Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.2) Půjčeno:244x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Olympia, 1989
244 s. : il.

objednat
ISBN 80-7033-011-2 (brož.)
Cvičitel ZRTV ; [vol.] 25
Bibliografie: s. 244
Sport - terminologie odborná - výchova tělesná - příručky
Výchova tělesná - terminologie sportovní - cvičitelé - příručky
000069618
Rekat.
I. ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ (L. Novotný) ... 5 // Názvy nejdůležitějších částí lidského těla ...7 // Názvy směrů, os a rovin ...7 // Přehled názvů směrů... 9 // Pravidla písemných popisů...10 // Způsob popisu hromadných vystoupení ...10 // Názvoslovné grafy ...11 // II. CVlCENÍ PROSTNÁ (L. Novotný)...13 // Polohy a pohyby celého těla ...14 // 1. Postoje a pohyby do postojů...14 // Postoje...14 // Způsob popisu směrů oddálených nohou...16 // Stoje a výpony...17 // Podřepy...20 // Dřepy...23 // Pohyby do postojů...25 // Způsob popisu pohybů do postojů snožných...26 // Způsob popisu pohybů do postojů rozkročných...28 // Způsob popisu pohybů do postojů nožných...31 // 2. Kleky a pohyby do kleků ...34 // Kleky ...34 // Kleky přednožné, zánožné a únožné ...35 // Kleky snožné ...36 // Kleky rozkročné...37 // Pohyby do kleků...38 // 3. Sedy a pohyby do sedů ...39 // Sedy...40 // Sedy snožné...41 // Sedy roznožné...41 // Sedy zkřižné...42 // Sedy nožné ...43 // Sedy odbočné...43 // Pohyby do sedů...44 // 4. Lehy a pohyby do lehů // Lehy // Pohyby do lehů // 5. Podpory a pohyby do podporů // Podpory // Podpory stojmo, podřepmo, dřepmo,výponmo // Podpory klečmo // Podpory sedmo // Podpory ležmo // Pohyby do podporů // Pohyby celého těla // 1. Chůze // 2. Poskoky // 3. Běhy // 4. Obraty // Pohyby a polohy částí těla // 1. Pohyby a polohy paží // Pohyby a polohy paží napjatých // Způsob popisu oblouků a kruhů napjatými pažemi // Pohyby paží krčením a napínáním a pohyby a polohy paží skrčených Pohyby a polohy předloktí, rukou, prstů a ramen //
2. Pohyby a polohy nohou // Pohyby a polohy nohou napjatých // Pohyby a polohy nohou krčením a napínáním a pohyby a polohy // nohou skrčených // Pohyby a polohy bérců, chodidel a špiček nohou // 3. Pohyby a polohy trupu // Klony trupem // Točení trupem // Kroužení a hmitání trupem // Samostatné pohyby páteře a pánve // 4. Pohyby a polohy hlavy // Klony hlavy // Točení hlavy // III. CVIČENÍ AKROBATICKÁ (K. Appelt) // A. Pohyby celého těla // 1. Pády // 2. Mety // 3. Převraty // 4. Akrobatické skoky // B. Polohy celého těla // 1. Rovnovážné postoje a kleky // 2. Akrobatická cvičení v sedu a v lehu // 3. Akrobatická cvičení v podporu // IV. CVIČENÍ NA NAŔADÍ (K. Appelt)...119 // 1. Visy a pohyby do visů ...121 // 2. Podpory a pohyby do podporů...126 // 3. Sedy a pohyby do sedů...131 // 4. Ručkování, lezení, šplhání...133 // 5. Komíhání...138 // 6. Obraty... 145 // 7. Přechody z poloh nižších do vyšších...147 // Výmyky, vzepření ...147 // 8. Toče ...154 // 9. Mety...158 // 10. Převraty ...169 // 11. Přechody z poloh vyšších do poloh nižších...174 // V. CVIČENÍ S NÁČINÍM (D. Horáková) ...182 // 1. Cvičení s krátkou tyčí... 183 // 2. Cvičení s kuželi ...190 // 3. Cvičení s krátkým švihadlem ...203 // 4. Cvičení s míčem...212 // 5. Cvičení s obručí...226 // 6. Cvičení se šátkem, se stuhou ...?...238 // Literatura244

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC