Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981
130 s.

objednat
000068984
1. Československé státní normy pro dokladovou techniku a jejich využití 9 // 2. Normalizace v Radě vzájemné hospodářské pomoci 13 // 3. Oprava písemností psaných strojem 14 // 3.1 Závaznost ČSN 016910 pro úpravu písemností psaných strojem 14 // 3.2 Význam správného psaní měřicích jednotek, značek a znamének 16 // 3.2.1 Zákonné měřicí jednotky 16 // 3.2.2 Značky měn 18 // 3.2.3 Procenta a promile 19 // 3.2.4 Paragraf 20 // 3.2.5 Stupně, minuty a sekundy 20 // 3.2.6 Opakování slov — stejnítka 21 // 3.2.7 Značka & 22 // 3.2.8 Oblé (kulaté) závorky 22 // 3.2.9 Exponenty, indexy a tolerance 24 // 3.3 Číslice, čísla a matematické značky 24 // 3.4 Zdůrazňování částí textu 29 // 3.5 Označování částí textu a stránek 31 // 3.6 Podnikové a úřední dopisy 36 // 3.6.1 Okraje — řádkování — odstavce 36 // 3.6.2 Obálky pro automatizované třídění listovních zásilek 38 // 3.6.3 Dopisní papíry pro hospodářskou a úřední korespondenci 45 // 3.6.4 Psaní adres na listovních zásilkách 47 // 3.6.5 Psaní titulů 54 // 3.6.6 Odvolací údaje, datum a věc 56 // 3.6.7 Psaní dat 58 // 3.6.8 Oslovení 59 // 3.6.9 Nadpisy odstavců — hesla 61 // 3.6.10 Závěrečný pozdrav 62 // 3.6.11 Razítkování, podpisování a parafování písemností 63 // 3.7 Pozvánky na porady 67 // 3.8 Oprava zápisů ze schůzí a porad 71 // 4. Jednotná úprava diplomních a jiných podobných prací psaných strojem 79 // 5. Oprava rukopisů pro sazbu 86 // 6. Pořizování předloh pro reprodukci 92 // 7. Výběr z dalších norem týkajících se písemnosti 93 // 7.1 Bibliografické citace 93 // 7.2 Transliterace a transkripce 94 // 7.3 Soubor písmen v češtině a ve slovenštině 95 // 7.4 Kódy jazyků 96 // 7.5 Konstrukce tabulek a přehledů podle normalizačních směrnic RVHP 97 //
7.6 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik 101 // 7.7 Užívání korekturních znamének v kancelářské praxi 103 // 7.3 Hláskovací tabulky 106 // 7.9 Abecední řazení 109 // 7.10 Polygrafické názvosloví. Knihy, časopisy, noviny 111 // 8. Klávesnice psacích strojů 118 // 9. Barvicí pásky pro psací stroje 121 // 10. Rozmnožovací blány 125 // 11. Odměňování písařských a jiných administrativních prací 127 // Literatura 130
cnb000135553

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC