Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. čes. vyd.
Ostrava : Hel, 2001
120 s. : il.

objednat
ISBN 80-86167-15-1 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Bibliografie na s. 115-116
Budovy - záření elektromagnetické - ochrana - příručky
Pole elektromagnetická - organismus lidský - studie
000067726
3 // Obsah // // •••••••••••••••••••••••••••••••••»%••••• // •••••••••••••••••••••••••••••••••»••••• // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••a // •••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••a // ... // // // eeVeeeeeeeeeeeaaaeeeeeee // aaaaaaaaaaaaaaaaeeaaaaaaaaaaaaaaa aa // aaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaa // *•••••••••• // eaaaaaaeaaaaaaaa4aaaaaeaaaaaaaaaaaa»eaaaaaaaaaaaaaa // // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // eaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaeeaaafaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // ??? // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaa // 1. Světlo 3 záření // 2a Zareni, vlny pole iff •"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // 2.1 Elektrická a magnetická pole... // Elektrický náboj a elektrická pole // Magnetická pole... // Frekvence a vlnová dálky... // Energie a záření... // 2.2 Stejnosměrné
elektrické pole // Vznik a vlastnosti ... // Přirozená stcjnosmámá pole... // Umčlá stejnosmámá pole... // Ionty ve vzduchu... // Účinek stejnosměrného elektrickáho pole Ochrana před stejnosmámými elektrickými poli... // - Shrnutí... // 23 Střídavé elektrické pole... // Přirozená a umělá střídavá elektrická pole // Účinky střídavého elektrickáho pole... // Ochrana před střídavými elektrickými poli Shrnutí... // 2.4 Stejnosměrné magnetické pole ...---... // Z historie... // Vznik stejnosměmáho magnetického pole... // Přirozená a umělá stejnosměrná magnetická pole Účinky stejnosměmáho magnetického pole Ochrana před stejnosměrnými magnetickými poli v interiérech Shrnutí... // 2.5 Střídavé magnetické pole... // ’ Z historie... // Přirozená a umělá střídavá magnetická pole... // Střídavá magnetická pole ve venkovním prostoru // Střídavá magnetická pole v interiérech... // Účinky střídavého magnetického pole...32 // Ochrana před střídavými magnetickými poli v interiérech...33 // Shrnutí... // 2.6 Vysokofrekvenční elektromagnetická pole ---...---... 33 // Historie ...a.a#...34 // Přirozená a umělá vysokofrekvenční elektromagnetická pole...34 // Ochrana před vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli v interiérech...38 // Shrnuti...•••••••••...*...39 // 2.7 Světlo a sluneční záření... 39 // Viditelné světlo...«...39 // Svítivost...40 // Světlo
a barva...40 // Tepelné záření a ultrafialové záření...41 // 2.8 Ionizující záření z kosmu a ze Země... ... 41 // Sekundární kosmické záření...«...42 // Horniny...*...42 // Radon ...*...43 // Zatížení člověka zářením... 44 // 3. Ohrožení zdraví a mezní hodnoty... 45 // Mezní hodnoty ...47 // Mezní hodnoty podle normy DIN... 47 // Mezní hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO) // Technickobiologické m zní hodnoty...?. // ???.???.???..???.??...?...?...??.??.???.???aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // ??..???.???.???.???.*???.???.???.?.??.???..??? // •e.ee.e.eeee..eeea.ŕ..e.eeeeee.ee.e...eeeee.eeeeeaeee.eeee.eaeeeeeee. // .aeee..eeeeeeeee.e.eeee.eeeeee..e.aeae.eeeeee.eeaeaeeae.aeeeaaeeae.eeee // a.aaaaaa.aa..a..a...eaaa.aea.aaa.aaa.aaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaa // e ea ea e e e e eae e e eae e e ea a. e e ee a_eae ee e e e eee e aeee e e e eeae e ? ?? e e eeeee eeee a // e«.e.a.e.e.e».a«...a..a.e.a.»a... // •... // eeeaee.eeea.e. // aaa.aea.aaea..a.a..aaa.aaaaa...aaaa..aaa // aaaaaaaaaaaaeaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaa. // ...a... // ...47 // ...47 // lOOOvO OOOCOO JOv t/l řO— ©>COOOGOO /l4**krOOOO>0 40  // 4 // Mezní hodnoty v průmyslu...i... // Střídavé elektrické pole... // Střídavé magnetické pole... // Vysokofrekvenční pole (HF)... // Radon/radioaktivita... // Technickobiologické směrné hodnoty a doporučení... // 4. Elektrická instalace s nízkým polem... // Kontrola elektrifikace bytu... // Příklad bytu ve staré
záslavbč...*... // Příklad novostavby... // 4.1 Opatření při plánování... // Omezit počet spotřebičů... // Odpojovat síť... // Odpojovače sítě... // Tiché spotřebiče... // ZvláStnosti odpojovače sítě... // ZkouSka proudu a kapacitní vazba... // • Dodržovat vzdálenost... // l Odstínit instalace... // Stíněné kabely a instalační krabice... // Rozvody ve stropech a podlahách... // Sousední byt a stará stavba... // Stínící barva a stínící omítka.../... // 4.2 Domovní instalace v praxi... // 1. Od veřejné síté ? bytovému rozvodu... // Domovní přípojka...;... // Zemní kabel... // Elektroměr a domovní rozvody... // Vyrovnání potenciálu... // 2. Instalace...-... // Kabel... // Rozvodné krabice, odbočné a koncové krabice // . ZvláStnosti v okolí sanitárních instalací. // Uložení rozvodů... // Problémy v bytech ve staré zástavbě...: // 3. Prodlužovaci kabely a přívody ? přístrojům Sbertiicc // 5. Fotovoltaika... // 6. Náklady... // 5. Elektropřístroje... // I. Osvětlení... // Žárovka ... // Halogenová žárovka... // Transformátor... // Zářivky a úsporné žárovky Stmívače... // Hlásiče pohybu ... // Škodliviny ve světelných zdrojích... // 2. Domácí spotřebiče... // Elektrický sporák... // Mikrovlnná trouba ... // Chladničky/mrazicí boxy... // Myčka/pračka... // Malé přístroje... // Vysavač... // Šicí stroj... // 3. Hygienické přístroje... // Malé přístroje...
// Opalovací přístroje, horské slunce, solária . VysouSeč vlasů, vysouSecí čepice... // // »•••••• // // // // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // • ••••••••••¦••••••a... // ••¦•••••••¦••••••••••••••••••••¦••••••a« // ...48 // ...48 // ,...49 // ...50 // ...50 // ...50 // ...51 // ...51 // ...53 // ... 54 // ... 55 // ...55 // ...55 // ...55 // ...56 // ...57 // ...58 // ...58 // ...59 // ...59 // ...60 // ...60 // ... 62 // ...’ 62 // ...62 // ...63 // ...63 // ...65 // ...65 // ...65 // ...67 // ...68 // ...69 // „... 70 // ...71 // ...74 // ...75 // ...76 // ... 77 // Z 78 // ..78 // ..81 // ..81 // ..83 // ..83 // ..83 // ..84 // ..84’ // ..84 // ..85 // ..86 // ..86 // ..86 // ..87 // ..88 // ..88 // ..88 // ..88 // 5 // •••••••••••••••••••••••••••••••••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a» // 4. Přístroje na výrobu tepla... // Tepelný zářič, infračervený
zářič // Tcplomet... // Výhřevné přikrývky... // Vodní postel... // Elektrické podlahové topení... // 5. Vytápěcí technika // Oběhová čerpadla, hořáky... // Akumulační kamna a bojler na noční proud // 6. Ostatní technika v domě... // Motory venkovních rolet a markýz... // Ovládání garážových vrat ... // Alarmy...?... // 7. Přístroje v režimu stand-by... // Spící spotřebiče...:... // 8. Zábavná elektronika... // Stereozařízení... // Televizor... // Videorekordéry... // Radiobudík, elektrický budík // •••••••••••••••••••• // // 89 // 89 // 89 // 89 // 89 // 89 // 90 90 // 90 // 91 91 91 91 91 91 // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦•••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a« // ..92 // ..92 // ..93 // J93 // ••••••••••••••• // 9. Kancelářská elektronika // Počítač/monitor... // Telefax/záznamník... // Kopírka ... // 10. Komunikační technika... // Domovní telefon... // Babyfon... // Telefon... // Mobilní telefon... // ’ Speciální komunikační služby .. // 6. Měřicí metody a přístroje // 6.1 Stejnosměrná elektrická pole... // Měřič stejnosměrných elektrických polí Ochranná opatření... // ••••••••••••••••••••••••••#••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
// •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a // ••••••••»•••••••••••••••••••••••••••a // ••••••••••••••» // // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••? // // .94 // 94 .94 // 95 95 95 // 95 // 96 98 <? // ••••••••••••••••  // ...99 // .99 100 // 6.2 Stejnosměrná magnetická pole... 100 // Přístroje na měření stejnosměrného magnetického pole...v...101 // Ochranná opatření při zjištění zátěže...102 // 6.3 Střídavá elektrická pole...102 // Měřicí přístroje...103 // Ochranná opatření při zjištění zátěže...104 // 6.4 Střídavá magnetická pole...104 // Měřicí přístroje...M...104 // Ochranná opatření při zjištění zátěže... 106 // Digitální multimetr na měření elektrických a magnetických polí...107 // 6.5 Vysokofrekvenční pole...109 // Měřicí přístroje... 109 // Ochranná opatření při zjištění zátěže...110 // 6.6 Radon a radioaktivita...’...111 // Přístroj na měření radonu...’...:...111 // Ochranná opatření při zjištění zátěže...111 // 6.7 Viditelné světlo...
111 // Přístroj na měření intenzity světla ...’...112 // 7« {konzultační místa, dodavatelé •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 113 // 8* Prameny ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#••••••••••••*»••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#• 113 // 9# Literatura •« •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 116 // 10. F’yyiikalni jednotky 117 // v // Ediční plán nakladatelství HEL // 118

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC