Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Informatorium, 1992

objednat
ISBN 80-85427-18-4
000068080
Rekat.
OBSAH // 1 // 2 // 2.1 // 2.2 // 2.2.1 // 2.2.2 // 2.2.3 // 2.2.4 // 2.2.5 // 2.2.6 // 2.3 // 2.4 // 2.4.1 // 2.4.2 // 2.4.3 // 2.4.4 2.5 // 2.5.1 // 2.5.2 // 2.5.3 // 2.5.4 // 3 // 3.1 // 3.1.1 // 3.1.2 // 3.1.3 // 3.2 // 3.3 // 3.3.1 // 3.3.2 // 3.3.3 // 3.3.4 // 3.4 3.4.1 // Význam a členení předmětu (J. Cítek)... // Obecná prevence nemocí ry b (J. Cítek)... // Charakteristika zdraví a nemoci (J. Cítek)... // Príčiny a průběh onemocnění, vyšetřování zdravotního stavu ryb // (J. Cítek)... // Příčiny onemocněni... // Patologickoanatomickě procesy...•... // Průběh a ukončení nemoci... // Zjišťováni onemocnění... // Vyšetřováni zdravotního stavu ryb v terénu... // Vyšetřeni zdravotního stavu ryb v laboratoři... // Zoohygiena (/. Cítek)... // Základy prevence nemocí (J. Tesarčík)... // Dezinfekce ...’... // Karanténa a izolace ryb... // Odstraňování uhynulých ryb... // Odběr a zasílání vzorků ryb a vody ? laboratornímu vyšetření... // Základy léčby nemocí (Z. Svobodová)... // Aplikace léčebné působících látek a přípravků do vodního prostředí. . . . // Podáváni léčebných látek v krmivu... // Podávání léčebných látek sondou... // Injekční aplikace léčebných látek... // Speciální prevence nemocí ryb... // Nenakažlivé nemoci (Z. Svobodová)... // Mechanické poškození... // Poškození a otravy ryb vyvolané změnami fyzikálně chemických // faktorů vodního prostředí...
... // Chorobné stavy alimentárního původu... // Nemoci jiker a váčkového plůdku (J. Tesarčík)... // Nakažlivé nemoci (J. Tesarčík)... // Onemocnění virového původu... // Onemocnění bakteriálního původu... // Mykózy ryb... // Onemocnění způsobená řasami ... // Parazitární nemoci (Z. Svobodová)... // Protozoózy... // 5 // 7 // 7 // 8 8 // 10 // 12 // 13 // 14 // 15 17 20 20 // 25 // 26 // 27 // 28 29 39 // 42 // 43 // 46 // 46 // 46 // 48 // 71 // 76 // 81 // 81 // 93 // 104 // 109 // 110 110 // 229 // 3.4.2 // 3.ó // 4 // 5 // 5.1 // 5.2 // 5.4 // 5.5 // 5.6 // 5.7 // 5.8 // 5.10 // 5.11 // 5.12 // 5.13 // 5.14 // Helmintózy... // Artropodózy ... // Škůdci a nepřátelé ryb (Z. Svobodová)... // Veterinární předpisy (J. Cítek) . ..-dik... // Cvičení (Z. Svobodová, J. Tesarčík)... // Posouzení zdravotního stavu ryb při kontrolních odlovech... // Posouzení životního prostředí ryb v rybnících... • • --- // Místní šetřeni při úhyrtu ryb v rybnících, odběr a zasílání vzorku // ? laboratornímu vyšetřeni... // Posouzení zdravotního stavu živých ryb, doručených // ? laboratornímu vyšetření... // Pitevní vyšetření ryb... // Laboratorní diagnostika virových, bakteriálních a plisňových // onemocnení ryb... // Parazitologické vyšetření ryb... // Hematologické vyšetření kaprů... • • ’ " " // Místní šetření při havarijním úhynu ryb, odběr a zasílán, vzorku // ? laboratornímu
vyšetření... // Testy toxicity na rybách a dalších vodních živočiších... // Podávání léčiv rybám v krmivu... // Injekční aplikace léčiv a biopreparátů v rybářství... • — // Krátkodobé léčebné koupele ryb - obecné zásady, příprava a |C)ich // provedení ... ..., // Dlouhodobé léčebné koupele ryb - obecné zásady, príprava a ,e,.ch // provedeni ... // 135 // 171 // 178 // 183 // 188 // 188 // 189 // 192 // 193 // 194 // 196 // 198 // 199 // 202 // 206 // 209 // 210 // 212 // 213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC