Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Scientia, 1980

objednat
ISBN 80-85827-10-7
000067774
Rekat.
Úvodem // 5 // 1. I U’r/lich will kommen! // Poznámky k výslovnosti; prízvuk; poznámky k pravopisu // § 1 Člen určitý a neurčitý - § 2 Časováni slabých sloves v přítomném čase // § 3 Časováni slovesa sein v přítomném čase - § 4 Vykání - § 5 Pořádek slov ve větě // oznamovací - § 6 Pořádek slov ve větě tázací - § 7 Vyjadřování podmětu // Cvičeni // Anekdota // 2. F.in Gruß aus Berlin Poznámky к výslovnosti // § 8 Zápor nein a nicht § 9 Přídavné jméno v přísudku - § 10 Silné skloňování podstatných jmen v jednotném čísle -§11 Časování slovesa haben-§ 12 Skloňování tázacích zájmen wer a was Cvičení // Pohlednice z Berlína // 3. Meine Freunde Familie Weber // Poznámky к výslovnosti; větná intonace // § 13 Skloňováni podstatných jmen v množném čísle-§ 14 Slabé skloňováni podstatných jmen vjednotném a množném čísle § 15 Přivlastňovací zájmena § 16 Číslovky 1 20 - § 17 Vynecháváni členu při označeni povolání Cvičení Přísloví // 4. Ein Geschenk fiir Herm Weber // Unser Deutschkurs // Poznámky к výslovnosti a pravopisu // § 18 Vyjadřování českého „svůj“ v němčině - § 19 Skloňování osobních zájmen - // 7 // 10 // 14 // 16 // 18 // 18 // 22 // 25 // 26 // 27 // 28 // 31 // 33 // 35 // 36 // § 20 Slovosled předmětů vyjádřených osobními zájmeny § 21 Způsobová slovesa // a sloveso wissen - § 22 Postavení infinitivu ve větě // Cvičení
// Mapa německé jazykové oblasti // 5. Ein Telefongespräch Guten Appetit! // § 23 Záporné zájmeno kein - § 24 Předložky se 3. pádem § 25 Míry a váhy po // číslovkách - § 26 Skloňování zájmena dieser // Cvičení // Unsere Friihstiickskartc // 6. Opakovači lekce Eine Auskunft // Cvičeni // Schön ist die Welt (piseň) // 7. Ordnung muß sein Unsere Neubauwohnung // § 27 Rozkazovací způsob sloves - § 28 Předložky se 3. a 4. pádem - § 29 Silná // slovesa se změnou -a- v -ä- v přítomném čase // Cvičení // Anekdota // 8. Nach der Arbeit Ein Arbeitstag // § 30 Silná slovesa se změnou -c- v -i- nebo -ie- v přítomném čase - § 31 Slovesa // s ncodlučitelnými předponami - § 32 Slovesa s odlučitelnými předponami - § 33 // Zvratná slovesa se zájmenem ve 4. pádě - § 34 Zápory nichts a niemand - § 35 // Vynecháváni podmětu po und a oder - § 36 Vynecháváni spojky po slovesech sagen // a glauben // Cvičení // Anekdota // 9. Vor dem Kinobesuch Wohin ins Theater? // § 37 Souvětí souřadné - § 38 Neurčitý podmět man - § 39 Základní číslovky od 20 výše - § 40 2. pád vlastních jmen - § 41 Nahrazování budoucího času přítomným Cvičení // Herrn Großes Theaterbesuch // 10. Wir treiben Sport In der Freizeit // § 42 Předložky se 4. pádem - § 43 Vazba es gibt - § 44 Zvratná slovesa se zájmenem ve 3. pádě-§45 Doch v odpovědi na zápornou otázku -§46 Allein a selbst-§47 Jména rodin - § 48
Koncovky podstatných jmen ženského a středního rodu - § 49 Přímý pořádek slov v otázce zjišťovací // 37 // 40 // 44 // 45 // 46 // 50 // 52 // 54 // 55 // 58 // 59 // 61 // 66 // 69 // 71 // 73 // 77 // 79 // 81 // 82 // 85 // 88 // 90 // 91 // čeni 96 // (ЙГ suchen Freunde 98 // P Herrn Lehmanns Snnntagsspazicrgang I Abends vor deni Bildschirm // j 50 Slovosled ve vedlejší větč — §51 Věta hlavní po větě vedlejší-§ 52 Věty vedlejší sdaß — § 53 Nepřímá otázka - § 54 Vztažné věty - § 55 Časové údaje -§ 56 Zájmeno // jemand 102 // Cvičení 105 // fernsehprogramm - Sonntag, 1. Apríl 108 // Ц. Heine: Lorelei 109 // j, Opakovači lekce // I Herr Klein sucht eine Übernachtung B)ni llotel Stadt Leipzig Cvičení 112 // Kaffee (píseň) 115 // li Im Gebirge ! Unser Winterurlaub // § 57 Préteritum slabých sloves - § 58 Préteritum způsobových sloves a slovesa tvissen - § 59 Préteritum sloves sein a haben - § 60 Vlastní jména místní - § 61 Určování času - § 62 Časové údaje ve 4. pádě 119 // Cvičení 124 // Aus einem Interview 128 // 130 // H. Lehmanns fahren ins Ausland In der Tschechischen Republik // §63 Perfektum slabých sloves - § 64 Perfektum sloves sein, haben a wissen - § 65 Perfektum ve vedlejší větč - § 66 Zájmeno welcher - § 67 Předložky v časových údajích - § 68 Postaveni príklonky denn 132 // Cvičení 136 // Die Jugendherbergen in der Bundesrepublik 140 // ’5. Herr Klein ist
erkältet  // 1 Keine Zeit für die Gesundheit §69 Zápor nicht(s) mehr, kein mehr - § 70 Přísudkové sloveso po číslovkách - § 71 Minulé časy slovesa gehen - § 72 Tvoření podstatných jmen skládáním 144 // Cvičení 146 // Nur eine Viertelstunde 150 // № Im Warenhaus  // і" über die Mode // §73 Skloňováni přídavných jmen po určitém členu a po dieser - § 74 Skloňování // Přídavných jmen po neurčitém členu - § 75 Welcher a was für ein 154 // Cvičení // Für 40 50jährige // 17. In der Kaufhalle Besuch aus Berlin // § 76 Přídavná jména po přivlastňovacích zájmenech a po kein - § 77 Přídavná jména bez členu v jednotném čísle - § 78 Přídavná jména zeměpisná na -er - § 79 Množné číslo podstatných jmen (přehled koncovek) - § 80 Minulé časy slovesa kommen Cvičeni // Was unsere Nachbarn gern essen und trinken Wein hält jung // 18. Opakovači lekce // Die Siedlung heute und morgen Cvičeni // Stadl inmitten einer Großstadt Meister Jakob (píseň) // 19. An der Ostsee // Meine Ferien in Deutschland // § 81 Předložkové vazby sloves - § 82 Předložkové vazby přídavných jmen § 83 // Zájmenná příslovce - § 84 Minulé časy sloves sprechen, essen, fahren, sehen, // einladen // Cvičeni // Meine Freizeit // 20. Vor der Berufswahl // Was wollen Stefans Freunde werden? // § 85 Sloveso werden v přítomném čase, préteritu a perfektu - § 86 Sloveso werden + přídavné jméno - § 87 Minulé časy
sloves lesen, sich entscheiden, gefallen - § 88 Vynecháni členu u podstatných jmen Cvičení Kinder fragen // 21. Vor dein Abendbrot // I laushalt - nichts fiir Männer? // § 89 Příslovce dort, hin, hier a her - § 90 Složeniny se směrovými příslovci hin // a her - § 91 Minulé časy slovesa nehmen // Cvičeni // Frühstück im Freien // 22. Urlaubsfreuden // Das neue Wochenendhaus // § 92 Číslovky řadové -§ 93 Minulé časy sloves scheinen a verbringen - § 94 Množné // číslo podstatných jmen cizího původu // Cvičení // Woche des Wcltoffenheit // > V Dor Ernteeinsatz im Spreewald // I.PG, was nun? // § 95 Zpodstatnělá přídavná jména § 96 Zpodstatnělá přídavná jména po etwas, nichts, viel, alles § 97 Minulé časy sloves beginnen a bekommen 226 // Cvičeni 228 // Eine Fahrt auf der Spree 232 // Beim Hopfcncinsatz 233 // 24. Opakovači lekce Eine Autofahrt // Cvičeni 236 // Anekdota 239 // Heut kommt der Hans zu mir (píseň) 240 // Přehled probrané mluvnice Německo-český slovníček Česko-německý slovníček // 242 // 270 // 287

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC