Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1996

ISBN 80-7182-040-7
000068017
Rekat.
INHALTSVERZEICHNIS // Seite: // I. Familienleben...13 // II. Feier- und Gedenktage...29 // III. Haus und Heim ...34 // IV. Gesundheitswesen ...45 // Menschlicher Organismus...46 // Krankheiten und Verletzungen...54 // Ärztliche Hilfe und Betreuung...62 // Krankenhäuser und Kurorte...67 // V. Mann und Frau...71 // Die Frau und ihre Pflege ...71 // Der Mann und seine Pflege...81 // VI. Kleidung und Mode ...87 // Oberkleidung...87 // Kleidungszubehör...94 // Wäsche ...99 // VII. Speisenzubereitung, Mahlzeiten und Eßkultur...102 // VIII. Unterhaltung und Gesellschaft ...111 // Tanzveranstaltungen ...112 // Gesellschaftsabende ...113 // Gesellschaftsspiele ...119 // IX. Körpererziehung und Sport...121 // Sportdisziplinen ...125 // Ballspiele ...131 // Wintersportarten...134 // Sommersportarten... 138 // X. Zeit und Witterung...143 // Zeitangaben...144 // Himmelskörper...146 // Witterungseinflüsse...148 // Jahreszeiten ... 153 // XI. Natur und ihr Gepräge...157 // Wald ...157 // Gebirge ...168 // Flachland, Wüsten, Polarzone ...174 // Gewässer ...-...177 // Umweltschutz...187 // XII. Dorf und Landwirtschaft...190 // Dorf...190 // 6 // Landwirtschaft...192 // Gartenbau...201 // Viehzucht und Geflügelzucht...207 // Haustiere ...213 // XIII. Stadt und Ämter...214 // Stadt...214 // Ämter...221 // Postamt...223 // ZOO ...231 // XIV. Gaststätten- und Hotelwesen ...234 // Gaststättenkomplex...234 // Hotels...239 // XV. Historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten...243
Burgen ...243 // Schlösser ...,...246 // Kirchenbauten...248 // XVI. Urlaub und Reisen ...;...254 // Reiseverkehr...254 // Länder, Territorien und Völker ...256 // Erholungsstätten ...259 // XVII. Verkehrswesen...262 // Eisenbahnverkehr ...262 // Autoverkehr ...268 // Städtischer Verkehr...275 // Flugverkehr...280 // Schiffsverkehr...285 // XVIII. Kunst und kulturelles Leben ...288 // Bildende Kunst ...289 // Musik...300 // Theaterkunst...312 // Filmkunst ...324 // XIX. Politisches Leben ...330 // Gesellschaftsordnungen...330 // Staats- und Regierungsformen ...335 // Weltpolitik ...338 // Innenpolitik ...344 // Staat...346 // Parteien ...352 // Wahlen...355 // Versammlungen ...357 // XX. Mittel der Massenkommunikation...363 // Presse...363 // Rundfunk ...369 // Fernsehen...372 // 7 // XXI. Schulwesen und Bildung...374 // Grundschulen... 376 // Oberschulen...393 // Hochschulwesen...395 // XXII. Schriftwesen und Literatur ...404 // Schrift...404 // Buch und Lektüre ...406 // Bibliothekswesen...411 // XXIII. Wissenschaft und Forschung...414 // Forschungsinstitute ...414 // Wissenschaftliche Tagungen...417 // Weltall und Weltraumfahrten...419 // Grundbegriffe der Mathematik...423 // XXIV. Handel und Geschäfte ...428 // Messen, Ausstellungen und Märkte ...429 // Warenangebot und Warenverkauf ...431 // Geschäfte und deren Warensortiment...437 // Dienstleistungen...458 // XXV. Ökonomie, Industrie und Handwerk...460 // Grundbegriffe der Ökonomie...460 // Bankwesen und Geldinstitute...466
// Industrie- und Fabriksbetrieb...471 // Industriezweige und Industriebetriebe ...481 // Handwerk...495 // XXVI. Gerichtswesen und Polizei ...496 // Gericht und Gerichtsverfahren...498 // Strafbare Handlungen ...507 // Polizei ...516 // Anwaltbüros...520 // XXVII.Militärwesen ...521 // Armeekorps ...522 // Waffenarten...526 // Kriegsproblematik...529 // Luftstreitkräfte...539 // Marinewesen...540 // Seestreitkräfte ...540 // OBSAH // Strana: // I. Rodinný život...13 // II. Svátky a památné dny...29 // III. Dům a domov ...34 // IV. Zdravotnictví...45 // Lidský organismus...46 // Nemoci a zranění...54 // Lékařská pomoc a péče...62 // Nemocnice a lázně...67 // V. Muž a žena ...71 // Zena a její osobní péče...71 // Muž a jeho osobní péče ...81 // VI. Odívání a móda...87 // Svrchní oděv...87 // Doplňky к oděvu ...94 // Prádlo...99 // VII. Příprava pokrmů, jídla a kultura stolování...102 // VIII. Zábava a společnost ...’...111 // Taneční zábavy...112 // Společenské večírky ...113 // Společenské hry ...119 // IX. Tělovýchova a sport ...121 // Sportovní disciplíny...125 // Míčové hry...131 // Zimní sporty...134 // Letní sporty...138 // X. Čas a počasí...143 // Časové údaje ...144 // Nebeská tělesa ...146 // Povětrnostní vlivy...148 // Roční období ...153 // XI. Příroda a její ráz ...157 // Les...157 // Horstvo, pohoří...168 // Rovina, pouště, polární oblast ...174 // Vodstvo ...177 // Ochrana
životního prostředí ...187 // XII. Venkov a zemědělství...190 // Vesnice, ves ...190 // Zemědělství ...192 // Zahradnictví...201 // O // Chov dobytka a drůbeže...207 // Domácí zvířata...213 // XIII. Město a úřady ...214 // Město...214 // Úřady...221 // Poštovní úřad ...223 // ZOO ...231 // XIV. Pohostinství a hoteliérství...234 // Komplex restaurací...234 // Hotely ...239 // XV. Historické a kulturní památky...243 // Hrady...243 // Zámky ...246 // Církevní stavby...248 // XVI Dovolená a cestování...254 // Cestovní ruch ...254 // Země, území a národy...256 // Rekreační místa...259 // XVII. Doprava...262 // Železniční doprava...262 // Automobilová doprava ...268 // Městská doprava...275 // Letecká doprava ...280 // Lodní doprava...285 // XVIII. Umění a kulturní život...288 // Výtvarné umění...289 // Hudba ...300 // Divadelní umění...312 // Filmové umění ...324 // XIX. Politický život ...330 // Společenské řády ...330 // Státní a vládní formy...335 // Světová politika...:...338 // Vnitřní politika ...344 // Stát...346 // Politické strany...352 // Volby ...355 // Schůze a shromáždění...357 // XX. Masově komunikační prostředky...363 // Tisk ...363 // Rozhlas...369 // Televize ...372 // XXI. Školství a vzdělání ...374 // Základní školy ...376 // Střední školy...393 // Vysoké školství...395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC