Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
4. vyd.
Praha : Knihcentrum, 1999
305 s.

objednat
ISBN 80-86054-88-8 (brož.)
Obsahuje česko-německý a německo-český slovníček
Němčina - učebnice
000068051
OBSAH // Úvod...9 // Přehled německé fonetiky...16 // Část 1. (lekce 1-10)...21 // 1. Sie sind aber neugierig!...23 // Wie geht’s?...23 // Noch ein Freund ...23 // § 1 Osobní zájmena v 1. pádě - § 2 Časování pravidelných sloves // v přítomném čase - § 3 Časování slovesa být - sein - § 4 Člen a podst. jméno v 1. pádě - § 5 Pořádek slov ve větě - § 6 Přídavné // jméno v přísudku... 27 // Cvičení...31 // 2. Unsere Familie...39 // § 7 Podst. jména ve 4. pádě jedn. čísla - § 8 Osobní zájmena ve // 4. pádě - § 9 Časování slovesa mít - haben - § 10 Přivlastňovací zájmena - § 11 Zápor (nein, nicht, kein) - § 12 Číslovky základní - § 13 Přítomný čas místo budoucího - § 14 Bezespoj- // kové věty...44 // Cvičení...49 // 3. Zu Besuch ...61 // Wir fragen nach dem Weg...62 // § 15 Skloňování podst. jmen v jedn. čísle - § 16 Skloňování tázacích zájmen kdo - wer a co - was - § 17 Skloňování osobních zájmen - § 18 Předložky s 3. pádem - § 19 Rozkazovací // způsob - § 20 Způsobová slovesa müssen, können, dürfen...66 // Cvičení...72 // 4. Unsere Deutschstunde... // § 21 Skloňování podst. jmen v množ. čísle - § 22 Předložky se 4. pádem - § 23 Náhrada českého zvratného zájmena svůj - // 85 // 16. Eine Stadtrundfahrt durch Prag... 405 // Wissen Sie über Prag Bescheid?... 407 // § 78 Trpný rod — S 79 Další číslovky ... 413 // Cvičení ... 418 // 17. Auslandspraktikum
(eine Reportage)... 430 // Ein Interview ... 432 // § 80 Infinitiv trpného rodu — $ 81 Příčestí přítomné — § 82 Dvojicové spojky souřadicí — § 83 Stupňované tvary příslovcí // bez srovnání .*<•... 437 // Cvičení ... 441 // 18. Eine Rundreise durch unser Land ... 457 // Mit dem Reisebüro unterwegs ... 459 // § 84 Konjunktiv préterita — § 85 Užití tvaru konjunktivu préterita a opisného tvaru s würde — $ 86 Rozvitý přívlastek — $ 87 // Určování rodu podst. jmen rodu ženského podle přípon... 463 // Cvičení ... 469 // 19. Auf einer Dienstreise... 484 // ilm Hotel... 485 // Auf der Rückreise... 486 // § 88 Věty časové (snrnutí) — § 89 Plusquamperfektum (předminulý čas) — $ 90 Infinitivní vazby s statt zu — § 91 Předpony // někdy odlučitelné... 491 // Cvičeni ... 495 // 20. Ein Brief aus dem Urlaub... 510 // Das Reisebüro lädt in die neuen Bundesländer ein... 512 // §92 Konjunktiv plusquamperfekta — §93 Užití konjunktivu plusquamperfekta v podmínkových souvětích — § 94 Souvéti // účinkové — § 95 Souvětí srovnávací... 516 // Cvičení ... 521 // 21. Ökologie — ein Problem der Fachleute?... 536 // Auf dem Lande oder in der Stadt?... 538 // § 96 Minulý infinitiv — § 97 Osobní vazba slovesa scheinen — // § 98 Způsobové věty s ohne zu (ohne daß) — § 99 Předložky // s 2. pádem (shrnutí)... 543 // Cvičení ... 547 // 221 // Ein Telegramm... // § 51 Skloňování
vlastních osobních a místních jmen - § 52 Zeměpisná příd. jména na -er a jména obyvatel — § 53 Vazby sloves — // § 54 Zájmenná příslovce...227 // Cvičení...234 // 10. Eine Auslandsreise...248 // Ein kleines Quiz über Berlin...250 // § 55 Préteritum (souminulý čas) - § 56 Zpodstatnělá příd. jména // - § 57 Věty vztažné - § 58 Souřadicí spojky (1. část)...254 // Cvičení...260 // Abecední česko-německý slovník lekce 1-10...275 // Abecední německo-český slovník lekce 1-10...291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC