Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:41x 
BK
2. opravené a rozšířené vyd.
Brno : Cerm, c2002
vii,392 s. : il.

objednat
ISBN 80-7204-248-3 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, předmluvu, úvod, rejstřík
Materiály - učebnice vysokošk.
Materiály konstrukční - učebnice vysokošk.
000069202
14 ÚVOD // 14.1 Historická poznámka 1 // 14.2 Současný stav použití technických materiálu 4 // 14.3 Technické materiály 6 // 14.4 Základní principy rozdelení kovových materiálů 6 // Literatura ke kapitole 14 12 // 15 TECHNICKÉ SLITINY ŽELEZA 13// 15.1 Železo a slitiny železa s uhlíkem 13 // 15.1.1 Vlastnosti čistého železa 13 // 15.1.2 Soustava železo-uhlík 14 // 15.1.3 Další prvky ve slitinách železa s uhlíkem 18 // 15.2 Výroba technických slitin železa 30 // 15.2.1 Suroviny pro výrobu slitin železa 30 // 15.2.2 Výroba surového železa 31 // 15.2.2.1 Základni reakce probíhající ve vysoké peci 32 // 15.2.3 Výroba oceli 34 // 15.2.3.1 Základni principy ocelářských reakci 35 // 15.2.3.2 Výroba oceli v kyslíkových konvertorech 39 // 15.2.3.3 Výroba oceli v elektrických obloukových pecích 40 // 15.2.3.4 Miniopecni zpracováni oceli 41 // 15.2.4 Odlévání ocelí 45 // 15.3 Rozdělení a značení technických slitin železa, // materiálové normy 46 // 15.3.1 Oceli ke tváření 47 // 15.3.1.1 Rozdíleni oceli ke tvářeni 47 // 15.3.1.2 Systémy označováni oceli 50 // 15.3.2 Oceli na odlitky 54 // 15.3.3 Litiny 54 // 15.3.3.1 Systém označování litin 54 // 15.4 Fázové přeměny slitin železa v tuhém stavu 57 // 15.4.1 Precipitační rozpad tuhých roztoků 57 // 15.4.1.1 Polymorfní oceli 57 // 15.4.1.2 Nepolymorfní oceli 59 // 15.4.2 Austenitizace 59 // 15.4.2.1 Tvorba a homogenizace austenitu 60 // 15.4.2.2 Austenitické zrno a jeho velikost 61 // 15.4.3 Přeměny austenitu 63 // 15.4.3.1 Proeutcktoidní přeměny 64 // 15.4.3.2 Perlilická přeměna 66 // 15.4.3.3 Bainitická pfemčna 68 // 15.4.3.4 Martcnzitická pfemčna 71 // 15.4.4 Transformační diagramy ocelí 75 // 15.4.4.1 Diagramy izotcrmického rozpadu austenitu (diagramy ÍRA) 76 // 15.4.4.2 Diagramy anizotcrmického rozpadu austenitu (diagramy ARA) 77 //
15.4.5 Přeměny při popouštění oceli 78 // 15.5 Tepelné zpracování slitin železa 82 // 15.5.1 Žíhání 84 // 15.5.1 I Žíháni bez překrystalizace 84 // 15.5.1.2 Žíhání s překrystalizaci 86 // 15.5.2 Kalení a popouštění 88 // 15.5.2.1 Kalitclnost. zakalitelnost a prokalitelnost 88 // 15.5.2.2 Kalicí teplota 91 // 15.5.2.3 Kalicí prostředí 92 // 15.5.2.4 Způsoby kalení 93 // 15.5.2.5 Popouäténí 94 // 15.5.3 Tepelně mechanické zpracování 95 // 15.5.4 Povrchové úpravy a vrstvy 97 // 15.5.4.1 Zpevňování povrchu 98 // 15.5.4.2 Chemicko-tepelné zpracováni 101 // 15.5.4.3 Další metody modifikace povrchových vrstev 106 // 15.5.4.4 Povlaky na kovech a slitinách (výčet) 109 // 15.6 Konstrukční oceli 40 // 15.6.1 Nelegované oceli obvyklých jakostí 111 // 15.6.2 Oceli jakostní a ušlechtilé 111 // 15.6.2.1 Oceli válcované za studená z hlubokotažných ocelí k tváření za studena ČSN EN 10130 111 // 15.6.2.2 Oceli pro ocelové konstrukce 114 // 15.6.2.3 Oceli pro tlakové nádoby ČSN EN 10028 117 // 15.6.3 Oceli pro výztuž do betonu ČSN EN 10080 122 // 15.6.4 Oceli pro kolejnice (evropská norma se připravuje) 122 // 15.6.5 Automatové oceli, ČSN EN 10087 123 // 15.6.6 Oceli k cementování ČSN EN 10084 123 // 15.6.7 Oceli k nitridaci ČSN EN 10085 125 // 15.6.8 Pružinové oceli ČSN EN 10132-4 125 // 15.6.9 Oceli k zušlechťování ČSN EN 10083 127 // 15.6.10 Nerezavějící oceli včetně žárovzdorných a žáropevných 128 // 15.6.10.1 Nerezavějící oceli ČSN EN 10088 128 // 15.6.10.2 Žárovzdomé oceli ČSN EN 10095 // 15.7 Nástrojové oceli // 15.7.1 Nelegované nástrojové oceli // 15.7.2 Legované oceli pro práci za studená // 15.7.3 Legované oceli pro práci za tepla // 15.7.4 Rychlořezné oceli // 15.8 Oceli na valivá ložiska //
15.9 Oceli na odlitky // 15.9.1 Základní druhy ocelí na odlitky // 15.9.1.1 Oceli pro použiti za normální teploty a zvýšených teplot // 15.9.1.2 Oceli pro použiti za nízkých teplot // 15.9.2 Oceli austenitické a austeniticko-feritické // 15.9.2 Otěru vzdorné oceli // 15.10 Litiny // 15.10.1 Krystalizace litin // 15.10.2 Fázové přeměny litin v tuhém stavu // 15.10.3 Druhy a vlastnosti litin // 15.10.3.1 Bílá litina // 15.10.3.2 Gralitické litiny // 15.10.3.3 Tvrzená litina // 15.10.4 Legované druhy litin // 15.10.4.1 Litiny legované hliníkem // 15.10.4.2 Litiny legované křemíkem // 15.10.4.3 Litiny legované chrómem // 15.10.4.4 Litiny legované niklem // 15.10.5 Tepelné zpracování grafitických litin // 15.10.5.1 Způsoby žíháni litin // 15.10.5.2 Způsoby kalení litin // Literatura ke kapitole 15 // 16 NEŽELEZNÉ KOVY A SLITINY // 16.1 Rozdělení neželezných kovů a slitin // 16.1.1 Označování neželezných kovů a slitin // 16.1.1 I Metodika označování neželezných kovů a slitin dle EN // 16.2 Technické slitiny neželezných kovů // 16.2.1 Kovy a slitiny s nízkou teplotou tání // 16.2.1.1 Nizkotavitelné kovy // 16.2.1.2 Slitiny nizkotavitelných kovů // 16.2.2 Hliník a slitiny hliníku // 16.2.2.1 I llinik technické čistoty // 16.2.2.2 Slitiny hliníku // 16.2.2.3 Tepelné zpracování slitin hliníku 207 // 16.2.2.4 Sméry dalšího vývoje slitin hliníku 208 // 16.2.3 Hořčík a slitiny hořčíku 209 // 16.2.3.1 Hořčík 209 // 16.2 3.2 Slitiny hořčíku 209 // 16.2.3.3 Tepelné zpracování slitin hořčíku 210 // 16.2.4 Berylium a slitiny berylia 211 // 16.2.4.1 Berylium 211 // 16.2.4.2 Slitiny berylia 212 // 16.2.5 Měď a slitiny mědi 213 // 16.2.5.1 Méďa její slitiny 213 // 16.2.5.2 Slitiny médi 214 // 16.2.5.3 Tepelné zpracováni médi a slitin médi 222 //
16.2.6 Nikl a slitiny niklu 223 // 16.2.6.1 Nikl 223 // 16.2.6.2 Slitiny niklu 223 // 16.2.6.3 Tepelné zpracováni niklu a slitin niklu 226 // 16.2.6.4 Smčry dalšího vývoje slitin niklu pro vysoké teploty 227 // 16.2.7 Kobalt a slitiny kobaltu 228 // 16.2.7 1 Kobalt 228 // 16.2.7.2 Slitiny kobaltu 228 // 16.2.8 Titan a slitiny titanu 229 // 16.2.8.1 Titan technické čistoty 230 // 16.2.8.2 Slitiny titanu 230 // 16.2.8.3 Tepelné zpracováni titanu a slitin titanu 234 // 16.2.8.4 Smčry dalšího vývoje slitin titanu 234 // 16.2.9 Ušlechtilé kovy 235 // 16.2.9.1 Stříbro a slitiny stříbra 2j5 // 16.2.9.2 Zlato a slitiny zlata 235 // 16.2.9.3 Kovy skupiny platiny 236 // 16.2.10 Kovy a slitiny s vysokou teplotou tání 236 // Literatura ke kapitole 16 238 // 17 SLINUTÉ KOVY (PRÁŠKOVÁ METALURGIE, PM) 239 // 17.1 Úvod do práškové metalurgie 239 // 17.2 Výroba 240 // 17.2.1 Výroba kovových prášků 240 // 17.2.2 Příprava prášků 246 // 17.2.3 Zhutnění 246 // 17.2.4 Slinování 251 // 17.3 Technické použití výrobků práškové metalurgie 255 // 17.3.1 Technicky důležité slinuté materiály (tab. 17.6) 257 // 17.3.2 Materiály se stanovenou porézností 258 // Literatura ke kapitole 17 258 // 18 KERAMICKÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY 259 // 18.1 Úvod - rozdelení keramických materiálů 259 // 18.2 Stuktura keramických materiálů, silikátů a skel 261 // 18.2.1 Struktura krystalických keramických látek 261 // 18.2.2 Struktura silikátů 262 // 18.2.3 Skelné materiály 262 // 18.3 Výroba keramických a skelných materiálů 264 // 18.3.1 Metody výroby keramických materiálů 264 // 18.3.2 Metody výroby skelných konstrukčních materiálů 267 // 18.4 Vlastnosti keramických materiálů 268 // 18.5 Typy konstrukčních keramických materiálů 273 // 18.6 Použití konstrukčních keramických materiálů 275 // Literatura ke kapitole 18 277 //
19 PLASTY 279 // 19.1 Podstata plastů 279 // 19.1.1 Rozdělení plastů 279 // 19.1.2 Příprava polymerů 280 // 19.1.3 Přísady do polymerů 282 // 19.2 Struktura polymerů 282 // 19.2.1 Submolekulámí struktura 282 // 19.2.2 Molekulární struktura 286 // 19.2.2.1 Velikost makromolekul 286 // 19.2.2.2 Linearita řetězce 287 // 19.2.2.3 Konfigurace řetězce 287 // 19.2.2.4 Uspořádanost v molekulách kopolymerů 287 // 19.2.3 Nadmolekulárni struktura 288 // 19.2.3.1 Ohebnost řetězce 288 // 19.2.3.2 Předpoklady krystalizace polymerů 288 // 19.2.3.3 Krystalinita 290 // 19.2.3.4 Základni krystalová buňka polymerů 290 // 19.2.3.5 Lamelami krystaly 290 // 19.2.3.6 Sférolity 290 // 19.2.3.7 Orientace 293 // 19.3 Mechanické vlastnosti 293 // 19.3.1 Tahové diagramy 293 // 19.3.2 Mechanismy plastické deformace 294 // 19.3.2.1 Teplotni závislost modulu pružnosti 295 // 19.3.2.2 Teplota skelného přechodu 297 // 19.3.2.3 Viskoelastickč chování polymerů 297 // Literatura ke kapitole 19 299 // 20 KOMPOZITY З01 // 20.1 Základní charakteristiky a rozdělení kompozitá 301 // 20.2 Obecné charakteristiky matric 302 // 20.3 Geometrie výztuže 303 // 20.3.1 Částicové kompozity 303 // 20.3.1.1 Částicové kompozity s polymerní matrici 303 // 20.3.1.2 Částicové kompozity s kovovou nebo keramickou matrici 304 // 20.3.2 Vláknové kompozity 304 // 20.3.2.1 Obecné charakteristiky vláken 305 // 20.4 Struktura a vlastnosti vláknových kompozitu 306 // 20.4.1 Vláknové kompozity s polymerními matricemi 312 // 20.4.1.1 Charakteristiky vláken pro kompozity s polymerní matricí 315 // 20.4.2 Vláknové kompozity s kovovými a keramickými matricemi 319 // 20.4.2.1 Charakteristiky vláken pro kompozity s kovovými a keramickými matricemi 320 //
20.5 Technologie vláknových kompozitá 321 // 20.5.1 Prosycování (impregnace) výztuže kapalnou fází 321 // 20.5.1.1 Kompozity s reaktoplastickou matricí 321 // 20.5.1.2 Kompozity s termoplastickou matricí 323 // 20.5.1.3 Kompozity s kovovými matricemi 324 // 20.5.2 Práškové metody 324 // 20.5.2.1 Polymerní matrice 324 // 20.5.2.2 Kompozity s kovovými matricemi 324 // 20.5.2.3 Kompozity s keramickými matricemi 324 // 20.5.3 Infiltrace výztuže plynou fází 324 // 20.5.4 Ostatní metody 325 // 20.5.4.1 Plasmové nástřiky 325 // 20.5.4.2 Lisováni za tepla ve vakuu 325 // 20.5.4.3 Pyrolýza prekurzoru matrice J25 // 20.6 Nedestruktivní metody kontroly kompozitá 325 // 20.7 Kontrola výroby 327 // 20.7.1 Příklad 328 // Literatura ke kapitole 20 330 // 21 DEGRADAČNÍ PROCESY V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH 331 // 21.1 Výrobní degradace 331 // 21.1.1 Metalurgie, chemická a strukturní heterogenita 332 // 21.1.1.1 Vliv čistoty na vlastnosti ocelí 332 // 21.1.1.2 Dcndritická segregace 333 // 21.1.1.3 Segregace (mikroscgregacc) 333 // 21.1.1.4 Degradace svarových spojů 335 // 21.2 Degradace provozní 335 // 21.2.1 Opotřebení 335 // 21.2.1.1 Zkoušky opotřebení 337 // 21.2.2 Degradační procesy způsobené korozí 343 // 21.2.2.1 Koroze chemická 343 // 21.2.2.2 Elektrochemická koroze 347 // 21.2.2.3 Druhy korozního napadeni 350 // 21.2.2.4 Porušováni korozí za napčtí 351 // 21.2.2.5 Ochrana proti korozi 353 // 21.2.3 Vliv vodíku na vlastnosti kovů 353 // 21.2.3.1 Vodíková koroze 354 // 21.2.3.2 Vodíková křehkost 355 // Literatura ke kapitole 21 356 //
22 ZÁSADY VOLBY MATERIÁLU 357 // 22.1 Úvod 357 // 22.2 Vztah materiálu, technologie a výrobku 360 // 22.3 Hlediska pro volbu materiálu 363 // 22.4 Volba materiálu v procesu návrhu výrobku 363 // 22.5 Proces volby materiálu 365 // 22.6 Vztah volby materiálu a technologie 366 // 22.7 Cenové aspekty volby materiálu 367 // 22.8 Volba materiálu ve vztahu k životnímu prostředí 370 // 22.9 Nástroje pro volbu materiálu a jejich formalizace 373 // Literatura ke kapitole 22 384 // REJSTŘÍK 385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC