Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Jota, 1996
267 s. : il.

objednat
ISBN 80-7217-031-7 (váz.)
Bibliografie: s. 253-263.
Ukrajina - dějiny současné - pojednání
000067371
OBSAH // 265 // Předmluva redaktora...5 // Předmluva autora původního ukrajinského vydání...7 // ODDÍL I. UKRAJINA NA POČÁTKU 20. STOLETÍ // 1 UKRAJINA NA PRAHU NEJNOVĚJŠÍCH DĚJIN... 11 // 1. Halič...12 // 2. Bukovina...15 // 3. Podkarpatská Rus...16 // 4. Ukrajina v ruském područí...17 // 5. Ukrajina za první světové války...23 // 6. Ukrajinská otázka v předvečer ukrajinské revoluce...25 // Poznámky:...29 // 2 UKRAJINSKÁ REVOLUCE...31 // 1. Revoluce na Naddniperské Ukrajině...31 // 1.1. Centrální rada a Ukrajinská lidová republika...31 // 1.2. Bolševické intermezzo...37 // 1.3. Pokus o oživení Centrální rady...38 // 1.4. Hetmanství. Novodobý návrat k tradicím ukrajinské monarchie...39 // 1.5. Direktorium a obnova Ukrajinské lidové republiky...41 // 1.6. Ve znamení anarchie a útoků zvenčí. Děnikin, bolševici, Poláci. Rozvrat // ukrajinské revoluce...42 // 2. Re voluce v Haliči. Západoukrajinská republika jako // středoevropský typ státnosti a oběť mezinárodní politiky...47 // Poznámky:...51 // ODDÍL II. UKRAJINSKÉ ÚZEMÍ V RÁMCI SOVĚTSKÉHO SVAZU, POLSKA, RUMUNSKA A ČESKOSLOVENSKA (1922-1939) // 3 UKRAJINA V RÁMCI SSSR VE DVACÁTÝCH A TŘICÁTÝCH LETECH .55 // 1. Mezinárodní postavení a vnitřní situace Ukrajiny na počátku // dvacátých let...55 // 2. Nová ekonomická politika: realizace a důsledky...61 // 3. Ustavení SSSR. Od fikce nezávislosti Ukrajiny // k nové státní struktuře...67
// 4. Industrializace: úkoly, problémy, charakteristické rysy, specifika, // důsledky...71 // 5. Kolektivizace zemědělství. Hladomor v letech 1932-1933...78 // 6. Kulturní vývoj ve dvacátých a třicátýchletech...84 // 7. Politika ukrajinizace a postavení národnostních menšin...89 // DĚJINY UKRAJINY / OBSAH // [JINÝ UKRAJINY // 266 // 8. Ukrajina a proces formování totalitního režimu v Sovětském // svazu... // Poznámky... // .94 // 102 // 4 ZÁPADOUKRAJINSKÁ ÚZEMÍ VE DVACÁTÝCH A TŘICÁTÝCH LETECH... // 1. Ukrajinské území v rámci Polska... // 2. Ukrajinské území v rámci Rumunska... // 2. Podkarpaská Rus v rámci Československa.. // Poznámky:... // 108 // 108 // 115 // 117 // 124 // ODDÍL III. UKRAJINA V LETECH DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (1939-1945) // 5 UKRAJINSKÁ OTAZKA V MEZINÁRODNI POLITICE // V PŘEDVEČER A NA POČÁTKU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY... 129 // 1. Vyhlášení autonomie Karpatské Ukrajiny... 129 // 2. Role ukrajinské otázky v německo-sovětském sblížení... 133 // 3. Sjednocení, anexe, inkorporace...?...137 // Poznámky... 141 // 6 UKRAJINA V LETECH SOVĚTSKO NĚMECKÉ VÁLKY... 144 // 1. Příčiny sovětských porážek v počáteční fázi války...144 // 2. Role Ukrajiny v politických a ekonomických plánech nacistů..147 // 3. Německý okupační režim...ľ...151 // 4. Hnutí odporu... 154 // 5. Osvobozování Ukrajiny...160 // Poznámky... 164 // ODDÍL IV. UKRAJINA V RÁMCI SSSR (1945-1991) // 7 UKRAJINA
V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ (DRUHÁ POLOVINA // ČTYŘICÁTÝCH LET AŽ PRVNÍ POLOVINA PADESÁTÝCH LET)... 169 // 1. Mezinárodní postavení USSR po skončení II. světové války...169 // 2. Obnova národního hospodářství: problémy, charakteristické // rysy, specifika...172 // 3. Evoluce totalitního režimu v SSSR v poválečném období: příčiny, tendence, // důsledky... 174 // 4. Charakter přeměn v západních oblastech Ukrajiny...175 // 5. Kulturní a ideologické procesy...179 // Poznámky... 182 // 8 UKRAJINSKÁ SSR V LETECH DOČASNÉ LIBERALIZACE V SOVĚTSKÉM SVAZU (POLOVINA 50. LET AŽ POLOVINA // 60. LET)...184 // 1. Ukrajina v souvislostech politického vývoje SSSR... 184 // 2. Ekonomický vývoj Ukrajinské SSR... 188 // 267 // 3. Duchovní život na Ukrajině. Základní tendence // a charakteristické rysy... 194 // Poznámky...198 // 9 UKRAJINA NA PRAHU KRIZE: ZESÍLENÍ STAGNACE // (DRUHÁ POLOVINA 60. LET AŽ PRVNÍ POLOVINA 80. LET)...200 // 1. Sociální a ekonomický vývoj Ukrajinské SSR: disproporce, // stagnace...200 // 2. Politický život: „stabilizace" a uzavřenost... 207 // 3. Duchovní stav společnosti — ideologický diktát...212 // 4. Disidentské hnutí: hlavní proudy, dynamika a tendence vývoje...216 // Poznámky...219 // 10 UKRAJINA A PROCES PŘESTAVBY (DUBEN 1985 AŽ SRPEN 1991)...222 // Poznámky...236 // ODDÍL V. UKRAJINA V SOUČASNOSTI: TENDENCE VÝVOJE, PROBLÉMY // 11 OBNOVENÍ UKRAJINSKÉ NEZÁVISLOSTI...241 // Poznámky...245
// 12 KONEČNĚ REFORMY...247 // Poznámky:...250 // ODDÍL VI. PŘÍLOHY // Seznam literatury...253 // Seznam map...263 // Přehled ukrajinských geografických názvů...264 // DĚJINY UKRAJINY / OBSA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC