Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
126 s. : il., mapy ; 24 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Vazba Jiří V. Novotný
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty přírodovědeckých a pedagogických fakult
000069398
Rekat.
OBSAH // Úvod (M. Havrlant) ...7 // 1 Krajina (M. Havrlant)...9 // 1. 1 Krajina jako objekt a předmět studia geografie ...10 // 1. 2 Krajinná sféra a její složky...11 // 1.3 Krajina přírodní a kulturní...13 // 1.4 Krajina a životní prostředí...15 // 2 Teoretické základy nauky o krajině (M. Havrlant) ...18 // 2.1 Uplatnění systémové teorie v geografii...18 // 2.1.1 Geosystémy, jejich typy a základní metody studia ... 19 // 2. 2 Zákonitosti prostorové diferenciace krajinné sféry ... 26 // 2. 2. 1 Fyzickogeografícký subsystém a jeho teritoriální struktury // (L. Buzek)...27 // 2. 2. 1. 1 Zonálnost a azonálnost...27 // 2. 2. 1.2 Regionalizace a typologie krajiny...34 // 2. 2. 2 Teoretické základy socioekonomické geografie (M. Havrlant) ...40 // 2. 2. 2. 1 Socioekonomické geosystémy ...41 // 2. 3 Krajinotvorné procesy (L. Buzek)...43 // 2. 4 Geografická prognóza a modelování (M. Havrlant) ... 49 // 3 Kulturní krajiny(M. Havrlant)...53 // 3.1 Funkce krajiny...54 // 3. 2 Potenciál krajiny, její struktura, stabilita, únosnost ... 56 // 4 Socioekonomické aktivity a krajina // (M. Havrlant)...59 // 4. 1 Historické změny v krajině vyvolané lidskou společností . . 59 // 4.1.1 Průmysl a krajina ...61 // 4. 1. 2 Urbanizace a krajina...72 // 4.1.3 Doprava a krajina...74 // 4. 1.4 Zemědělství a krajina (L. Buzek)...78 // 4.1. 5 Lesnictví a krajina...88 // 4. 1.6 Turistický ruch, rekreace a krajina (M. Havrlant)...97 // 4.2 Rovnováha
v krajině...102 // 4. 2. 1 Biologická rovnováha (homeostáze) ...103 // 4.2.2 Ekologická rovnováha...103 // 4. 3 Narušená krajina...105 // 5 T vo r b a a o c h r a n a k r a j i ny (M. Havrlant) ... 106 // 5. 1 Pojetí, obsah a význam ochrany...106 // 5. 2 Právní a organizační zajištění ochrany...107 // 5. 3 Od ochrany ? tvorbě životního prostředí ...117 // 5.3.1 Územní plánování a životní prostředí...119 // 5.4 Výchova ? péči o životní prostředí...121 // 5 // Z á v ě r (M. Havrlant)...124 // Literatura...125 // Rejstřík...127 // * // 6
(OCoLC)39595270
cnb000029597

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC