Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(50) Půjčeno:39x 
BK
1. vyd.
Praha : Český hydrometeorologický ústav ; Olomouc : Univerzita Palackého, 2007
255 s. : barev. il., mapy, grafy ; 37 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-86690-26-1 (Český hydromeorologický ústav ; váz.)
ISBN 978-80-244-1626-7 (Univerzita Palackého ; váz.)
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Souběžný anglický text
Klimatologie - Česko - atlasy
000069043
Obsah ...6 // Úvodem...10 // Historie merení...12 // Fyzickogeografická charakteristika Ceska...14 // Jak Atlas vznikl...16 // 1 Teplota vzduchu...21 // Úvod ...22 // 1.1 Prumerná teplota vzduchu ...24 // 1.1.1 Prumerná rocní teplota vzduchu...24 // 1.1.2 Prumerná sezónní teplota vzduchu ...26 // 1.1.3 Prumerná mesícní teplota vzduchu ...28 // 1.1.4 Teplota vzduchu v teplém období ...34 // 1.1.5 Klimatické zajištení prumerné mesícní, sezónní a rocní teploty vzduchu...35 // 1.1.6 Mezirocní kolísání teploty vzduchu a teplotní trendy ...36 // 1.1.7 Denní chod teploty vzduchu ...37 // 1.2 Charakteristické teploty vzduchu podle denního prumeru...38 // 1.2.1 Prumerná denní teplota vzduchu 5 °C a více...38 // 1.2.2 Prumerná denní teplota vzduchu 10 °C a více ...40 // 1.2.3 Prumerná denní teplota vzduchu 15 °C a více ...42 // 1.2.4 Prumerná denní teplota vzduchu 20 °C a více...44 // 1.3 Teplota vzduchu podle extrémního teplomeru ...46 // 1.3.1 Prumer rocních maxim a minim teploty vzduchu...46 // 1.3.2 Prumer denních maxim teploty vzduchu ...48 // 1.3.3 Prumer mesícních maxim teploty vzduchu ...50 // 1.3.4 Prumer denních minim teploty vzduchu ...52 // 1.3.5 Prumer mesícních minim teploty vzduchu...54 // 1.3.6 Amplituda teploty vzduchu a termická kontinentalita...56 // 1.4 Charakteristické dny podle maximálního a minimálního teplomeru...58 // 1.4.1 Maximální teplota vzduchu nad 0 °C...58 // 1.4.2 Mrazové dny a dny s prízemním
mrazem ...60 // 1.4.3 Maximální teplota vzduchu pod 0 °C...62 // 1.5 Klimatické zajištení maximálních a minimálních teplot vzduchu ...63 // Shrnutí...í...64 // 2 Srážky...65 // Úvod ...66 // 2.1 Prumerný úhrn srážek ...68 // 2.1.1 Prumerný rocní úhrn srážek ...68 // 2.1.2 Prumerný sezónní úhrn srážek...70 // 2.1.3 Prumerný mesícní úhrn srážek...72 // 2.1.4 Prumerný úhrn srážek v letním pulroce (duben-zárí)...78 // 2.1.5 Ombrická kontinentalita a oceanita...79 // 2.1.6 Rocní chod a kolísání srážek...80 // 2.1.7 Merené a korigované srážky...82 // 2.2 Pocet srážkových dní...84 // 2.3 Maximální úhrny srážek...87 // 2.3.1 Prumer rocních maxim srážek...87 // 2.3.2 Prumerná mesícní maxima srážek ...90 // 2.3.3 Absolutní maxima srážek...92 // 2.3.4 Extremita srážek...94 // 2.4 Intenzity srážek...96 // 2.4.1 Intenzity srážek s trváním do 40 minut ...96 // 2.4.2 Intenzity srážek s trváním od 1 do 24 hodin ...98 // 2.5 Srážkové indexy a sucho ...100 // 2.5.1 Standardizovaný srážkový index SPI pro 1 mesíc... 101 // 2.5.2 Standardizovaný srážkový index SPI pro 3 mesíce...102 // 2.5.3 Palmerovy indexy intenzity sucha...104 // 2.5.4 Languv deštový faktor...106 // 2.5.5 Index meteorologicky možného sucha...108 // Shrnutí...110 // 3 Sníh...111 // Úvod ...112 // 3.1 Snežení...114 // 3.1.1 Dny se snežením ...114 // 3.1.2 Dny s novým snehem ...118 // 3.1.3 Úhrny výšky nového snehu...120
// 3.1.4 První a poslední snežení ...122 // 3.2 Snehová pokrývka ...123 // 3.2.1 Dny se snehovou pokrývkou...124 // 3.2.2 Výška snehové pokrývky ...130 // 3.2.3 Vodní hodnota snehové pokrývky...134 // 3.2.4 První a poslední snehová pokrývka... 135 // Shrnutí...136 // 137 // 4 Vlhkost vzduchu a výpar ... // 4.1 Vlhkost vzduchu... // 4.1.1 Relativní vlhkost vzduchu .. // 4.1.2 Dusné dny... // 4.1.3 Tlak vodní páry ... // 4.1.4 Sytostní doplnek ... // 4.2 Výpar ... // 4.2.1 Výpar z volné vodní hladiny . // 4.2.2 Referencní evapotranspirace // 4.2.3 Vláhová bilance ... // Shrnutí... // 138 // 139 // 142 // 143 // 145 // 146 148 152 156 158 // 5 Slunecní zárení, slunecní svit a oblacnost ... // Úvod ... // 5.1 Slunecní zárení... // 5.1.1 Globální zárení ... // 5.1.2 Prímé a difúzni zárení... // 5.2 Slunecní svit a oblacnost... // 5.3 Dlouhodobé zmeny slunecního zárení a svitu a rocní chod UV-Indexu // Shrnutí... // 159 // 160 162 162 164 166 168 168 // 6 Tlak vzduchu a vítr... // Úvod ... // 6.1 Tlak vzduchu... // 6.2 Vítr ... // 6.2.1 Prumerná rocní rychlost vetru ... // 6.2.2 Prumerná sezónní rychlost vetru ... // 6.2.3 Rozložení termínových rychlostí vetru . // 6.2.4 Rozložení maximálních denních nárazu vetru // 6.2.5 Vetrné ružice... // Shrnutí... // 169 // . 170 . 170 ..174 ..174 . 176 . 178 .180 . 182 .184 // 7 Nebezpecné atmosférické jevy // Úvod ... // 7.1 Bourky ... // 7.2 Kroupy ... // 7.3 Mlha...
// 7.4 Nebezpecné srážky ... // Shrnutí... // 185 // 186 188 190 192 194 196 // 8 Fenologické charakteristiky // Úvod ... // 8.1 Pocátek kvetení trešne ptací... // 8.2 Vybrané fenofáze pšenice ozimé .. // 8.3 Vybrané fenofáze jecmene jarního // Shrnutí... // 197 // 198 // 199 // 200 202 204 // 9 Teplota pudy // Úvod ... // Shrnutí... // 205 // .206 // .210 // 10 Dynamika klimatu... // Typické povetrnostní situace a relativní cetnost jejich výskytu // 10.1 Srážky... // 10.1.1 Prumerný úhrn srážek... // 10.1.2 Úhrn srážek pri extrémních situacích ... // 10.2 Nový sníh... // 10.3 Teplota vzduchu ... // 10.3.1 Prumerná denní teplota vzduchu ... // 10.3.2 Teplota vzduchu pri extrémních situacích ... // 10.4 Vítr... // 10.4.1 Prevládající smer a prumerná rychlost vetru. // 10.4.2 Rychlost vetru pri extrémních situacích... // 10.5 Tlak vzduchu ... // Shrnutí... // 211 // 212 .214 . 214 .218 .220 .222 .222 .223 .224 .224 .226 .227 228 // 11 Klimatické klasifikace... // Úvod ... // Keppenova klasifikace... // Quittova klasifikace... // Klasifikace Atlasu podnebí CSR 1958 Shrnutí... // 229 // 230 230 // 230 // 231 236 // Tabulky // Rejstrík // 237 // 250 // 7 // Contents... 8 // Introduction...10 // The History of Observation...12 // Physical Geography of Czechia...14 // How the Atlas Came to Being...16 // 1 Air Temperature...21 // Introduction...22 // 1.1 Average Air Temperature...24 // 1.1.1 Average Annual Air Temperature...24
1.1.2 Average Seasonal Air Temperature...26 // 1.1.3 Average Monthly Air Temperature ...28 // 1.1.4 Warm Period Air Temperature ...34 // 1.1.5 Descriptive Statistics and Frequencies of Average Monthly, Seasonal and Annual Air Temperature...35 // 1.1.6 Year-to-year Fluctuations and Air Temperature Change Trends...36 // 1.1.7 Daily Air Temperature Variation ...37 // 1.2 Characteristic Temperatures Based on Average Daily Air Temperature...38 // 1.2.1 Average Daily Air Temperature of 5 °C and More...38 // 1.2.2 Average Daily Air Temperature of 10 °C and More...40 // 1.2.3 Average Daily Air Temperature of 15 °C and More...42 // 1.2.4 Average Daily Air Temperature of 20 °C and More...44 // 1.3 Air Temperature Measured by Maximum and Minimum Thermometers...46 // 1.3.1 Average Annual Maximum and Minimum Air Temperature...46 // 1.3.2 Average Daily Maximum Air Temperature ...48 // 1.3.3 Average Monthly Maximum Air Temperature...50 // 1.3.4 Average Daily Minimum Air Temperature ...52 // 1.3.5 Average Monthly Minimum Air Temperature...54 // 1.3.6 Air Temperature Amplitude and Thermal Continentality...56 // 1.4 Characteristic Days Based on Measurements by Maximum and Minimum Thermometers...58 // 1.4.1 Maximum Air Temperature above 0 °C...58 // 1.4.2 Frost Days and Days with Ground Frost ...60 // 1.4.3 Maximum Air Temperature of Less than 0 °C...62 // 1.5 Descriptive Statistics and Frequencies of Maximum and Minimum Air Temperatures ...63 // Summary...64 // 2 Precipitation...65 // Introduction...66
// 2.1 Average Precipitation Total...68 // 2.1.1 Average Annual Precipitation Total...68 // 2.1.2 Average Seasonal Precipitation Total...70 // 2.1.3 Average Monthly Precipitation Total...72 // 2.1.4 Average Precipitation Total in Summer Half-Year (Aprii-September) ...78 // 2.1.5 Precipitation Continentality and Oceanity...79 // 2.1.6 Annual Variations and Fluctuations in Precipitation...80 // 2.1.7 Measured and Adjusted Precipitation...82 // 2.2 Number of Days with Precipitation...84 // 2.3 Maximum Precipitation Totals...87 // 2.3.1 Average Annual Maxima of Precipitation...87 // 2.3.2 Average Monthly Maxima of Precipitation...90 // 2.3.3 Absolute Maxima of Precipitation ...92 // 2.3.4 Extremity of Precipitation...94 // 2.4 Precipitation Intensities...96 // 2.4.1 Precipitation Intensities with Duration up to 40 Minutes ...96 // 2.4.2 Precipitation Intensities with Duration from 1 to 24 Hours ...98 // 2.5 Precipitation Indices and Droughts...100 // 2.5.1 Standardized Precipitation Index SPI for 1 Month ...101 // 2.5.2 Standardized Precipitation Index SPI for 3 Months...102 // 2.5.3 Palmer Drought Severity Indices ...104 // 2.5.4 Lang’s Rain Factor...106 // 2.5.5 Index of Meteorologically Possible Drought...108 // Summary...110 // Introduction...112 // 3.1 Snowfall...114 // 3.1.1 Days with Snowfall...114 // 3.1.2 Days with New Snow...118 // 3.1.3 Total Depth of New Snow...120 // 3.1 A First and Last Snowfall ...122 // 3.2 Snow Cover...123 // 3.2.1 Days with Snow Cover...124
3.2.2 Depth of Snow Cover...130 // 3.2.3 Water Content of Snow Cover...134 // 3.2.4 First and Last Snow Cover...135 // Summary...136 // 137 // 4 Air Humidity and Evaporation . // 4.1 Air Humidity... // 4.1.1 Relative Air Humidity ... // 4.1.2 Sultry Days ... // 4.1.3 Vapour Pressure... // 4.1.4 Saturation Deficit ... // 4.2 Evaporation... // 4.2.1 Open Water Evaporation... // 4.2.2 Reference Evapotranspiration // 4.2.3 Moisture Balance... // Summary... // 138 // 139 // 142 // 143 // 145 // 146 148 152 156 158 // 5 Solar Radiation, Sunshine and Cloudiness // Introduction... // 5.1 Solar Radiation... // 5.1.1 Global Radiation... // 5.1.2 Direct and Diffuse Radiation... // 5.2 Sunshine and Cloudiness... // 5.3 Long-Term Changes of Solar Radiation, Sunshine and Annual Variation of UV-Index // Summary... // 159 // .160 // .162 // .162 // .164 // .166 // .168 // .168 // Air Pressure and Wind // Introduction... // 6.1 Air Pressure... // 6.2 Wind... // 6.2.1 Average Annual Wind Velocity... // 6.2.2 Average Seasonal Wind Velocity... // 6.2.3 Seasonal Distribution of Fixed-Time Wind Velocities // 6.2.4 Seasonal Distribution of Maximum Daily Wind Gusts // 6.2.5 Wind Roses ... // Summary... // 169 // .170 // .170 // .174 // .174 // .176 // .178 // .180 // .182 // .184 // 7 Hazardous Atmospheric Phenomena // Introduction... // 7.1 Thunderstorms... // 7.2 Hail... // 7.3 Fog... // 7.4 Hazardous Precipitation... // Summary... // 185 // .186 // .188 // .190 // .192 // .194 // .196 // 8 Phenological
Characteristics // 197 // Introduction... // 8.1 Date of Beginning of Wild Cherry Flowering // 8.2 Selected Phenophases of Winter Wheat... // 8.3 Selected Phenophases of Spring Barley. // Summary... // 198 // 199 // 200 202 204 // 9 Soil Temperature ...205 // Introduction...206 // Summary...210 // Dynamics of Climate // 211 // Typical Meteorological Situations and Relative Frequency of their Occurence // 10.1 Precipitation... // 10.1.1 Average Precipitation Total... // 10.1.2 Precipitation Total during Extraordinary Situations... // 10.2 New Snow... // 10.3 Air Temperature... // 10.3.1 Average Daily Air Temperature... // 10.3.2 Air Temperature during Extraordinary Situations... // 10.4 Wind ... // 10.4.1 Prevalent Wind Direction and Average Wind Velocity... // 10.4.2 Wind Velocity during Extraordinary Situations... // 10.5 Air Pressure... // Summary... // 212 // 214 // 214 // 218 // 220 // 222 // 222 // 223 // 224 224 226 // 227 // 228 // 11 Climatic Classifications...229 // Introduction...230 // Koppen s Classification...230 // Quid’s Classification...233 // Classification Used in Atlas Podnebí CSR 1958...231 // Summary...233 // Tables // Index.. // 237 // 251 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC