Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(58.5) Půjčeno:117x 
BK
Vyd. 3., upravené
Praha : Sociologické nakladatelství, 2002
172 s.

objednat
ISBN 80-86429-08-3 (brož.)
Učebnice pro obor sociální práce ; [vol.] 4
Obsahuje úvod, otázky a cvičení, slovníček používaných pojmů, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 159-172
Nezaměstnanost - společnost - učebnice vysokošk.
000069420
OBSAH // Devět učebnic 8 // // ÚVOD 10 // // I. CO JE NEZAMĚSTNANOST A KDO JE // NEZAMESTNANÝ? 15 // ’1.1 Kdo je nezaměstnaný a kdo jen nepracuje 16 // 1.2 Frikční nezaměstnanost 18 // ’1.3 Strukturální (a technologická) nezaměstnanost 20 // 1.4 Cyklická a sezónní nezaměstnanost 21 // ,1.5 Skrytá nezaměstnanost 21 // 1.6 Neúplná zaměstnanost, nepravá nezaměstnanost a job stagnation 22 // 1.7 Zjišťování rozsahu a míry nezaměstnanosti 23 // 1.8 Problém plné zaměstnanosti a přirozené míry nezaměstnanosti 25 // 1.9 Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost 25 // II. TŘI POHLEDY NA NEZAMĚSTNANOST 27 // II. 1 Liberálové 28 // 11.2 Keynes 30 // 11.3 Marxistické paradigma 32 // 11.4 Monetaristická reakce na Keynese 34 // III. CESTA K MASOVÉ NEZAMĚSTNANOSTI - GENEZE NEZAMĚSTNANOSTI A PŘÍSTUPU SPOLEČNOSTI K NEZAMĚSTNANÝM 36 // III.l Prameny 37 // III .2 Vynoření se masové nezaměstnanosti 37 // III.3 Zkušenost krize 30. let: výzva demokratickému kapitalismu 38 // III.4 Československá předválečná zkušenost 39 // III.5 Vývoj nezaměstnanosti v poválečné Evropě 40 // III.6 Změny ve struktuře zaměstnanosti 41 // III.7 Konec snu o plné zaměstnanosti 43 // III.8 Fenomén masové nezaměstnanosti 44 // III.9 Dlouhodobá nezaměstnanost 45 // III.10 Technologie a restrukturalizace ekonomiky 47 // III.I1 Masová nezaměstnanost, nebo masové spotřebovávání 48 // III.12 Nezaměstnanost a ekonomický růst 49 // III.13
Vývoj nezaměstnanosti v České republice po roce 1990 50 // IV. TRH PRÁCE, JEHO SEGMENTACE A ROVNOVÁHA NA TRHU PRÁCE 53 // IV. 1 Pracovní trh 54 // IV.2 Primární a sekundární trh práce 58 // IV.3 Formální a neformální trh práce 61 // IV.4 Externí a interní trh práce 62 // IV.5 Handicapy pracovní síly na trhu práce 63 // IV.6 Marginalizace na trhu práce 64 // IV.7 Trh práce a proces globalizace 65 // V. CO ZNAMENÁ ZAMĚSTNÁNÍ A PRÁCE PRO // ČLOVĚKA 68 // VI. INDIVIDUÁLNÍ A SOCIÁLNÍ ZKUŠENOST // NEZAMĚSTNANÝCH 73 // VI. 1 Životní úroveň 75 // VI.2 Zkušenost deprivace 76 // VI.3 Zkušenost změny času 77 // VI.4 Rodina 79 // VI.5 Nezaměstnanost a reprodukční chování 81 // - Ví.6 Sociální izolace 82 // ■ VI.7 Nezaměstnaní v sociálních sítích 82 // ■ VI.8 Nezaměstnanost a fyzické zdraví 83 // VI.9 Nezaměstnanost a psychické zdraví 85 // VII. NEZAMĚSTNANÍ VE SPOLEČNOSTI 87 // VII. 1 Ztráta statusu 88 // VII.2 Nezaměstnanost a participace 89 // VII.3 Stigma 90 // VII.4 Nezaměstnanost a sociálně patologické jevy 91 // VII.5 Nezaměstnanost a veřejnost 92 // VII.6 Nezaměstnanost a politické postoje 94 // VII.7 Distribuce rizika nezaměstnanosti 95 // VII.8 Underclass 96 // VIII. ŽIVOTNÍ STRATEGIE NEZAMĚSTNANÝCH 102 // VIII. 1 Předměty a platformy životních strategií 104 // ’VIII.2 Životní strategie ve spojitosti s kulturou nezaměstnaných 106 // VIII.3 Typy kultur dlouhodobě nezaměstnaných 109
// IX. ZÁKLADNÍ STRATEGIE BOJE PROTI // NEZAMĚSTNANOSTI - REGULACE TRHU PRÁCE 112 // IX. 1 Politika trhu práce 114 // IX.2 Základní trendy politiky trhu práce 115 // IX.3 •’Příklady programů boje proti nezaměstnanosti na úrovni ES 117 // IX.4 Instituce služeb zamestnanosti 118 // IX.5 Služby zaměstnanosti v Českých zemích 120 // IX.6 Príklad zprostředkování práce-Nizozemí 120 // IX.7 Pracovní poradenství a rekvalifikace 121 // IX.8 Řešení regionální nerovnováhy 123 // IX.9 r Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti a „cílové skupiny“ 124 // X. NEZAMĚSTNANOST V PROSTORU SOCIÁLNÍHO // STÁTU 128 // X.l Prameny 129 // X.2 * Vydělení nezaměstnanosti z obecného sociálního státu 131 // X.3 Od svépomoci k státní péči 133 // X.4 Programy podpory nezaměstnaných 135 // X.5 Sociální stát jako stroj na zaměstnání 140 // X.6 Ničí sociální stát motivaci k hledání zaměstnání? 142 // X.7 iNezaměstnanost a sociální práce 144 // XI. JAKÁ JE ALTERNATIVA? 147 // XI. 1 Ekonomickým růstem z masové nezaměstnanosti? 148 // XI.2 Společnost volného času? 149 // XI.3 Nové rozdělení společnosti? 151 // XI.4 Co je důležité 153 // OTÁZKY A CVIČENÍ 26, 35, 52, 67, 86, 101, 111, 127, 146 // SLOVNÍČEK POUŽÍVANÝCH POJMŮ 155 // LITERATURA // 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC