Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
4. vyd.
Praha : Knihcentrum, 1999
695 s.

objednat
ISBN 80-86054-89-6 (brož.)
Obsahuje česko-německý a německo-český slovníček
Němčina - učebnice
000068053
OBSAH // Část II. (lekce K-22)...317 // 11. Ernste Musik oder Rock?... 318 // An der Kasse...319 // Ein Kinobesuch...320 // § 59 Perfektum (minulý čas) - § 60 Příčestí v přívlastku - § 61 Závislý infinitiv (na podst. a příd. jménu)- § 62 // Tvoření slov ... 323 // Cvičení... 328 // 12. Am Morgen...343 // Mein Arbeitstag...344 // § 63 Minulý čas silných (nepravidelných) sloves - § 64 Skupiny silných sloves- § 65 Infinitiv závislý na slovesu- § 66 Některé věty časové...349 // Cvičení...356 // 13. Wie war es im Gebirge?... 371 // Urlaub mit Sport...372 // § 67 Minulý čas silných sloves (pokr.)- § 68 Souřadicí spojky (2. část)- § 69 Směrová příslovce her a hin a jejich složeniny... 377 // Cvičeni... 381 // 14. Unterwegs in der BRD... 396 // § 70 Minulý čas silných sloves (dokonč.)- § 71 Minulý čas tzv. smíšených sloves- § 72 Příčestí minulé silných // sloves - § 73 Vynechávání členu u podst. jmen (shrnuti)...402 // Cvičení...408 // 15. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? ... 422 // § 74 Vedlejší věty se spojkou aby- § 75 Kráceni vedlejších vět se spojkou dass- § 76 Krácení vedlejších vět se spojkou damit- § 77 Použití členu určitého a neurčitého // (shrnutí)... 428 // Cvičení... 433 // 16. Eine Stadtrundfahrt durch Prag...447 // Wissen Sie über Prag Bescheid? ...449 // § 78 Trpný rod- § 79 Další číslovky...455 // Cvičeni ...460 // 17. Auslandspraktikum (eine Reportage)...
472 // Ein Interview...474 // § 80 Infinitiv trpného rodu-§ 81 Přičestí přítomné -§ 82 Dvojicové spojky souřadicí - § 83 Stupňované tvary příslovcí bez srovnání... 479 // Cvičení... 483 // 18. Eine Rundreise durch unser Land ...499 // Mit dem Reisebüro unterwegs...501 // § 84 Konjunktiv préterita- § 85 Užití tvaru konjunktivu préterita a opisného tvaru s würde - § 86 Rozvitý přívlastek— § 87 Určování rodu podst. jmen rodu ženského podle // přípon... 505 // Cvičení... 511 // 19. Auf einer Dienstreise... 526 // Im Hotel...527 // Auf der Rückreise...528 // § 88 Véty časové (shrnuti)- § 89 Plusquamperfektum (předminulý čas)- § 90 Infinitivní vazby se statt zu- // §91 Předpony někdy odlučitelné... 533 // Cvičení... 537 // 20. Ein Brief aus dem Urlaub... 552 // Das Reisebüro lädt in die neuen Bundesländer ein...554 // § 92 Konjunktiv plusquamperfekta- § 93 Užití konjunktivu plusquamperfekta v podmínkových souvětích - § 94 // Souvětí účinkové—§ 95 Souvětí srovnávací ...558 // Cvičeni...563 // 21. Ökologie-ein Problem der Fachleute? ... 578 // Auf dem Lande oder in der Stadt?...580 // § 96 Minulý infinitiv- § 97 Osobní vazba slovesa scheinen— § 98 Způsobové věty s ohne zu (ohne dass) — § 99 // Předložky s 2. pádem (shrnutí)... 585 // Cvičení... 589 // 22. Computerlust - Computerfrust... 603 // Computerspiele...605 // § 100 Konjunktiv přítomného, minulého a budoucího
času-§ 101 Nepřímá řeč ...609 // Cvičení...613 // Abecední česko-německý slovník lekce 1-10...627 // Abecední česko-německý slovník lekce 11- 22 ... 643 // Abecední německo-český slovník lekce 1-10...662 // Abecední německo-český slovník lekce 11- 22... 677

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC