Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:8x 
BK
2., opravené vyd.
České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000
101 s.

objednat
ISBN 80-7040-412-4 (brož.)
Bibliografie: s. 97-101
Pojištění nemocenské - Česká republika - učebnice vysokošk.
000067809
OBSAH // 1. Pojem nemocenského pojištění 6 // 2. Prameny právni úpravy nemocenského pojištění 7 // 3. Účast na nemocenském pojištění, pojistný poměr 9 // 3.1. Zaměstnanci v pracovním poměru 11 // 3.2. Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti 15 // v // 3.3. Členové družstva, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou // jím odměňováni 18 // 3. 4. Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a ko-manditisté komanditní společnosti, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni 20 // 3. 5. Soudci 21 // 3.6. Poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu 22 // 4/ // 3.7. Členové obecních zastupitelstev, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev 22 // K/ // 3.8. Členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nej vyššího kontrolního úřadu, Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv a ředitel Bezpečnostní informační služby 23 // 3.9. Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby 23 // 3.10. Pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních 25 // 3.11. Osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu // trestu odnětí svobody nebo ve vazbě 26 // 3.12. Osoby se změněnou pracovní schopností
připravující se na pracovní uplatnění 26 // 3.13. Osoby ve služebním poměru 28 // 3.14. Ochrannálhůta 28 // 4. Nemocenské pojištění zaměstnanců 30 // 4. 1. Nemocenské 30 // 4.1.1. Podmínky nároku na dávku 31 // 4.1.2. Poskytování nemocenského 32 // 4.1.3. Snížení nebo odnětí nemocenského 37 // 4.1.4. Výše a výpočet nemocenského 37 // 4.1.5. Rozhodné období 38 // K // 4.1.6. Započitatelný příjem // 40 // 4. 2. Podpora při ošetřování člena rodiny 43 // 4.2.1. Podmínky nároku na podporu při ošetřování člena // rodiny 44 // 4.2.2. Ztráta započitatelného příjmu 47 // 4.2.3. Společná domácnost 47 // 4.2.4. Poskytování podpory při ošetřování člena rodiny 48 // 4.2.5. Podpora při ošetřování člena rodiny v době dovolené, // neplaceného a studijního volna 49 // 4.2.6. Výše podpory při ošetřování člena rodiny 50 // 4.3. Peněžitá pomoc v mateřství 50 // 4.3.1. Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství 51 // 4.3.2. Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství 55 // 4.3.3. Výše peněžité pomoci v mateřství a její výplata 58 // 4.3.4. Peněžitá pomoc zaměstnanci 59 // 4.3.5. Poskytování peněžité pomoci v mateřství jiným oprávněným 60 // 4.4. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 64 // 4.4.1. Podmínky pro přiznám vyrovnávacího příspěvku 64 // 4.4.2. Doba poskytování vyrovnávacího příspěvku // v těhotenství a mateřství 68
4.4.3. Stanovení a výpočet vyrovnávacího příspěvku // v těhotenství a mateřství 68 // 5. Společná ustanovení o nárocích z nemocenského pojištění zaměstnanců 70 // 6. Nemocenské pojištění OSVČ 76 // 6. 1. Pojem osoby samostatně výdělečně činné 76 // 6.2. Účast osoby samostatně výdělečně činné na důchodovém pojištění 79 // 6.3. Účast osoby samostatně výdělečně činné na nemocenském pojištění ’ 82 // 6. 4. Rozsah dávek a podmínky pro jejich poskytování 86 // 6.4.1. Nemocenské 86 // 6.4.2. Peněžitá pomoc v mateřství 87 // 7. Odchylné úpravy nemocenského pojištění pro některé skupiny // praco vnikli 88 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC