Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. aktual. vyd.
Praha : Informatorium, 1997
218 s.:il.

objednat
ISBN 80-86073-08-4 (váz.)
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 207-209.
Ryby sladkovodní a akvarijní - nemoci - učebnice
000067484
Význam a členění předmětu (J. Čítek) // Obecná prevence nemocí ryb (J. Čítek) // Charakteristika zdraví a nemoci (J. Čítek) // Kontrolní otázky a úkoly // Příčiny a průběh onemocnění, vyšetřování zdravotního stavu ryb (J. Čítek) // Příčiny onemocnění // Patologicko-anatomické procesy // Průběh a ukončení nemoci // Zjišťování onemocnění // Vyšetřování zdravotního stavu ryb v terénu // Vyšetřování zdravotního stavu ryb v laboratoři // Kontrolní otázky a úkoly // Zoohygiena (J. Čítek) // Kontrolní otázky a úkoly // Základy prevence nemocí .(L Tesarčík) // Dezinfekce // Karanténa a izolace ryb // Odstraňování uhynulých ryb // Odběr a zasílání vzorků ryb a vody k laboratornímu vyšetření // Kontrolní otázky a úkoly // Základy léčby nemocí (Z. Svobodová) // Aplikace léčebně působících látek a přípravků do vodního prostředí // (léčebné koupele ryb a jiker) // Podávání léčebných látek v krmivu // Podávání léčebných látek sondou // Injekční aplikace léčebných látek // Kontrolní otázky a úkoly // Speciální prevence nemocí ryb //
Nenakažlivé nemoci (Z. Svobodová) // Mechanické poškození // Kontrolní otázky a úkoly // Poškození a otravy ryb vyvolané změnami fyzikálně chemických // faktorů vodního prostředí // Kontrolní otázky a úkoly // Chorobné stavy alimentárního původu // Kontrolní otázky a úkoly // Nemoci jiker a váčkového plůdku (J. Tesarčík) // Kontrolní otázky a úkoly // Nakažlivé nemoci (J. Tesarčík) // Onemocnění virového původu // Kontrolní otázky a úkoly // Onemocnění bakteriálního původu // Kontrolní otázky a úkoly // Mykózy ryb // Onemocnění působená řasami // Kontrolní otázky a úkoly // Parazitární nemoci (Z. Svobodová) // Protozoózy // Kontrolní otázky a úkoly // Helmintózy // Kontrolní otázky a úkoly // Artropodózy // Kontrolní otázky a úkoly // Škůdci a nepřátelé ryb (Z. Svobodová) Kontrolní otázky a úkoly // Veterinární předpisy (J. Čítek) // Kontrolní otázky a úkoly // Literatura // Rejstřík
cnb000212672

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC