Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2006
190 s.,front.

objednat
ISBN 80-7277-310-0 (brož.)
Stručná historie států ; [vol.] 41
Obsahuje bibliografické odkazy
Nizozemsko - dějiny - pojednání
000069427
Obsah // Několik slov úvodem 9 // O jazyce 13 // Pravěk 14 // Římské období (50 před Kr.-asi 400 po Kr.) 19 // Merovejské a karolinské období (6.-10. století) 24 Příchod křesťanství 27 Vikingové 29 // Doba hrabství a vévodství (900-1400) 33 Utrecht 33 Flandry 34 Brabant 36 Holland 37 Henegavsko 40 Frísko 40 Celre 42 Dobývání země 43 Města a obchod 46 Kultura středověku 49 Náboženský život 52 // Nizozemí pod vládou Burgundů a Habsburků (15.-16. století) 56 Burgundové 56 Centralizace 58 // Kultura na burgundském dvoře 59 Habsburkové 60 Pod vládou Karla V. 61 Města v 15. a 16. století 63 Reformní hnutí 16. století 64 Vláda Filipa II. 66 Povstání 68 // Republika spojených provincií (1581-1795) 73 Obchod a kolonie 76 Obyvatelstvo 80 // Zlaté století kultury psané i kamenné 82 Malířství Zlatého věku 84 Vzdělanost Zlatého věku 87 // 6 // Náboženská otázka 88 Proti Oranžským (17. stoletQ 91 Úpadek republiky (18. stoletQ 95 Osvícenství v Nizozemí 99 Pod nadvládou Francie 102 // Batávská republika (1795-1806) 102 // Ludvík Napoleon a Holandské království (1806-1810) 104 // Součástí Francouzského císařství (1810-1813) 106 // Spojené království nizozemské (1815-1830) 109 // Odtržení Belgie v roce 1830 113 Nizozemské království 116 // Ústava z roku 1848 116 ’ // Boj o školství 118 // Král versus Druhá komora 119 // Industrializace a modernizace 121 // Města v 19. století 123 // Vznik politických
stran 124 // Boj o volební právo a školství 126 // Nizozemsko na přelomu 19. a 20. století 128 // Kultura a věda druhé poloviny 19. století 130 // Koloniální panství v 19. století 132 // Mezi dvěma světovými válkami 134 // Druhá světová válka 140 // Židovská otázka 141 // Odboj a konec války 143 // Duhá světová válka v Indonésii a další vývoj 145 // Opuštění neutrality 148 // Hospodářská obnova 149 // Politický vývoj po roce 1945 150 // Multikulturní společnost 153 // Kultura 20. století 155 // Po roce 1989 159 // Česko(slovensko)-nizozemské vztahy 163 Doporučená literatura 172 // Beletrie se vztahem ? historii 172 Encyklopedické heslo 174 Přehled hlav státu 181 Rady a doporučení pro turisty 182 Zastupitelské úřady 184 // 7 // Důležitá telefonní čísla 185 Zajímavé webové stránky 186 Jazyková první pomoc 187 Seznam použitých zkratek 189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC