Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
1.vyd.
Praha : Bohemika, 2000
190 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-901739-7-7 (brož.)
Dějiny literatur Pobaltí
Souběžná lotyšská anotace
Obsahuje bibliografii na s. 185-188, rejstřík
000068494
3 // Obsah // předmluva...6 // KAPITOLA 1. LOTYŠSKO V BALTICKÉM REGIONU...10 // I. Terminologie...10 // II. Historické osudy regionu od 13. století do r. 1918.13 // KAPITOLA 2. LIDOVÁ SLOVESNOSŤ...22 // I. Mytologie...22 // II. Zpívaný folklor. Poetika a žánry: a) písně o písních b) písně // MYTOLOGICKÉ C) PÍSNĚ LÍGO D) PÍSNĚ PRACOVNÍ E) PÍSNĚ MILOSTNÉ, SVATEBNÍ A RODINNÉ F) PÍSNĚ SIROTČÍ G) PÍSNĚ POHŘEBNÍ H) PÍSNĚ HOSPODÁŘŮ, PASÁČKŮ, RYBÁŘŮ A REKRUTŮ CH) DĚTSKÉ PÍSNĚ.29 // III. Vyprávěný folklor. Poetika a žánry: a) pověsti mytologické, // HISTORICKÉ A MÍSTNÍ B) POHÁDKY ZÁZRAČNÉ A O ZVÍŘATECH, VYPRÁVĚNKY ZE ŽIVOTA...47 // IV. Drobný folklor. Zaklínadla, hádanky, přísloví aj.55 // KAPITOLA 3. STAROLOTYŠSKÉ PÍSEMNICTVÍ // (16.-18. STOLETÍ). OD GOTIKY A BAROKA KE KLASICISMU, // OSVÍCENSTVÍ A SENTIMENTALISMU... 58 // I. Celková charakteristika...58 // II. Katolické období. První texty...60 // III. Luteránské období. Duchovní literatura 17. století. Manžel- // ZAKLADATEL STAROLOTYŠSKÉ PRÓZY A KODIFIKÁTOR PRAVOPISU. FÜRECKER - TVŮRCE DUCHOVNÍ LYRIKY. GlOCKŮV PŘEKLAD BIBLE AJ...62 // IV. Počátky světské literatury v 18. st. Vývoj od baroka ke // KLASICISMU, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMU. STENDER - BÁSNÍK, PROZAIK a filolog. Spisy Merkela. Dozvuky pastorské literatury v 19. st. Doznívání tradice ochranovských...65 // KAPITOLA 4. // PŘEDOBROZENÍ V PRVNÍ POLOVINĚ 19.
STOLETÍ...71 // I. Starolotyši...71 // II. PŘEDJÍMATELÉ OBROZENÍ. RUQÉNS A DlNSBERGS...72 // // 4 // KAPITOLA 5. NÁRODNÍ A LITERÁRNÍ OBROZENÍ // (50.- 80. LÉTA 19. STOLETÍ)...74 // I. MladolotySi. Valdhmárs, Brívzemnicks, Kronvalds AJ...74 // H. OD OSVÍCENSTVÍ K VLASTENECKÉMU ROMANTISMU. POEZIE 50. - 70. LET. // Juris Alunáns, Auseklis, Barons, Pumpurs aj...77 // HI. Próza a drama 50.-80. let. Neikens, bratři Kaudzíteové, Apsíšu, Adolfs alunáns aj...80 // KAPITOLA 6. // ZAČÁTKY MODERNÍ LITERATURY (1890-1914)...82 // I. Novoromantické proudy na přelomu 19. ? 20. STOLETÍ. // NOVOSMEROVCI...82 // II. Aspazija, Rainis, Pludonis aj...84 // IH. NOVOROMANTICKÁ TVORBA PORUKSE A BÁRDY...93 // IV. PROBLÉM MODERNY A DEKADENCE. MANIFEST SEDMI. ELDGASTS, // Viktors Eglítis, Fallijs aj...95 // V. Moderní próza ? drama 1890-1914. Blaumanis, Brigadereová, // Akuraters, Niedra aj...99 // VI. SKALBE...107 // KAPITOLA 7. // LITERATÚRA NEZÁVISLÉHO LOTYŠSKA (1918-1940)...109 // I. Změny v postavení lotyšského jazyka a kultury. Názorový a // UMĚLECKÝ PLURALISMUS. OD NOVOROMANTISMU K MODERNĚ ? AVANTGARDISMU. NOVÉ PRVKY V REALISMU... 109 // II. Avantgardní poezie 20.-30. let (Sudrabkalns, Čaks, ádamsons // aj.). Jiné směry (Virza, Stérsteová, Medenis, Ziemei nieks aj.).112 // III. Próza ? drama 20.-30. let (Jaunsudrabiňš, Veselis, Aleksandrs // Grins, Upíts aj.)...122 // KAPITOLA 8. EXILOVÁ LITERATURA (1940-1990)...135 // I. ROZDVOJENÍ
LITERÁRNÍHO PROCESU PO OKUPACI... 135 // II. Exilová poezie (Andrejs Eglítis, Lazdová, Strělerteová, // Tomová, Sodumsaj.)...138 // III. Exilová próza a drama (Anšlavs Eglítis, Zíverts, Dzii ums, Zeltiňš, Kárkliňš, Niedrová, Vétra aj.) // 142 // 5 // KAPITOLA 9. SOUČASNÁ LITERATURA OD SOVĚTSKÉ INVAZE AŽ KE „ZPÍVAJÍCÍ“ REVOLUCI (1940-1990)...149 // I. Období stalinského teroru. Poměry v literatuře a kultuře. // Poezie, próza a drama tohoto období...149 // II. První vlna obrodného hnutí za „oblevy“ ( 1956-1968), // BREŽNÉVOVSKÁ STAGNACE ( 1969-1984) A NOVÝ VZESTUP V DRUHÉ VLNĚ ZA „PŘESTAVBY“ (1985-1990). Malá renesance poezie po pádu stalinismu (Kempeová, Vácietis, Ziedonis, Beiíevicová, Auziňš, Čaklais, // SKUJENIEKS, BÉRZIŇŠ, ? RIEDIS A DALŠÍ)...153 // III. Současná próza a drama (Skujiňš, Zariňš, Ezerová, Bels, // JAKUBÁNS, LÁMS, PRIEDE AJ.)... 167 // EPILOG... // POZNÁMKY... // REJSTŘÍK... // VÝBĚROVÝ SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY...185 // I. ? LOTYŠSKÉMU JAZYKU... Ig5 // a) obecně...; /55 // b) praktické příručky.../55 // II. ? dějinám Lotyšska...185 // III. ? LOTYŠSKÉ LITERATUŘE... 186 // IV. Výběrový seznam antologií...186 // V. Výběrový seznam překladu...187 // ? AUTOROVI... 188 // Anotace...jgg // A notaci]a...jgg // Poděkování...189
(OCoLC)47658641
cnb000963295

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC