Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.7) Půjčeno:43x 
BK
1. české vyd.
Praha : Grada, 2001
649 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-545-9 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu, rejstřík
Neurologie - diagnostika - léčení - přehledy a tabulky
Neurologie klinická - přehledy a tabulky
000067239
Obsah // Předmluva k 10. vydání...13 // 1 Neurologická propedeutika pro studující...15 // 1.1 Význam anamnézy...15 // 1.2 Neurologické vyšetření...15 // 1.2.1 Základní postup...15 // 1.2.2 Stav vědomí a psychiky...17 // 1.2.3 Obecný somatický status...18 // 1.2.4 Neurologický status...18 // 1.2.5 Neurologické vyšetření pacientů v bezvědomí...58 // 1.2.6 Neurologické vyšetření při psychogenních poruchách...58 // 1.2.7 Neurologické vyšetření kojenců a malých dětí...59 // 1.3 Neuropsychologické vyšetření...67 // 1.3.1 Orientovanost, vigilita, chování...68 // 1.3.2 Afázie...69 // 1.3.3 Porucha prostorového vnímání...72 // 1.3.4 Apraxie...72 // 1.3.5 Agnozie...73 // 1.3.6 Amnézie a paměť...73 // 1.3.7 Vyšší kognitivní funkce... 74 // 1.4 Pomocná vyšetření v neurologii...75 // 1.4.1 Neuroradiologická vyšetření...75 // 1.4.2 Vyšetření likvoru...82 // 1.4.3 Neurofyziologická vyšetření...87 // 1.4.4 Vyšetřování ultrazvukem...98 // 1.4.5 Biopsie...100 // 1.4.6 Perimetrie...103 // 1.4.7 Maddoxův kříž, Hessův-Gitterův, Lancasterův-Rotův-Grůnův test 103 // Klinická neurologie // 2 Onemocnění postihující převážně mozek a jeho obaly...107 // 2.1 Charakteristika onemocnění mozku...107 // 2.1.1 Vrozená a perinatálně získaná poškození mozku...107 // 2.1.2 Kraniocerebrální traumata...118 // 2.1.3 Zvýšený nitrolební tlak a mozkové nádory...125 // 2.1.4 Zánětlivá onemocnění mozku
a jeho obalů...135 // 2.1.5 Mozkové poruchy prokrvení a netraumatické nitrolební krvácení...163 // 2.1.6 Komatózni pacient...201 // 2.1.7 Extrapyramidový syndrom...209 // 2.1.8 Mozečkové syndromy...230 // 2.1.9 Metabolické poruchy vyvolávající postižení mozku s dalšími // neurologickými následky...236 // 2.1.10 Další generalizovaná onemocnění s centrálně nervovými příznaky // a jinými neurologickými následky...245 // 2.1.11 Zvláštní mozkové syndromy...272 // 3 Onemocnění postihující převážně míchu...291 // 3.1 Charakteristika míšního postižení...291 // 3.2 Topografická klasifikace míšních lézí...291 // 3.3 Vrozené a perinatálně získané míšní léze...293 // 3.4 Traumatické míšní léze...294 // 3.4.1 Charakteristika (úplného) syndromu transverzální léze míšní...294 // 3.4.2 Syndrom kaudy...297 // 3.4.3 Praktické postupy u akutních traumatických transverzálních lézí míšních . 297 // 3.4.4 Whiplash injury...297 // 3.5 Nádory a další procesy komprimující míchu...301 // 3.5.1 Obecné poznámky...301 // 3.5.2 Zvláštní formy míšní komprese...301 // 3.6 Zánětlivá, alergická a toxická onemocnění míchy a míšních obalů...305 // 3.6.1 Zánětlivá onemocnění míchy...305 // 3.6.2 Myelitidy...308 // 3.6.3 Toxické myelopatie...308 // 3.7 Míšní oběhové poruchy...309 // 3.7.1 Cévní zásobení míchy...309 // 3.7.2 Míšní ischemie podmíněné arteriálním postižením...309
// 3.7.3 Venózně podmíněné míšní poruchy prokrvení...311 // 3.8 Degenerativní a heredodegenerativní choroby postihující přednostně míchu 312 // 3.8.1 Postižení gangliových buněk předních rohů...312 // 3.8.2 Spastická spinální paralýza a její diferenciální diagnóza...317 // 3.8.3 Myatrofická laterální skleróza...318 // 3.8.4 Spinocerebelámí ataxie...320 // 3.9 Metabolické poruchy s převážným postižením míchy...322 // 3.9.1 Nedostatek vitaminu K12 a onemocnění míšních provazců // (fúnikulámí myelóza)...322 // 3.10 Syringomyelie a syringobulbie...323 // 4 Poruchy vegetativního nervového systému a trofiky...327 // 4.1 Akutní pandysautonomie...327 // 4.2 Familiární dysautonomie (Riley)...331 // 4.3 Botulizmus...331 // 4.4 Ztráta vnímání bolesti...331 // 4.4.1 Vrozená ztráta vnímání bolesti...331 // 4.4.2 Vrozená senzorická neuropatie s anhidrózou...331 // 4.4.3 Senzorická kořenová neuropatie (acropathie ulcéro-mutilante Thévenard, // acrodystrophic neuropathy)...331 // 4.4.4 Asymbolie bolesti...332 // 4.5 Syndromy sympatiku...332 // 4.5.1 Anatomie a patofyziologie...332 // 4.5.2 Typické příznaky...332 // 4.6 Poruchy trofiky...335 // 5 Demyelinizační choroby...337 // 5.1 Přehled původu, významu a metabolizmu myelinu...337 // 5.2 Roztroušená skleróza...337 // 5.2.1 Typická klinická charakteristika...337 // 5.2.2 Epidemiologie...338 // 5.2.3 Klinické příznaky...338 // 5.2.4 Pomocná vyšetření
u roztroušené sklerózy...341 // 5.2.5 Prognóza...343 // 5.2.6 Patologická anatomie...344 // 5.2.7 Etiologie a patogenetické mechanizmy...344 // 5.2.8 Terapie...345 // 5.2.9 Diferenciální diagnóza...346 // 5.3 Dalši demyelinizujicí onemocnení...347 // 5.3.1 Koncentrická skleróza (Balo)...347 // 5.3.2 Difúzni skleróza...347 // 5.3.3 Encephalomyelitis acuta disseminata...347 // 5.3.4 Neuromyelitis optica (Dévic)...347 // 5.3.5 SMON (subakutní myelo-optická neuropatie)...347 // 5.3.6 Vrozené demyelinizační choroby...348 // 6 Poškození nervového systému specifickými fyzikálními vlivy...349 // 6.1 Poškození nervového systému elektrickým proudem...349 // 6.2 Poškození při dekompresi...350 // 6.2.1 Kesonová nemoc...350 // 6.3 Poškození ionizujícím RTG zářením...350 // 6.3.1 Radiační poškození mozku...350 // 6.3.2 Radiační poškození míchy...350 // 6.4 Poškození celkovým nebo místním podchlazením...351 // 6.4.1 Klinické přiznaky...351 // 7 Epilepsie a jiná záchvatům podobná onemocnění a poruchy vědomí...353 // 7.1 Epilepsie...353 // 7.1.1 Patofyziologie a etiologie...353 // 7.1.2 Epidemiologie...353 // 7.1.3 Rozdělení epilepsií...353 // 7.1.4 Praktické postupy při podezřeni na epilepsii...355 // 7.1.5 Poruchy vědomí, synkopy, záchvatům podobné fenomény // neepileptické povahy...373 // 7.1.6 Kardiovaskulárně podmíněné synkopy a drop attacks...373 // 7.1.7 Metabolické příěiny ztráty vědomí...377
// 7.1.8 Drop attacks...378 // 7.1.9 Narkolepticko-kataplektický syndrom...378 // 7.1.10 Diferenciální diagnóza poruch spánku...380 // 7.1.11 Psychogenní souvislosti a aspekty záchvatům podobných poruch...381 // 8 Polyradikulitidy a polyneuropatie...383 // 8.1 Polyradikulitidy...383 // 8.1.1 Klasická polyradikulitida (Landryho-Guillamův-Barrého syndrom) ... 383 // 8.2 Polyneuropatie...387 // 8.2.1 Obecná charakteristika...387 // 8.2.2 Geneticky podmíněné polyneuropatie...389 // 8.2.3 Polyneuropatie při metabolických poruchách...394 // 8.2.4 Polyneuropatie při nedostatcích ve výživě a při podvýživě...398 // 8.2.5 Polyneuropatie při poruchách resorpce vitaminu K12...398 // 8.2.6 Autoimunoalergické polyneuropatie...398 // 8.2.7 Polyneuropatie u infekčnich chorob...399 // 8.2.8 Polyneuropatie v rámci arteriopatií...399 // 8.2.9 Chronická hypoxemie...401 // 8.2.10 Polyneuropatie při sprue a jiných poruchách resorpce...401 // 8.2.11 Polyneuropatie při exogenně toxických poruchách...401 // 8.2.12 Ostatní polyneuropatie...403 // 9 Příznaky a onemocnění mozkových nervů...407 // 9.1 Poruchy čichu...407 // 9.1.1 Anosmie...407 // 9.1.2 Pravé kombinace anosmie a ageuzie...408 // 9.1.3 Kakosmie...409 // 9.2 Poruchy zraku jako neurologický problém...409 // 9.2.1 Poruchy zraku...409 // 9.2.2 Poruchy zorného pole...410 // 9.3 Poruchy okohybné motoriky...413 // 9.3.1 Léze okohybných nervů a jejich jader...422 // 9.3.2 Ptóza...427 // 9.3.3
Léčba okohybných poruch...428 // 9.4 Poruchy zornic...428 // 9.4.1 Anatomie a vyšetřovací techniky zornic...428 // 9.4.2 Anomálie zornicových reakcí...429 // 9.5 Poruchy trigeminu...429 // 9.6 Projevy facialisu...432 // 9.6.1 Kryptogenní periferní parézy facialisu...432 // 9.6.2 Oboustranná paréza facialisu...433 // 9.6.3 Melkerssonův-Rosenthalův syndrom...433 // 9.6.4 Další periferní parézy facialisu...433 // 9.6.5 Poruchy chuti...434 // 9.6.6 Hemifaciální spazmus...434 // 9.6.7 Faciální myokymie...434 // 9.6.8 Tik obličeje...434 // 9.6.9 Hemiatrophia faciei progressiva...434 // 9.7 Příznaky ze strany n. vestibulocochlcaris (statoacusticus)...435 // 9.7.1 Poruchy sluchu...435 // 9.7.2 Závrať...441 // 9.7.3 Nemoci, u kterých je vedoucím příznakem závrať...445 // 9.8 Výpadky glossopharyngeu a vagu...451 // 9.9 Paréza akcesoriu...451 // 9.10 Paréza hypoglossu...451 // 9.11 Mnohočetné obmy mozkových nervů...452 // 9.11.1 Polyradiculitis cranialis...452 // 9.11.2 (Recidivujíci) mnohočetné parézy mozkových nervů...452 // 9.11.3 Progredující mnohočetné obrny mozkových nervů...453 // 9.11.4 Garcinův syndrom...453 // 9.11.5 Vzácnější příčiny...453 // 10 Míšní kořenové syndromy...455 // 10.1 Obecné příznaky...455 // 10.2 Onemocněni meziobratlové ploténky jako příčina kořenových syndromů...455 // 10.2.1 Hemie disku a spondylóza v cervikální oblasti...461 // 10.2.2 Kořenové syndromy v hrudní oblasti...462
// 10.2.3 Lumbální hemie disku...462 // 10.3 Expanzivně se chovající procesy nervových kořenů a okolních struktur...466 // 10.4 Další kořenové syndromy...467 // 10.4.1 Herpes zoster...467 // 11 Léze periferních nervů...469 // 11.1 Obecná klinická charakteristika...469 // 11.2 Pomocná vyšetření...470 // 11.2.1 Potní test...470 // 11.3 Rozdělení a kvantifikace periferních nervových lézí...470 // 11.3.1 Neuropraxie...471 // 11.3.2 Axonotmesis...471 // 11.3.3 Neurotmesis...471 // 11.4 Obecně o regeneraci periferních nervů...471 // 11.5 Bolestivé syndromy po lézích periferních nervů...471 // 11.5.1 Neuromové bolesti...471 // 11.5.2 Fantomové bolesti...472 // 11.5.3 Kausalgie...472 // 11.6 Paréza pažní pleteně...472 // 11.6.1 Úrazové parézy pažní pleteně...472 // 11.6.2 Další příčiny paréz pažní pleteně...482 // 11.6.3 Diferenciální diagnóza lézí pažní pleteně...484 // 11.7 N. thoracicus longus...484 // 11.8 N. axillaris...484 // 11.9 N. suprascapularis...485 // 11.10 N. musculocutaneus...485 // 11.11 N. radialis...485 // 11.11.1 Příčiny obm...485 // 11.12 N. medianus...486 // 11.12.1 Příčiny obm...487 // 11.12.2 Další kompresivní syndromy...488 // 11.13 N. ulnaris...489 // 11.13.1 Příčiny obm...489 // 11.14 Plexus lumbosacralis...492 // 11.15 N. genitofemoralis a n. ilioinguinalis...492 // 11.16 N. femoralis...492 // 11.17 N. cutaneus femoris lateralis (Meralgia paraesthetica)...498 // 11.18 N. obturatorius...498
// 11.19 Nn. glutaei...498 // 11.20 N. ischiadicus...499 // 11.21 N. peronaeus...499 // 11.22 N. tibialis...501 // 12 Bolest hlavy a bolest obličeje...503 // 12.1 Obecně...503 // 12.2 Vazomotorická bolest hlavy (tension type headache)...507 // 12.3 Bolest hlavy při organických cévních chorobách...513 // 12.4 Spondylogenní bolest hlavy a cervikální migréna...514 // 12.5 Ostatní (symptomatické) formy bolesti hlavy...514 // 12.6 Obličejové bolesti...515 // 12.6.1 Neuralgie...515 // 12.6.2 Syndrom mandibulámího kloubu...517 // 12.6.3 Atypické obličejové bolesti...518 // 12.6.4 Ostatní...518 // 12.7 Obecná diferenciální diagnóza bolesti hlavy a obličeje...518 // 13 Různé bolestivé syndromy trupu a končetin...523 // 13.1 Bolest ramene a paže (cervikobrachialgie)...523 // 13.2 Bolestivé syndromy v oblasti trupu a v zádech...527 // 13.3 Bolest pánve a dolních končetin...529 // 14 Myopatie...533 // 14.1 Obecné poznámky...533 // 14.1.1 Klinické příznaky a nálezy u myopatií...533 // 14.2 Rozdělení...535 // 14.3 Svalové dystrofie...538 // 14.4 Myotonie a periodické obrny...546 // 14.4.1 Myotonie...546 // 14.5 Metabolické myopatie...552 // 14.5.1 Obecně k energetickému hospodaření svalů...553 // 14.5.2 Klinika a diagnostika metabolických myopatií . . . . ...553 // 14.5.3 Specifické metabolické myopatie...554 // 14.5.4 Myoglobinurie...556 // 14.6 Mitochondriální encefalomyopatie...557 // 14.7 Vrozené myopatie...560 // 14.8 Myozitidy...561
// 14.9 Myopatie při endokrinopatiích...565 // 14.10 Svalové příznaky při poruchách elektrolytů...566 // 14.11 Svalové příznaky navozené medikamenty, při intoxikacích a stavech z nedostatku . . 566 // 14.12 Poruchy nervosvalového přenosu vzruchu ...568 // 14.12.1 Myasthenia gravis pseudoparalytica (Erb-Goldflam)...568 // 14.12.2 Lambertův-Eatonův myastenický syndrom...573 // 14.12.3 Vrozené myastenické syndromy...574 // 14.13 Dalši myastenické syndromy...574 // 14.14 Běžné svalové křeče...574 // Literatura...577 // Seznam obrázků...613 // Seznam tabulek...617 // Seznam použitých zkratek...621 // Rejstřík // 625

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC