Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958
271 s. : noty ; 25 cm

objednat
Seznam ukázek z hud. lit.
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
První česká příručka podávající přehled o vývoji středověkého hudebního myšlení, v němž měla škola vokální polyfonie důležitý význam. Kniha je členěna ve dvě části, v polyfonii vokální a instrumentální. V prvním dílu probírá autor učební látku vokálního kontrapunktu, jehož pravidla vyvozuje z příkladů mistrovských děl vyspělé vokální polyfonie. V druhé části vykládá vlastní nauku o kontrapunktu, volný polyfonní dvojhlas, tříhlas a čtyřhlas, techniku dvouhlasé a čtyřhlasé imitace a vícehlasý, dvojitý, trojitý a čtyřnásobný kontrapunkt. Knihu uzavírá studií o vzniku a vývoji skladebné techniky, forem a teorie vokální polyfonie..
000069353
Předmluva ...7 // Úvod ...9 // 1. Notace vokální polyfonie ...13 // 2. Staré stupnice a tóniny ...20 // 3. Cantus firmus a kontrapunkt. Proposta a risposta. Stavba palestrinovské melodie. // Skoky v melodii. Triton a jeho obrat. Melodické ohnisko. Vrchní a spodní melodický vrchol. Stavba cantu firmu pro kontrapunktická cvičení ...27 // 4. Harmonie vyspělé vokální polyfonie. Závěry a modulace v církevních tóninách ...39 // 5. Dvojhlasý kontrapunkt stejný a nestejný. Imitační technika dvojhlasého kontra- // punktu ...45 // A. Kontrapunkt v poměru 1:1 ...45 // B. Kontrapunkt v poměru 2:1 ...50 // C. Kontrapunkt v poměru 3:1 ...56 // D. Kontrapunkt v poměru 4:1 ...57 // E. Kontrapunkt v poměru 6:1 ...63 // F. Synkopický kontrapunkt ...64 // G. Smíšený kontrapunkt ...70 // H. Volný polyfonní dvojhlas ve smíšených notových hodnotách ...80 // Ch. Dvojhlasá imitace ...86 // 6. Tříhlasý kontrapunkt stejný a nestejný. Imitační technika tříhlasého kontrapunktu ...97 // A. Kontrapunkt v poměru 1:1 100 // B. Kontrapunkt v poměru 2:1 104 // C. Kontrapunkt v poměru 3:1 107 // D. Kontrapunkt v poměru 4:1 107 // E. Kontrapunkt v poměru 6:1 ...- ...111 // F. Synkopický kontrapunkt ...112 // G. Smíšený kontrapunkt ...119 // H. Volný polyfonní tříhlas ve smíšených notových hodnotách ...121 // Ch. Tříhlasá imitace ...122 // 7. Čtyřhlasý kontrapunkt stejný a nestejný. Imitační technika čtyřhlasého kontrapunktu 128 //
A. Kontrapunkt v poměru 1:1 129 // B. Kontrapunkt v poměru 2:1 131 // C. Kontrapunkt v poměru 3:1 132 // D. Kontrapunkt v poměru 4:1 132 // E. Kontrapunkt v poměru 6:1 135 // 5F. Synkopický kontrapunkt ...136 // G. Smíšený kontrapunkt ...142 // H. Volný polyfonní čtyřhlas ve smíšených notových hodnotách ...143 // Ch. Čtyřhlasá imitace ...144 // 8. Vícehlasý kontrapunkt ...147 // 9. Dvojitý, trojitý a čtyřnásobný kontrapunkt ...169 // A. Dvojitý kontrapunkt: // a) převratný kontrapunkt v oktávě ...169 // b) převratný kontrapunkt v decimě ...171 // c) převratný kontrapunkt v duodecime ...175 // d) smíšený převratný kontrapunkt ...178 // B. Trojitý a čtyřnásobný kontrapunkt: // a) trojitý kontrapunkt v oktávě ...179 // b) čtyřnásobný kontrapunkt v oktávě ...181 // 10. Vznik a vývoj skladebné techniky, forem a theorie vokální polyfonie ...184 // A. Raný vícehlas a ars antiqua ...184 // B. Ars nova ...197 // C. Doba nizozemské školy a vrcholné renesance ...219 // Souhrn // A. Stavba cantu firmu ...256 // B. Stavba volné melodie ...256 // C. Konsonance v polyfonní větě s cantem firmem a jedním až třemi kontrapunktickými hlasy ...257 // D. Disonance v polyfonní větě s cantem firmem a jedním až třemi kontrapunktickými // hlasy ...259 // E. Technika volného polyfonního dvojhlasu a vícehlasu ...260 // Příloha ...262 // Seznam ukázek z hudební literatury ...263 // Věcný rejstřík ...264 // Jmenný rejstřík ...268 // Prameny a literatura ...271
(OCoLC)84910171
cnb000116720

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC