umět...71 // Exkurz: Může nám něco dát jeden den semináře? ...72 // Zpět ke křivce nabývání vědomostí ...73 // Jiná křivka učení: Chování (trénink) ...75 // Obsah 5 // Paradox ne-já...78 // Máte nějaký problém se čtením? ...82 // Uěit se číst? ...82 // Experiment: Psaní tajného písma...83 // Tajné písmo: Výsledek 1 ...85 // Experiment: Čtení tajného písma...85 // Tajné písmo: Výsledek 2...86 // Číst pomocí psaní...88 // Důsledky pro každodenní praxi...90
// Část II // Jak vnímáme opakování...93 // T - Trénink s oslími můstky aneb Jak si pořídit pomocná vlákna ...96 // Hra s oslími můstky (Trénink ve skupinkách)...101 // Upravování nových informací (nové učební látky) pro náš mozek . . . 103 // Příklad 1: Počítačový jazyk...107 // Příklad 2: Medicína ...108 // Příklad 3: Základní právnické vědomosti...113 // Příklad 4 až 10 000: Cokoli ze základů vzdělanosti ...117 // T - Vnitřní archiv® Zlepšit si paměť, inteligenci & kreativitu...118 // Tréninková úloha: Založte si větší počet vědomostních abeced®!...123 // T - Kreslit umí každý!...130 // LAM RON A UMĚLEC ...133 // T - Nakreslit si dort kategorií®...146 // Vědomostní kategorie ...150 // T — Kreativní technika: 90 vteřin navíc®...153 // Ad 1: Vyptáváte se druhých...154 // Ad 2: Nikdo tu není...?...156 // T - Memorovací řetězce ...159 // Jak na memorovací slova...166 // Jsou důležitější slova, nebo obrazy?...166 // Přehled o technice memorovacích řetězců ...169 // T - NEUROBICS® (Podle Lawrence C. KATZE)...171 // T - Paralelní cvičení ...189 // Cvičení...181 // 6 Nebojte se myslel hlavou // T — Pozitivní formulace...183 // Naprogramované chyby při zadávání úkolů ...183 // Motivace...183 // T - Řečnictví a zkoušky...185 // Profesionální příprava: Kameny v (řečnickém) řečišti®...186 // 1. krok ...187 // 2. krok ...188 // 3. krok ...189 // 4. krok ...190
// 5. krok ...190 // Řečnické cvičení: Učíme se mluvit spontánně...194 // T - Učíme se jazyky — brain-friendly metodou BIRKENBIHL* ...197 // Cizí jazyky postaru ...197 // Klasická metoda: Čtyři kroky...197 // Základní rozdíly mezi metodou BIRKENBIHL® a tradičními metodami . 199 // Metoda BIRKENBIHL®: Čtyři kroky učení ...200 // T - Superlearning aneb Metoda doktora LOZANOVA ...208 // T - Trénovat, ale jak? aneb Jaký trénink je brain-friendly?...211 // Kdo jezdí moc rychle, toho neurony vytrestají ...213 // Kdo všechno dělá „doopravdy“, dělá příliš...214 // Kdo spěchá, neušetří čas...215 // T - Televizní návyky ...217 // Nebezpečí č. 1: Fyzický vizuální proces...218 // Nebezpečí č. 2: Vtisky ...222 // Tréninková technika: Rozšiřovat bez námahy svou vědomostní síť...228 // T — Časosběrná technika ...233 // Co je to časosběrná technika?...234 // T — Na závěr: Ať si váš mozek trochu zašportuje...236 // Mozková cvičení...236 // Část III // Dodatek I // Starší látka ...241 // Analogicky a digitálně ve dvojitém mozku...241 // Racionálně a tvořivě! ...24-6 // Obsah 7 // Dodatek II // Doplňky...248 // Doplněk č. 1: Sociobiologie...248 // Doplněk ě. 2...249 // Mentalita Západu a Východu...253 // Doplněk ě. 3...253 // Doplněk č. 4...256 // Doplněk ě. 5 // Řešení úloh ...264 // Doplněk ě. 6 // Příprava projevu (podle Natalie H. Rogers) ...266 // Doplněk ě. 7 // Tri
cesty vedou do vaší paměti...268 // Doplněk ě. 8 // Využívání DVD (ke str. 207 nn.) ...276 // Doplněk ě. 9 // Pátrání po rozebraných knihách: // tři cesty vedou k úspěchu ...272 // Dodatek III // Seznam literatury...279 // 8 Nebojte se myslet hlavou

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC