Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979
139 s. ; 8°

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Knižnice výuky marxismu-leninismu
ruština
Obsahuje bibliografické odkazy
000068231
ÚVOD // ČÁST I // MEZINÁRODNÍ KOMUNISTICKÉ A DĚLNICKÉ HNUTÍ V OBDOBÍ OD PRVNÍ DO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY // Kapitola 1 // Mezinárodní komunistické a dělnické hnutí v letech revolučního rozmachu (léta 1918-1923) // A. Krátká charakteristika sociálně demokratického hnutí v letech 1914 až 1917 // B. Rozmach revolučního hnutí a založení Komunistické internacionály // C. Činnost Kominterny v letech 1919-1923 // D. Vznik a činnost masových demokratických organizací v letech 1919 - 1923 // E. Socialistické hnutí v letech 1919-1923 // Kapitola 2. // Mezinárodní dělnické hnutí v letech stabilizace (léta 1924-1928) // A. Stabilizace kapitalismu. Její základní rysy // B. Taktika mezinárodních reformistických organizací // C. Komunistická internacionála v letech 1924-1928 // D. Mezinárodní demokratické organizace // Kapitola 3. // Mezinárodní dělnické hnutí v letech 1929-1939 // A. Světová hospodářská krize a její důsledky (léta 1929-1933) // B. Socialistická dělnická internacionála v letech světové hospodářské krize // C. Komunistická internacionála a její taktika v letech 1929-1934 // D. VII. kongres Komunistické internacionály a jeho historický význam // E. Mezinárodní demokratické organizace a jejich taktika v 30. letech // F. Komunistická internacionála a její taktika v předvečer druhé světové války // G. Závěry // ČÁST II // MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ KOMUNISTICKÉ HNUTÍ V OBDOBÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 61 // Kapitola 1. // Mezinárodní dělnické hnutí v počátečním období druhé světové války // A. Dělnická třída, její politické strany a organizace (léta 1939- -1940) 63 // B. Dělnické hnutí v letech 1940-1941 65 // Kapitola 2. // Mezinárodní dělnické hnutí po věrolomném napadení SSSR hitlerovským Německem //
A. Nová etapa v rozvoji dělnického a komunistického hnutí 68 // B. Upevnění mezinárodní proletářské jednoty 71 // C. Rozpuštění Komunistické internacionály 73 // Kapitola 3. // Mezinárodní proletariát a jeho úloha při porážce fašismu // A. Dělnická třída v boji za porážku agresorů v letech 1943-1945 76 // B. Vznik mezinárodních demokratických organizací 78 // C. Závěry 81 // ČÁST III. // MEZINÁRODNÍ KOMUNISTICKÉ A DĚLNICKÉ HNUTÍ PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 83 // Kapitola 1. // Dělnická třída a její politické strany po ukončení druhé světové války // A. Světová socialistická soustava - nej důležitější výsledek boje mezinárodního proleatriátu 85 // B. Změny struktury dělnické třídy a jejího postavení v kapitalistických zemích v poválečných letech 90 // C. Stávkové hnutí dělnické třídy a jeho zvláštnosti 92 // D. Vývoj komunistického hnutí v letech 1945 až 1956 97 // E. Socialistická internacionála a její ideové a taktické principy 100 // F. Mezinárodní odborové hnutí po druhé světové válce 106 // G. Mezinárodní organizace mládeže a žen 110 // 138 // Kapitola 2. // Mezinárodní komunistické a dělnické hnutí ve třetí etapě všeobecné krize kapitalismu (1956-1970) // A. XX. - XXIII. sjezd KSSS a mezinárodní porady komunis-tickýcha dělnických stran v letech 1956-1968 114 // B. Mezinárodní porada komunistických a dělnických stran v roce 1969 a taktika komunistických strany v současn etapě 125 // C. Závěry 134 // Základní otázky k I., II. a III. části. 135-136
(OCoLC)42170535
cnb000142316

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC