Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.3) Půjčeno:46x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
229 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-04-22922-0 (váz.)
Učebnice pro vysoké školy
Knižnice speciální pedagogiky
Bibliogr. na s. 229
000067898
Rekat.
NEUROLOGIE ...13 // 1. OBECNÁ NEUROLOGIE ...15 // /1.1 Stručný přehled anatomie, fyziologie a patofyziologie nervové soustavy ...15 // 1.1.1 Hřbetní mícha ...16 // 1.1.1.1 Motorické míšní syndromy ...18 // 1.1.1.2 Senzitivní míšní syndromy ...20 // 1.1.2 Mozkový kmen ...21 // 1.1.2.1 Prodloužená mícha ...21 // 1.1.2.2 MostVarolův ...22 // 1.1.2.3 Střední mozek ...23 // 1.1.2.4 Mezimozek ...24 // 1.1.2.4.1 Talamus ...24 // 1.1.2.4.2 Hypotalamus ...24 // 1.1.2.5 Retikulární formace mozkového kmene ...25 // 1.1.3 Přední (velký) mozek ...26 // 1.1.3.1 Frontální lalok ...26 // 1.1.3.2 Parietální lalok ...27 // 1.1.3.3 Tcmporální lalok ...27 // 1.1.3.3.1 Příznaky postižení temporálního laloku nedominantní hemisféry . . . 28 // 1.1.3.3.2 Příznaky postižení temporálního laloku dominantní hemisféry ...28 // 1.1.3.4 Okcipitální lalok ...29 // 1.1.3.5 Střední gyry ...29 // 1.1.4 Subkortikální motorická regulace ...30 // 1.1.4.1 Mozeček ...31 // 1.2 Hlavní neurologické syndromy ...32 // 1.2.1 Syndrom spastický ...33 // 1.2.2 Syndrom periferní ...33 // 1.2.3 Syndrom hypotonický ...34 // 1.2.4 Syndrom poruchy subkortikální regulace ...34 // 1.2.4.1 Syndrom dyskinetický ...34 // 1.2.4.2 Syndrom akineticko-rigidní ...35 // 1.2.5 Syndrom mozečkový ...35 // 1.2.5.1 Syndrom paleocerebelární ...35 // 1.2.5.2 Syndrom vermální (flokulonodulární) ...35 // 1.2.5.3 Syndrom neocerebelární ...36 // 1.2.6 Syndromy lebních jam ...36 // 1.2.6.1 Syndrom přední jámy lební ...36 // 7 // 1.2.6.2 Syndrom střední jámy lební ...36 // 1.2.6.3 Syndrom zadní jámy lební ...36 // 1.3 Neurologické vyšetření ...37 // 1.4 Pomocná vyšetření v neurologii ...40 // 1.4.1 Metody klinické ...41 // 1.4.1.1 Podrobné vyšetření citlivosti ...41 // 1.4.1.2 Vyšetření mozečkové ...41 // 1.4.1.3 Vyšetření primitivní lokomoce ...41 //
1.4.1.4 Vyšetření diskriminace dvou bodů ...41 // 1.4.1.5 Vyšetření praxe a gnóze ...41 // 1.4.2 Metody biochemické ...41 // 1.4.3 Metody radiologické ...44 // 1.4.4 Metody elektrodiagnostické (elektrofyziologické) ...49 // 1.4.5 Metody histologické ...52 // 2 SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE ...53 // 2.1 Expanzivní onemocnění centrální nervové soustavy ...53 // 2.1.1 Nitrolební expanzivní onemocnění ...53 // 2.1.1.1 Nitrolební nádory ...53 // 2.1.1.1.1 Nádory supratentoriálni ...53 // 2.1.1.1.2 Nádory infratentoriální ...54 // 2.1.1.2 Nenádorová nitrolební onemocnění ...55 // 2.1.2 Nitropáteřní expanzivní onemocnění ...56 // 2.2 Úrazová onemocnění hlavy a páteře ...57 // 2.2.1 Úrazová a poúrazová onemocnění hlavy (mozku) ...57 // 2.2.1.1 Otřes mozku ...57 // 2.2.1.2 Kontuze mozku ...57 // 2.2.1.3 Komplikace úrazových onemocnění hlavy ...60 // 2.2.1.3.1 Epidurální (extradurální) hematom ...60 // 2.2.1.3.2 Subdurální hematom ...60 // 2.2.1.3.3 Subarachnoidální krvácení ...61 // 2.2.1.3.4 Intracerebrální krvácení ...61 // 2.2.1.3.5 Edém mozku a kónusové příznaky ...61 // 2.2.1.4 Poúrazová onemocnění mozku ...62 // 2.2.1.4.1 Postkomoční stav ...63 // 2.2.1.4.2 Poúrazová epilepsie ...63 // 2.2.1.4.3 Poúrazová arachnoiditida ...63 // 2.2.1.4.4 Poúrazová psychogenní nadstavba ...63 // 2.2.2 Úrazová onemocnění páteře a míchy ...63 // 2.3 Cévní onemocnění nervové soustavy ...65 // 2.3.1 Chronická cévní onemocnění centrální nervové soustavy ...65 // 8 // 2.3.2 Náhlé cévní příhody ...65 // 2.3.3 Venózní záněty ...67 // 2.3.4 Míšní cévní nemoci ...68 // 2.4 Zánětlivá onemocnění nervové soustavy ...68 // 2.4.1 Meningitidy ...68 // 2.4.1.1 Akutní hnisavé meningitidy ...68 // 2.4.1.2 Akutní nehnisavé meningitidy ...69 // 2.4.1.3 Chronické meningitidy — arachnoiditidy ...70 //
2.4.2 Encefalitidy (a encefalomyelitidy) ...71 // 2.4.2.1 Virové encefalitidy ...71 // 2.4.2.2 Toxiinfekční encefalitidy ...73 // 2.4.2.3 Chronické a subchronické encefalitidy ...75 // 2.4.3 Myelitidy a polyradikuloneuritidy ...76 // 2.4.4 Polyneuritidy ...78 // 2.5 Specifické záněty nervové soustavy ...79 // 2.6 Degenerativní (systémová) onemocnění nervové soustavy . . 80 // 2.6.1 Provazcová degenerativní onemocnění ...80 // 2.6.2 Degenerativní onemocnění bazálních ganglii ...82 // 2.6.3 Nezařaditelná systémová onemocnění ...84 // 2.7 Metabolická onemocnění centrální nervové soustavy ...85 // 2.8 Demyelinizujíci onemocnění ...87 // 2.8.1 Roztroušená skleróza ...87 // 2.8.2 Leukodystrofie ...88 // 2.9 Záchvatová onemocnění (epileptický okruh) ...89 // 2.9.1 Epilepsie primárně generalizované ...90 // 2.9.2 Parciální epilepsie ...91 // 2.10 Onemocnění periferních nervů ...94 // 2.10.1 Postižení obličejových nervů ...94 // 2.10.2 Postižení periferních nervů na horních končetinách ...95 // 2.10.3 Postižení periferních nervů na dolních končetinách ...95 // 2.11 Svalová onemocnění — myopatie ...96 // 2.12 Onemocnění nervosvalového převodu ...99 // 2.12.1 Myastenie ...99 // 2.12.2 Myotonie ...100 // 2.12.2.1 Vrozená myotonie ...100 // 2.12.2.2 Dystrofická myotonie ...101 // 2.12.3 Periodická familiární obrna ...101 // 2-13 Onemocnění nosného aparátu ...101 // 9 // 2.14 Bolesti hlavy ...103 // 2.15 Onemocnění vegetativní nervové soustavy ...104 // 3 DĚTSKÁ NEUROLOGIE ...106 // 3.1 Obecná dětská neurologie ...106 // 3.1.1 Vývojové pojetí dětské neurologie ...106 // 3.1.2 Vývoj hybnosti ...108 // 3.1.2.1 Stadium holokinetické ...108 // 3.1.2.2 Stadium monokinetické ...109 // 3.1.2.3 Stadium dromokinetické ...109 // 3.1.2.4 Stadium kratikinetické ...110 //
3.1.3 Funkční vývoj centrální nervové soustavy od druhého do šestého roku 110 // 3.1.4 Vývojové syndromy ...111 // 3.2 Speciální dětská neurologie ...112 // 3.2.1 Dětská mozková obrna ...112 // 3.2.1.1 Spastické formy dětské mozkové obrny ...114 // 3.2.1.2 Nespastické formy dětské mozkové obrny ...117 // 3.2.2 Vývojové anomálie centrální nervové soustavy ...119 // 3.2.3 Malá mozková postižení ...124 // 3.3 Sociální aspekty dětské neurologie ...126 // PSYCHIATRIE ...127 // 1 OBECNÁ DĚTSKÁ PSYCHIATRIE ...130 // 1.1 Duševní zdraví a psychická porucha ...130 // 1.2 Příznaky psychických poruch ...134 // 1.3 Příčiny a klasifikace psychických poruch ...139 // 2 SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ PSYCHIATRIE (S PŘEVAHOU PSYCHOPATOLOGIE) ...145 // 2.1 Psychózy dětského věku ...145 // 2.1.1 Symptomatické psychózy ...145 // 2.1.2 Endogenní psychózy ...147 // 2.1.2.1 Schizofrenie v dětství a v adolescenci ...147 // 2.1.2.2 Maniodepresívní psychóza v dětství a v adolescenci ...150 // 2.2 Psychogenní poruchy a neurózy ...151 // 2.2.1 Situační psychogenní poruchy ...151 // 2.2.2 Reaktivní psychické poruchy ...152 // 2.2.3 Neurotické poruchy ...153 // 2.2.3.1 Psychogenní a neurotické projevy v tělesné oblasti ...156 // 2.2.3.2 Psychogenní a neurotické projevy v psychické oblasti ...15§ // 10 // 2.3 Depresivní stavy u dětí ...162 // 2.4 Psychosomatické poruchy ...166 // 2.5 Poruchy chování ...171 // 2.6 Lehká mozková dysfunkce a hyperaktivní syndrom ...// 2.7 Poruchy učení ...179 // 2.7.1 Specifické poruchy učení ...180 // 2.8 Poruchy mentální úrovně ...181 // 2.8.1 Mentální retardace ...182 // 2.8.2 Demence ...188 // 2.9 Poruchy vývoje osobnosti a psychopatie ...189 //
3 SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ PSYCHIATRIE (S VÝZNAMNÝM PODÍLEM SOCIÁLNÍ PATOLOGIE) ...193 // 3.1 Důsledky psychické deprivace a týrání dítěte pro vývoj jeho // osobnosti ...193 // 3.1.1 Psychická deprivace ...193 // 3.1.2 Týrání dětí ...195 // 3.2 Dissocialita a delinkvence ...197 // 3.3 Závislost na alkoholu a drogách ...201 // 3.4 Suicidální chování ...203 // 3.5 Dysfunkce rodinného systému a psychická porucha ...207 // 4 SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ PSYCHIATRIE - PRAKTICKÉ // OTÁZKY OBORU ...212 // 4.1 Zásady terapie psychických poruch ...212 // 4.1.1 Biologické léčebné prostředky ...212 // 4.1.2 Psychologické léčebné prostředky ...213 // 4.1.2.1 Psychologický přístup ...213 // 4.1.2.2 Psychoterapie ...214 // 4.1.2.3 Socioterapie ...217 // 4.1.2.4 Sociální rehabilitace a reedukace ...217 // 4.2 Organizace psychiatrické péče ...218 // SLOVNÍČEK ...221 // LITERATURA ...229
cnb000050937

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC