Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991

objednat
ISBN 80-04-25680-5
000067945
Rekat.
OBSAH // Predmluva // 13 // 1. // Wo ist unser Geld?... // Die Monatsausgaben... // § 1 Vedlejší vety s wie + prídavné jméno nebo príslovce - § 2 Vyjadrování // cásti z urcitého množství pomocí von... // rechnen — zählen... // Mesícní výdaje... // Cvicení... // Die Preise auf der Verpackung... // Slovnícek... // 17 // 17 // 18 20 20 20 24 24 // 2. // Bis auf den letzten Platz... // Meine kulturellen Erlebnisse... ’ // § 3 Pomocné sloveso sein v perfektu - § 4 Préteritum a perfektum silných // sloves - § 5 První skupina silných sloves ie . . ... // erst - bis, gern - froh... // Kultura... // Cvicení... // Stehplatz... // Slovnícek... // 26 // 26 // 28 // 30 // 30 // 30 // 34 // 35 // 3. // Der Ausflug auf die Schneekoppe... // Die Tschechoslowakei... // § 6 Druhá skupina silných sloves ei - i(e) - i(e) // sehr — viel, spät — zu spät... // Pocasí. Cestování... // Cvicení... // Wie wird das Wetter?...45 // Slovnícek... // 4. // Ein Interview... // Sport gehört zum Alltag...49 // § 7 Tretí skupina silných sloves a - i(e) - a, a-u-a - §8 Shoda nekolikanásobného podmetu s predcházejícím prísudkem...50 // Spaß machen j-m - sich unterhalten...52 // Sport... 52 // Cvicení ... 53 // Beliebte Sporteinrichtungen...57 // Slovnícek...57 // 5. // Weihnachtsfreuden...00 // Karneval in Mainz...01 // § 9 Ctvrtá skupina silných sloves i-a-e, i-a-u, i-a-o- §10 // Pátá skupina silných sloves e-a-e, e-a-o...02 // Lust - Appetit,
haben - sollen, geschehen - werden...05 // Blahoprání a soustrast...06 // Cvicení...00 // Jugendweihe • Weihnachten für jung und alt...70 // Slovnícek... // 6. (opakovací) // Prag heute ...74 // Kennen Sie das historische Prag?...74 // darstellen - vorstellen, neben - nebenan, kosten — stehen...76 // Praha ...77 // Cvicení...77 // Wiegenlied...81 // Slovnícek... 82 // 7. // Der Arzt hat das Wort...84 // Kurz über das Gesundheitswesen...85 // § 11 Smíšená slovesa - § 12 Slovesa stehen a tun - § 13 Infinitiv s zu po prídavných a podstatných jménech-§ 14 Infinitivs zupo slovesech ... 86 // kennenlernen - erkennen, anprobieren - versuchen, wechseln - ändern . 89 // Bolesti a nemoci... 90 // Cvicení... // Suchen Sie den idealen Lebenspartner? Testen Sie ihn!... // Slovnícek... // 12. (opakovací) // Fünfmal über die BRD... // Urlaub in der BRD... // Stelle - Ort - Platz, als - wie, anders - sonst, Meer - See... // Míry, váhy, mena... // Cvicení... // Gedichte von Erich Kästner... // Slovnícek... // 13. // Im Schuhgeschäft ... // Eine Frage nach dem Weg... // Porto... // § 24 Würde + infinitiv - § 25 Konjunktiv préterita sloves sein a haben - // § 26 Konjunktiv préterita zpusobových sloves a slovesa wissen... // zwischen - unter, wohl - etwa, schicken - senden... // Mesto • Casté nákupy... // Cvicení... // Das Wichtigste in unserer Stadt... // Slovnícek... // 14. // Im Neubauviertel... // Angst vor dem Umzug ... // §27 Konjunktiv préterita
silných a slabých sloves - § 28 Konjunktiv // plusquamperfekta - § 29 Podmínkové vety... // seit - ab, der andere — der zweite... // Byt... // Cvicení... // Leserfrage... // Slovnícek... // 15. // In der Stadt und auf dem Lande... // Große Aufgaben der Landwirtschaft... // §30 Budoucí cas - §31 Konjunktivy trpného rodu - § 32 Predložky // s 2. a 3. pádem ... // treiben — anbauen... // - 147 // • 151 // • 152 // 154 // 155 // 157 // 158 158 163 163 // 166 // 166 // 167 // 168 // 171 // 172 // 173 177 177 // 179 // 180 // 181 // 184 // 184 // 185 190 190 // 192 // 192 // 194 // 198 // Zemedelství • Zvírata . // Cvicení... // Das Dorf verändern wir Slovnícek... // 198 // 198 // 202 // 203 // 16. // 70’S // Was ziehe ich an?... // Modenschau im Urlaub...206 // § 33 Vazba infinitivu s zu místo vet s daß - § 34 Prídavná jména po // zájmenech a císlovkách - § 35 Einer, meiner, keiner...207 // 710 // ein paar - ein Paar, machen - tun... // Módní doplnky, predmety osobní potreby...210 // Cvicení...210 // Kinderwünsche... // Slovnícek... // 17. // Die Umgebung — unsere Visitenkarte... // Umweltschutz in der Praxis... // § 36 Sein a haben a infinitiv s zu - § 37 Vazba infinitivu // vet s damit... // kennen — wissen ... // Péce o životní prostredí... // Cvicení... // Die Berliner und ihre Umwelt... // Slovnícek... // ...218 // ...219 // s um + zu místo // ...219 // ...222 // ...222 // ...222 // ...226 // ...227 // 18. (opakovací)
// Wien... // Österreich - das Land des Fremdenverkehrs // berühmt - ruhmreich... // Zemepisné údaje... // Cvicení... // Es zogen auf sonnigen Wegen... // Slovnícek... // 229 // 230 // 231 231 231 // 236 // 237 // 19. // Warum eine Datsche?... // Kleiner Garten - große Freude .../7, // § 38 Vazba infinitivu s ohne + zu a statt + zu - § 39 Postavení prišlo-vecného urcení místa a casu - § 40 Sklonování zájmen jeder, mancher, // solcher... // bestellen - erledigen // . 241 . 243 // Kvetiny a zvírata ...243 // Cvicení...244 // Der Tierpark in Friedrichsfelde...248 // Slovnícek...248 // 20. // Beim Überholen passierte es...251 // Häufige Unfallursachen ... 251 // § 41 Porušování vetného rámce - § 42 Vyjadrování možnosti a nutnosti - // § 43 Prívlastek s predložkou von...252 // denken - meinen...256 // Automobilová doprava...256 // Cvicení...257 // Verkehrsunfälle...260 // Slovnícek... 260 // 21. // Meine Lektüre...262 // Sender Rostock...262 // § 44 Prícestí minulé - § 45 Prícestí prítomné - § 46 Zájmeno einander . 263 // Ende - Schluß...265 // Rozhlas - televize - tisk - literatura...266 // Bücher des Staatsverlages der DDR...266 // Cvicení...266 // Slovnícek...270 // 22. // Guter Lohn - nur für gute Arbeit... 272 // Eine gute Arbeitsatmosphäre...272 // § 47 Prirovnávací vety s als ob - § 48 Další druhy císlovek - § 49 Vlastní // jména oznacující obyvatele...273 // Lieblings- — beliebt...276 // Obchod a prumysl...277
// Cvicení...277 // Nur eine Minute...282 // Slovnícek...282 // 23. // An der Grenze...284 // Im Jugendlager ...284 // § 50 Perfektum zpusobových sloves ve spojení s významovým slovesem — // § 51 Vazba dvou infinitivu ve vete vedlejší // grüßen - begrüßen... // Na hranicích... // Cvicení... // Plätze für Camper... // Slovnícek... // 24. (opakovací) // Die Schweiz - eine Sprachmosaik . . . Zürich - Basel - Genf... // genug - ziemlich... // Lidské telo...* // Cvicení... // Eine Anekdote... // Wenn alle Brünnlein fließen •••••• // Slovnícek... // Mluvnický prehled... // Nemecko-ceský slovnícek... // Cesko-nemecký slovnícek... // Žákovský sešit // Klíc ke cvicením // . 286 . 288 . 288 . 288 . 292 293 // . 295 . 295 . 297 . 297 . 298 . 302 . 303 . 304 // . 306 // . 322 // . 337

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC