Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Jota, 1996
267 s. : il.

objednat
ISBN 80-7217-031-7 (váz.)
Bibliografie: s. 253-263.
Ukrajina - dějiny současné - pojednání
000067371
Předmluva redaktora ...5 // Předmluva autora původního ukrajinského vydání ...7 // ODDÍL I. UKRAJINA NA POČÁTKU 20. STOLETÍ // 1 UKRAJINA NA PRAHU NEJNOVĚJŠÍCH DĚJIN ...11 // 1. Halič ...12 // 2. Bukovina ...15 // 3. Podkarpatská Rus ...16 // 4. Ukrajina v ruském područí ...17 // 5. Ukrajina za první světo vé války ...23 // 6. Ukrajinská otázka v předvečer ukrajinské revoluce ...25 // Poznámky: ...29 // 2 UKRAJINSKÁ REVOLUCE ...31 // 1. Revoluce na Naddniperské Ukrajině ...31 // 1.1. Centrální rada a Ukrajinská lidová republika ...31 // 1.2. Bolševické intermezzo ...37 // 1.3. Pokus o oživení Centrální rady ...38 // 1.4. Hetmanství. Novodobý návrat k tradicím ukrajinské monarchie ...39 // 1.5. Direktorium a obnova Ukrajinské lidové republiky ...41 // 1.6. Ve znamení anarchie a útoků zvenčí. Děnihin, bolševici, Poláci. Rozvrat // ukrajinské revoluce ...42 // 2. Revoluce v Haliči. Západoukrajinská republika jako // středoevropský typ státnosti a oběť mezinárodní politiky ...47 // Poznámky: ...51 // ODDÍL II. UKRAJINSKÉ ÚZEMÍ V RÁMCI SOVĚTSKÉHO SVAZU, POLSKA, // RUMUNSKA A ČESKOSLOVENSKA (1922-1939) // 3 UKRAJINA V RÁMCI SSSR VE DVACÁTÝCH A TŘICÁTÝCH LETECH ...55 // 1. Mezinárodní postavení a vnitřní situace Ukrajiny na počátku dvacátých let ...55 // 2. Nová ekonomická politika: realizace a důsledky ...61 // 3. Ustavení SSSR. Od fikce nezávislosti Ukrajiny k nové státní struktuře ...67 // 4. Industrializace: úkoly, problémy, charakteristické rysy, specifika, // důsledky ...71 // 5. Kolektivizace zemědělství. Hladomor v letech 1932-1933 ...78 // 6. Kulturní vývoj ve dvacátých a třicátýchletech ...84 // 7. Politika ukrajinizace a postavení národnostních menšin ...89 // 8. Ukrajina a proces formování totalitního režimu v Sovětském svazu ...94 // Poznámky ...102 //
4 ZÁPADOUKRAJINSKÁ ÚZEMÍ VE DVACÁTÝCH A TŘICÁTÝCH LETECH ...108 // 1. Ukrajinské území v rámci Polska ...108 // 2. Ukrajinské území v rámci Rumunska ...115 // 3. Podkarpashá Rus v rámci Československa ...117 // Poznámky: ...124 // ODDÍL III. UKRAJINA V LETECH DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (1939-1945) // 5 UKRAJINSKÁ OTÁZKA V MEZINÁRODNÍ POLITICE V PŘEDVEČER A NA POČÁTKU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY ...129 // 1. Vyhlášení autonomie Karpatské Ukrajiny ...129 // 2. Role ukrajinské otázky v německo-sovětském sblížení ...133 // 3. Sjednocení, anexe, inhorporace ...? ...137 // Poznámky ...141 // 6 UKRAJINA V LETECH SOVĚTSKO-NĚMECKÉ VÁLKY ...144 // 1. Příčiny sovětských porážek v počáteční fázi války ...144 // 2. Role Ukrajiny v politických a ekonomických plánech nacistů ...147 // 3. Německý okupační režim ...151 // 4. Hnutí odporu ...154 // 5. Osvobozování Ukrajiny ...160 // Poznámky ...164 // ODDÍL IV. UKRAJINA V RÁMCI SSSR (1945-1991) // 7 UKRAJINA V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ (DRUHÁ POLOVINA ČTYŘICÁTÝCH LET AŽ PRVNÍ POLOVINA PADESÁTÝCH LET) 169 // 1. Mezinárodní postavení USSR po skončení II. světové války ...169 // 2. Obnova národního hospodářství: problémy, charakteristické rysy, specifika ...172 // 3. Evoluce totalitního režimu v SSSR v poválečném období: příčiny, tendence, důsledky ...174 // 4. Charakter přeměn v západních oblastech Ukrajiny ...175 // 5. Kulturní a ideologické procesy ...179 // Poznámky ...182 // 8 UKRAJINSKÁ SSR V LETECH DOČASNÉ LIBERALIZACE V SOVĚTSKÉM SVAZU (POLOVINA 50. LET AŽ POLOVINA 60. LET) ...184 // 1. Ukrajina v souvislostech politického vývoje SSSR ...184 // 2. Ekonomický vývoj Ukrajinské SSR ...1883. Duchovní život na Ukrajině. Základní tendence 267 // a charakteristické rysy ...194 // Poznámky ...198 //
9 UKRAJINA NA PRAHU KRIZE: ZESÍLENÍ STAGNACE (DRUHÁ POLOVINA 60. LET AŽ PRVNÍ POLOVINA 80. LET) ...200 // 1. Sociální a ekonomický vývoj Ukrajinské SSR: disproporce, stagnace ...200 // 2. Politický život: „stabilizace" a uzavřenost ...207 // 3. Duchovní stav společnosti — ideologický diktát ...212 // 4. Disidentské hnutí: hlavní proudy, dynamika a tendence vývoje ...216 // Poznámky ...219 // 10 UKRAJINA A PROCES PŘESTAVBY (DUBEN 1985 AŽ SRPEN 1991) ...222 // Poznámky ...236 // ODDÍL V. UKRAJINA V SOUČASNOSTI: TENDENCE VÝVOJE, PROBLÉMY // 11 OBNOVENÍ UKRAJINSKÉ NEZÁVISLOSTI ...241 // Poznámky ...245 // 12 KONEČNĚ REFORMY ...247 // Poznámky: ...250 // ODDÍL VI. PŘÍLOHY // Seznam literatury // Seznam map // Přehled ukrajinských geografických názvů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC