Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:26x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2006
411 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-1460-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-6994-3 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické odkazy, úvod, rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
Neuropsychologie klinická - psychiatrie - přehledy
Psychiatrie - neuropsychologie klinická - přehledy
000067639
HLAVNÍ AUTOŘI KAPITOL 13 // ÚVOD 17 // 1. ZÁKLADY KLINICKÉ NEUROPSYCHOLOGIE 21 (Marek Preiss) // 1.1 Z historie neuropsychologie 21 // 1.2 Základní neuropsychologická terminologie 28 // 1.3 Chování 30 // 1.4 Pozornost 36 // 1.5 Měření kognitivního deficitu 39 // 1.5.1 Měření deficitu porovnáním s výkonem zdravých osob 39 // 1.5.2 Kvalitativní určování kognitivních deficitů 41 // 1.6 Měření klinicky signifikantní změny (od souborů k jednotlivcům) 43 // 1.6.1 Klinicky významná změna 43 // 1.6.2 Kritika, námitky, alternativy 46 // 1.6.3 Diskuze 49 // 1.6.4 Závěr 49 // 1.7 Cíle neuropsychologického vyšetření 50 // 1.8 Neuropsychologický nález 52 // 1.9 Ekologická validita 59 // 1.9.1 Definice ekologické validity 60 // 1.9.2 Problém multifunkčnosti psychologických testů 61 // 1.9.3 Kvalita vyšetření jako nespecifický způsob zlepšení ekologické validity 61 // 1.9.4 Příklady zkoumání ekologické validity 62 // 1.9.5 Ergoterapie - prostředník mezi běžným životem a testem 64 // 1.9.6 Pyramida zkoumání ekologické validity 64 // 1.9.7 k diskuzi o významu ekologické validity 66 // 1.9.8 Vydavatelé testů 66 // 1.9.9 Závěr 67 // 1.10 Odhad premorbidního stavu 68 // 1.11 Neuropsychologické testy 70 // 1.11.1 Screeningové a podrobné vyšetření 75 // 1.12 Vliv nácviku 83 // 1.13 Simulace 87 // 1.14 Stárnutí norem 89 // 1.15 Stárnutí 90 // 1.16 Neuropsychologické testy v ČR 97 // 1.17 Osobnost a psychosociální následky poškození mozku 102 // 1.18 Neuropsychologická rehabilitace 106 // 1.19 Modely fungování mozku a kognitivních funkcí 110 // 1.20 Začínáme s neuropsychologií v klinické psychologii 116 // 1.21 Doporučená a použitá literatura 118 // 2. VYBRANÉ KAPITOLY Z HISTORIE VÝZKUMU PAMĚTI A AMNESTICKÉ SYNDROMY 127 (Vladimír Línek) //
2.1 Krátkodobá paměť versus dlouhodobá paměť 127 // 2.2 Hipokampální krajina 129 // 2.3 Sedmdesátá léta - nové koncepce paměti 130 // 2.4 Klinické studie osmdesátých let 131 // 2.5 Výzkum konsolidace 132 // 2.6 Frontální oblasti 132 // 2.6.1 Definice některých pojmů 132 // 2.6.2 Klinická část 134 // 2.7 Základní principy kognitivní terapie 138 // 2.8 Doporučená a použitá literatura 142 // 3. KOGNITIVNÍ DEFICITY ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK 145 (Michal Miovský) // 3.1 Kognitivní deficity způsobené užíváním alkoholu 147 (Karel Nešpor) // 3.1.1 Krátkodobé poruchy kognitivních funkcí vy volané alkoholem 147 // 3.1.2 Dlouhodobější poruchy kognitivních funkcí vyvolané alkoholem 149 // 3.1.3 Kombinace alkoholového poškození kognitivních funkcí a poškození kognitivních funkcí jiné etiologie 150 // 3.1.4 Fetální alkoholový syndrom a ARND 151 // 3.2 Kognitivní deficity způsobené užíváním nikotinu 151 (Pavel Kubů) // 3.2.1 Nikotin při kompenzaci kognitivních deficitů různé etiologie 152 // 3.2.2 Vliv prenatální expozice kouření cigaret na kognitivní funkce dítěte 153 // 3.3 Kognitivní deficity způsobené užíváním stimulancií 153 (Danka Klempová) // 3.3.1 Akutní intoxikace, dlohodobé užívání stimulačních látek a jejich souvislost s kognitivními funkcemi 153 // 3.3.2 Účinky stimulancií na mozek 154 // 3.3.3 Kognitivní deficity u uživatelů stimulancií 156 // 3.4 Kognitivní deficity způsobené užíváním MDMA 157 (Tomáš Páleníček) // 3.5 Kognitivní deficity způsobené užíváním konopných drog 160 (Lenka Miovská, Michal Miovský) // 3.5.1 Účinky na mozek 161 // 3.5.2 Důsledky akutní intoxikace 162 // 3.5.3 Důsledky krátkodobého a dlouhodobého užívání marihuany 162 // 3.5.4 Metodologická omezení 164 //
3.6 Kognitivní deficity způsobené užíváním opioidů 165 (Lenka Miovská, Michal Miovský) // 3.6.1 Účinky na centrální nervový systém 165 // 3.6.2 Opioidy užívané pro zvládání bolesti 166 // 3.6.3 Kognitivní dysfunkce u uživatelů heroinu 168 // 3.7 Kognitivní deficity způsobené užíváním těkavých látek 168 (Lenka Miovská, Michal Miovský) // 3.7.1 Účinky na centrální nervový systém 169 // 3.7.2 Akutní intoxikace 170 // 3.7.3 Účinky krátkodobého a dlouhodobého užívání 170 // 3.8 Diagnostika kognitivních deficitů u uživatelů návykových látek 171 // 3.9 Možnosti prevence a léčby kognitivních deficitů způsobených návykovými // látkami 173 // 3.10 Souhrn 175 // 3.11 Klíčová slova 176 // 3.12 Doporučená a použitá literatura 177 // 4. KOGNITIVNÍ DEFICIT U SCHIZOFRENIE 189 (Hana Kučerová, Zuzana Říhová) // 4.1 Úvod 189 // 4.1.1 Vymezení pojmu schizofrenie 189 // 4.1.2 Kognitivní funkce u schizofrenie 190 // 4.2 Zahraniční a české neuropsychologické studie 191 // 4.3 Prevalence i incidence schizofrenie 196 // 4.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí 197 // 4.4.1 Historická perspektiva pojmu kognitivní funkce u schizofrenie 198 // 4.4.2 Oblasti kognitivní dysfunkce u schizofrenie 199 // 4.4.3 Koreláty kognitivních funkcí 206 // 4.5 Kognitivní deficit a subtypy schizofrenie 208 // 4.6 Psychosociální důsledky kognitivního poškození 208 // 4.7 Měření kognitivních funkcí 208 // 4.7.1 Testové metody 209 // 4.8 Průběh kognitivního deficitu 210 // 4.9 Zobrazovací metody u schizofrenie 213 // 4.10 Návrh vyšetření 216 // 4.11 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu 220 // 4.12 Invalidita 222 // 4.13 Závěr 222 // 4.14 Souhrn 223 // 4.15 Klíčová slova 224 // 4.16 Doporučená a použitá literatura 226 //
5. KOGNITIVNÍ DEFICIT U DEPRESIVNÍ PORUCHY 235 (Marek Preiss, Hana Kučerová, Petra Navrátilová, Michal Černík) // 5.1 Úvod 235 // 5.1.1 Unipolámí depresivní porucha a kognitivní deficit: naznačené souvislosti 235 // 5.1.2 Historie zkoumání kognitivního výkonu u unipolámí depresivní // poruchy 237 // 5.2 Přehled výsledků zahraničních a českých neuropsychologických studií 238 // 5.2.1 Výskyt kognitivního deficitu u unipolámí deprese 238 // 5.2.2 Specifické versus globálně-difuzní poškození 240 // 5.2.3 Příčiny kognitivního deficitu 241 // 5.3 Prevalence 243 // 5.4 Hlavní domény měřených funkcí 244 // 5.5 Průběh 246 // 5.5.1 Předchází deprese kognitivnímu deficitu? 246 // 5.5.2 Klinické faktory ovlivňující kognitivní výkonnost depresivních pacientů 247 // 5.5.3 Kognitivní deficit v remisi 252 // 5.6 Výsledky zobrazovacích metod 253 // 5.7 Měření kognitivního deficitu u deprese 256 // 5.8 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí u depresivní pomchy 258 // 5.9 Rehabilitace a psychoterapie pacientů s kognitivním deficitem 260 // 5.10 Invalidita 261 // 5.11 Závěr 262 // 5.12 Souhrn 264 // 5.13 Klíčová slova 265 // 5.14 Doporučená a použitá literatura 265 // 6. KOGNITIVNÍ FUNKCE U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 269 (Hana Papelová) // 6.1 Úvod 269 // 6.2 Epidemiologie 269 // 6.3 České a zahraniční studie neuropsychologie PPP 270 // 6.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí 272 // 6.4.1 Kognitivní flexibilita u AN - set-shifting 272 // 6.4.2 Specifické kognitivní poškození a hladiny estrogenu 273 // 6.4.3 Kognitivní dysfunkce, vnímání vlastního těla a disociace 273 // 6.4.4 Kognitivní dysfunkce a percepce bolesti 274 // 6.5 Neuropsychologické testy 274 // 6.6 Průběh kognitivního deficitu 276 //
6.7 Řízení příjmu potravy a výsledky zobrazovacích metod 277 // 6.8 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí 279 // 6.9 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu 280 // 6.10 Invalidita 280 // 6.11 Závěr 280 // 6.12 Souhrn 281 // 6.13 Klíčová slova 281 // 6.14 Přílohy 282 // 6.15 Doporučená a použitá literatura 286 // 7. MOŽNOSTI FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNĚNÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU U SCHIZOFRENIE 293 (Pavel Mahr) // 7.1 Schizofrenie a kognice 293 // 7.2 Antipsychotika 294 // 7.2.1 Klasická (typická) antipsychotika 294 // 7.2.2 Antipsychotika druhé generace (atypická) 295 // 7.3 Farmakologické ovlivnění jednotlivých neurotransmiterových systémů 296 // 7.3.1 Dopamin 296 // 7.3.2 Serotonin 296 // 7.3.3 Noradrenalin 296 // 7.3.4 Acetylcholin 296 // 7.3.5 Glutamát 297 // 7.3.6 Ostatní farmakologické intervence 297 // 7.4 Závěr 298 // 7.5 Souhrn 299 // 7.6 Klíčová slova 300 // 7.7 Doporučená a použitá literatura 301 // 8. KOGNITIVNÍ EFEKT ANTIDEPRESIV 305 (Miloslav Kopeček) // 8.1 Úvod 305 // 8.2 Antidepresiva ovlivňující monoaminergní neurotransmitery 305 // 8.3 Antidepresiva ovlivňují postsynaptické receptory 306 // 8.4 Antidepresiva ovlivňují buněčnou expresi a neuromodulaci 307 // 8.5 Zobrazovací metody u depresivní poruchy 308 // 8.6 Dělení antidepresiv 308 // 8.7 Metodická úskalí hodnocení vlivu antidepresiv na kognitivní funkce 312 // 8.7.1 Používané testy 314 // 8.8 Antidepresiva a kognitivní funkce zdravých dobrovolníků 315 // 8.9 Souhrnný efekt antidepresiv na bdělost 321 // 8.10 Antidepresiva a kognitivní funkce depresivních pacientů 322 // 8.11 Vliv elektrokonvulzivní terapie na kognici 324 // 8.12 Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na kognici 325 // 8.13 Závěr 325 // 8.14 Souhrn 326 // 8.15 Klíčová slova 326 // 8.16 Doporučená a použitá literatura 328 //
9. ÚVOD DO PROBLEMATIKY NEUROPSYCHOLOGICKÉ REHABILITACE 333 (Mabel Rodriguez) // 9.1 Úvod 333 // 9.2 Vymezení pojmů v neuropsychologické rehabilitaci 335 // 9.3 Praktická doporučení pro provádění neuropsychologické rehabilitace 336 // 9.4 Přístupy, strategie, modely 338 // 9.4.1 Základní teoretické a praktické přístupy 338 // 9.4.2 Kombinovaný model 338 // 9.4.3 Holistický model 340 // 9.4.4 Strategie 340 // 9.5 Efektivita kognitivní rehabilitace: meta-analýzy studií a doporučení // pro klinickou praxi 341 // 9.6 Závěr 344 // 9.7 Klíčová slova 345 // 9.8 Doporučená a použitá literatura 346 // 10. KOGNITIVNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ 349 (Pavla Perglová) // 10.1 Je kognitivní rehabilitace efektivní metodou u pacientů se schizofrenií? 349 // 10.1.1 Pochybnosti 349 // 10.1.2 Některé studie sledující efekty kognitivní rehabilitace 351 // 10.2 Specifika kognitivní rehabilitace u pacientů se schizofrenií 353 // 10.3 Aktuální trendy v kognitivní rehabilitaci u schizofrenie ve světě.356 // 10.3.1 Některé zahraniční programy 357 // 10.4 Některé zkušenosti s kognitivní rehabilitací u pacientů se schizofrenií v České republice 358 // 10.4.1 Kognitivní rehabilitace v programu Student (občanské sdružení Baobab) 358 // 10.4.2 Kognitivní rehabilitace v denním psychoterapeutickém sanatoriu // Ondřejov 360 // 10.5 Doporučená a použitá literatura 360 // 11. BUDOUCNOST NEUROPSYCHOLOGIE 363 (Petr Kulišťák) // 11.1 Současný stav a výhledy do budoucna v naší neuropsychologii 366 // 11.2 Neuropsychologie v psychiatrii a neurologii 367 // 11.2.1 Metody (neuropsychologické techniky, testy apod.) 367 // 11.3 Vzdělávání 368 // 11.4 Význam zobrazovacích technik mozku pro neuropsychologii 370 // 11.5 Futurologický výhled 371 // 11.6 Doporučená a použitá literatura 371
(OCoLC)85701654
cnb001570074

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC