Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.3) Půjčeno:45x 
BK
1. české vyd.
Praha : Grada, 2001
649 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-545-9 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu, rejstřík
Neurologie - diagnostika - léčení - přehledy a tabulky
Neurologie klinická - přehledy a tabulky
000067239
Předmluva k 10. vydání 13 // 1 Neurologická propedeutika pro studující 15 // 1.1 Význam anamnézy 15 // 1.2 Neurologické vyšetření 15 // 1.2.1 Základní postup 15 // 1.2.2 Stav vědomí a psychiky 17 // 1.2.3 Obecný somatický status 18 // 1.2.4 Neurologický status 18 // 1.2.5 Neurologické vyšetření pacientů v bezvědomí 58 // 1.2.6 Neurologické vyšetření při psychogenních poruchách 58 // 1.2.7 Neurologické vyšetření kojenců a malých dětí 59 // 1.3 Neuropsychologické vyšetření 67 // 1.3.1 Orientovanost, vigilita, chování 68 // 1.3.2 Afázie 69 // 1.3.3 Porucha prostorového vnímání 72 // 1.3.4 Apraxie 72 // 1.3.5 Agnozie 73 // 1.3.6 Amnézie a paměť 73 // 1.3.7 Vyšší kognitivní funkce 74 // 1.4 Pomocná vyšetření v neurologii 75 // 1.4.1 Neuroradiologická vyšetření 75 // 1.4.2 Vyšetření likvoru 82 // 1.4.3 Neurofyziologická vyšetření 87 // 1.4.4 Vyšetřování ultrazvukem 98 // 1.4.5 Biopsie 100 // 1.4.6 Perimetrie 103 // 1.4.7 Maddoxův kříž, Hessův-Gitterův, Lancasterův-Rotův-Grůnův test 103 // Klinická neurologie // 2 Onemocnění postihující převážně mozek a jeho obaly 107 // 2.1 Charakteristika onemocnění mozku 107 // 2.1.1 Vrozená a perinatálně získaná poškození mozku 107 // 2.1.2 Kraniocerebrální traumata 118 // 2.1.3 Zvýšený nitrolební tlak a mozkové nádory 125 // 2.1.4 Zánětlivá onemocnění mozku a jeho obalů 135 // 2.1.5 Mozkové poruchy prokrvení a netraumatické nitrolební krvácení 163 // 2.1.6 Komatózni pacient 201 // 2.1.7 Extrapyramidový syndrom 209 // 2.1.8 Mozečkové syndromy 230 // 2.1.9 Metabolické poruchy vyvolávající postižení mozku s dalšími // neurologickými následky 236 // 2.1.10 Další generalizovaná onemocnění s centrálně nervovými příznaky // a jinými neurologickými následky 245 //
2.1.11 Zvláštní mozkové syndromy 272 // 3 Onemocnění postihující převážně míchu 291 // 3.1 Charakteristika míšního postižení 291 // 3.2 Topografická klasifikace míšních lézí 291 // 3.3 Vrozené a perinatálně získané míšní léze 293 // 3.4 Traumatické míšní léze 294 // 3.4.1 Charakteristika (úplného) syndromu transverzální léze míšní 294 // 3.4.2 Syndrom kaudy 297 // 3.4.3 Praktické postupy u akutních traumatických transverzálních lézí míšních . 297 // 3.4.4 Whiplash injury 297 // 3.5 Nádory a další procesy komprimující míchu 301 // 3.5.1 Obecné poznámky 301 // 3.5.2 Zvláštní formy míšní komprese 301 // 3.6 Zánětlivá, alergická a toxická onemocnění míchy a míšních obalů 305 // 3.6.1 Zánětlivá onemocnění míchy 305 // 3.6.2 Myelitidy 308 // 3.6.3 Toxické myelopatie 308 // 3.7 Míšní oběhové poruchy 309 // 3.7.1 Cévní zásobení míchy 309 // 3.7.2 Míšní ischemie podmíněné arteriálním postižením 309 // 3.7.3 Venózně podmíněné míšní poruchy prokrvení 311 // 3.8 Degenerativní a heredodegenerativní choroby postihující přednostně míchu 312 // 3.8.1 Postižení gangliových buněk předních rohů 312 // 3.8.2 Spastická spinální paralýza a její diferenciální diagnóza 317 // 3.8.3 Myatrofická laterální skleróza 318 // 3.8.4 Spinocerebelámí ataxie 320 // 3.9 Metabolické poruchy s převážným postižením míchy 322 // 3.9.1 Nedostatek vitaminu K12 a onemocnění míšních provazců // (fúnikulámí myelóza) 322 // 3.10 Syringomyelie a syringobulbie 323 // 4 Poruchy vegetativního nervového systému a trofiky 327 // 4.1 Akutní pandysautonomie 327 // 4.2 Familiární dysautonomie (Riley) 331 // 4.3 Botulizmus 331 // 4.4 Ztráta vnímání bolesti 331 // 4.4.1 Vrozená ztráta vnímání bolesti 331 //
4.4.2 Vrozená senzorická neuropatie s anhidrózou 331 // 4.4.3 Senzorická kořenová neuropatie (acropathie ulcéro-mutilante Thévenard, // acrodystrophic neuropathy) 331 // 4.4.4 Asymbolie bolesti 332 // 4.5 Syndromy sympatiku 332 // 4.5.1 Anatomie a patofyziologie 332 // 4.5.2 Typické příznaky 332 // 4.6 Poruchy trofiky 335 // 5 Demyelinizační choroby 337 // 5.1 Přehled původu, významu a metabolizmu myelinu 337 // 5.2 Roztroušená skleróza 337 // 5.2.1 Typická klinická charakteristika 337 // 5.2.2 Epidemiologie 338 // 5.2.3 Klinické příznaky 338 // 5.2.4 Pomocná vyšetření u roztroušené sklerózy 341 // 5.2.5 Prognóza 343 // 5.2.6 Patologická anatomie 344 // 5.2.7 Etiologie a patogenetické mechanizmy 344 // 5.2.8 Terapie 345 // 5.2.9 Diferenciální diagnóza 346 // 5.3 Dalši demyelinizujicí onemocnení 347 // 5.3.1 Koncentrická skleróza (Balo) 347 // 5.3.2 Difúzni skleróza 347 // 5.3.3 Encephalomyelitis acuta disseminata 347 // 5.3.4 Neuromyelitis optica (Dévic) 347 // 5.3.5 SMON (subakutní myelo-optická neuropatie) 347 // 5.3.6 Vrozené demyelinizační choroby 348 // 6 Poškození nervového systému specifickými fyzikálními vlivy 349 // 6.1 Poškození nervového systému elektrickým proudem 349 // 6.2 Poškození při dekompresi 350 // 6.2.1 Kesonová nemoc 350 // 6.3 Poškození ionizujícím RTG zářením 350 // 6.3.1 Radiační poškození mozku 350 // 6.3.2 Radiační poškození míchy 350 // 6.4 Poškození celkovým nebo místním podchlazením 351 // 6.4.1 Klinické přiznaky 351 // 7 Epilepsie a jiná záchvatům podobná onemocnění a poruchy vědomí 353 // 7.1 Epilepsie 353 // 7.1.1 Patofyziologie a etiologie 353 // 7.1.2 Epidemiologie 353 // 7.1.3 Rozdělení epilepsií 353 // 7.1.4 Praktické postupy při podezřeni na epilepsii 355 //
7.1.5 Poruchy vědomí, synkopy, záchvatům podobné fenomény neepileptické povahy 373 // 7.1.6 Kardiovaskulárně podmíněné synkopy a drop attacks 373 // 7.1.7 Metabolické příěiny ztráty vědomí 377 // 7.1.8 Drop attacks 378 // 7.1.9 Narkolepticko-kataplektický syndrom 378 // 7.1.10 Diferenciální diagnóza poruch spánku 380 // 7.1.11 Psychogenní souvislosti a aspekty záchvatům podobných poruch 381 // 8 Polyradikulitidy a polyneuropatie 383 // 8.1 Polyradikulitidy 383 // 8.1.1 Klasická polyradikulitida (Landryho-Guillamův-Barrého syndrom) 383 // 8.2 Polyneuropatie 387 // 8.2.1 Obecná charakteristika 387 // 8.2.2 Geneticky podmíněné polyneuropatie 389 // 8.2.3 Polyneuropatie při metabolických poruchách 394 // 8.2.4 Polyneuropatie při nedostatcích ve výživě a při podvýživě 398 // 8.2.5 Polyneuropatie při poruchách resorpce vitaminu K12 398 // 8.2.6 Autoimunoalergické polyneuropatie 398 // 8.2.7 Polyneuropatie u infekčnich chorob 399 // 8.2.8 Polyneuropatie v rámci arteriopatií 399 // 8.2.9 Chronická hypoxemie 401 // 8.2.10 Polyneuropatie při sprue a jiných poruchách resorpce 401 // 8.2.11 Polyneuropatie při exogenně toxických poruchách 401 // 8.2.12 Ostatní polyneuropatie 403 // 9 Příznaky a onemocnění mozkových nervů 407 // 9.1 Poruchy čichu 407 // 9.1.1 Anosmie 407 // 9.1.2 Pravé kombinace anosmie a ageuzie 408 // 9.1.3 Kakosmie 409 // 9.2 Poruchy zraku jako neurologický problém 409 // 9.2.1 Poruchy zraku 409 // 9.2.2 Poruchy zorného pole 410 // 9.3 Poruchy okohybné motoriky 413 // 9.3.1 Léze okohybných nervů a jejich jader 422 // 9.3.2 Ptóza 427 // 9.3.3 Léčba okohybných poruch 428 // 9.4 Poruchy zornic 428 // 9.4.1 Anatomie a vyšetřovací techniky zornic 428 // 9.4.2 Anomálie zornicových reakcí 429 // 9.5 Poruchy trigeminu 429 // 9.6 Projevy facialisu 432 //
9.6.1 Kryptogenní periferní parézy facialisu 432 // 9.6.2 Oboustranná paréza facialisu 433 // 9.6.3 Melkerssonův-Rosenthalův syndrom 433 // 9.6.4 Další periferní parézy facialisu 433 // 9.6.5 Poruchy chuti 434 // 9.6.6 Hemifaciální spazmus 434 // 9.6.7 Faciální myokymie 434 // 9.6.8 Tik obličeje 434 // 9.6.9 Hemiatrophia faciei progressiva 434 // 9.7 Příznaky ze strany n. vestibulocochlcaris (statoacusticus) 435 // 9.7.1 Poruchy sluchu 435 // 9.7.2 Závrať 441 // 9.7.3 Nemoci, u kterých je vedoucím příznakem závrať 445 // 9.8 Výpadky glossopharyngeu a vagu 451 // 9.9 Paréza akcesoriu 451 // 9.10 Paréza hypoglossu 451 // 9.11 Mnohočetné obmy mozkových nervů 452 // 9.11.1 Polyradiculitis cranialis 452 // 9.11.2 (Recidivujíci) mnohočetné parézy mozkových nervů 452 // 9.11.3 Progredující mnohočetné obrny mozkových nervů 453 // 9.11.4 Garcinův syndrom 453 // 9.11.5 Vzácnější příčiny 453 // 10 Míšní kořenové syndromy 455 // 10.1 Obecné příznaky 455 // 10.2 Onemocněni meziobratlové ploténky jako příčina kořenových syndromů 455 // 10.2.1 Hemie disku a spondylóza v cervikální oblasti 461 // 10.2.2 Kořenové syndromy v hrudní oblasti 462 // 10.2.3 Lumbální hemie disku 462 // 10.3 Expanzivně se chovající procesy nervových kořenů a okolních struktur 466 // 10.4 Další kořenové syndromy 467 // 10.4.1 Herpes zoster 467 // 11 Léze periferních nervů 469 // 11.1 Obecná klinická charakteristika 469 // 11.2 Pomocná vyšetření 470 // 11.2.1 Potní test 470 // 11.3 Rozdělení a kvantifikace periferních nervových lézí 470 // 11.3.1 Neuropraxie 471 // 11.3.2 Axonotmesis 471 // 11.3.3 Neurotmesis 471 // 11.4 Obecně o regeneraci periferních nervů 471 // 11.5 Bolestivé syndromy po lézích periferních nervů 471 // 11.5.1 Neuromové bolesti 471 // 11.5.2 Fantomové bolesti 472 //
11.5.3 Kausalgie 472 // 11.6 Paréza pažní pleteně 472 // 11.6.1 Úrazové parézy pažní pleteně 472 // 11.6.2 Další příčiny paréz pažní pleteně 482 // 11.6.3 Diferenciální diagnóza lézí pažní pleteně 484 // 11.7 N. thoracicus longus 484 // 11.8 N. axillaris 484 // 11.9 N. suprascapularis 485 // 11.10 N. musculocutaneus 485 // 11.11 N. radialis 485 // 11.11.1 Příčiny obm 485 // 11.12 N. medianus 486 // 11.12.1 Příčiny obm 487 // 11.12.2 Další kompresivní syndromy 488 // 11.13 N. ulnaris 489 // 11.13.1 Příčiny obm 489 // 11.14 Plexus lumbosacralis 492 // 11.15 N. genitofemoralis a n. ilioinguinalis 492 // 11.16 N. femoralis 492 // 11.17 N. cutaneus femoris lateralis (Meralgia paraesthetica) 498 // 11.18 N. obturatorius 498 // 11.19 Nn. glutaei 498 // 11.20 N. ischiadicus 499 // 11.21 N. peronaeus 499 // 11.22 N. tibialis 501 // 12 Bolest hlavy a bolest obličeje 503 // 12.1 Obecně 503 // 12.2 Vazomotorická bolest hlavy (tension type headache) 507 // 12.3 Bolest hlavy při organických cévních chorobách 513 // 12.4 Spondylogenní bolest hlavy a cervikální migréna 514 // 12.5 Ostatní (symptomatické) formy bolesti hlavy 514 // 12.6 Obličejové bolesti 515 // 12.6.1 Neuralgie 515 // 12.6.2 Syndrom mandibulámího kloubu 517 // 12.6.3 Atypické obličejové bolesti 518 // 12.6.4 Ostatní 518 // 12.7 Obecná diferenciální diagnóza bolesti hlavy a obličeje 518 // 13 Různé bolestivé syndromy trupu a končetin 523 // 13.1 Bolest ramene a paže (cervikobrachialgie) 523 // 13.2 Bolestivé syndromy v oblasti trupu a v zádech 527 // 13.3 Bolest pánve a dolních končetin 529 // 14 Myopatie 533 // 14.1 Obecné poznámky 533 // 14.1.1 Klinické příznaky a nálezy u myopatií 533 // 14.2 Rozdělení 535 // 14.3 Svalové dystrofie 538 // 14.4 Myotonie a periodické obrny 546 // 14.4.1 Myotonie 546 //
14.5 Metabolické myopatie 552 // 14.5.1 Obecně k energetickému hospodaření svalů 553 // 14.5.2 Klinika a diagnostika metabolických myopatií 553 // 14.5.3 Specifické metabolické myopatie 554 // 14.5.4 Myoglobinurie 556 // 14.6 Mitochondriální encefalomyopatie 557 // 14.7 Vrozené myopatie 560 // 14.8 Myozitidy 561 // 14.9 Myopatie při endokrinopatiích 565 // 14.10 Svalové příznaky při poruchách elektrolytů 566 // 14.11 Svalové příznaky navozené medikamenty, při intoxikacích a stavech z nedostatku 566 // 14.12 Poruchy nervosvalového přenosu vzruchu 568 // 14.12.1 Myasthenia gravis pseudoparalytica (Erb-Goldflam) 568 // 14.12.2 Lambertův-Eatonův myastenický syndrom 573 // 14.12.3 Vrozené myastenické syndromy 574 // 14.13 Dalši myastenické syndromy 574 // 14.14 Běžné svalové křeče 574 // Literatura 577 // Seznam obrázků 613 // Seznam tabulek 617 // Seznam použitých zkratek 621 // Rejstřík 625

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC