Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.3) Půjčeno:43x 
BK
Vyd. tohoto souboru 1.
Brno : Atlantis, 1999
358 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7108-190-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 533-358, bibliografické odkazy a rejstřík
000069825
K žánrovému statutu dél starší české literatury // O mezidruhových kontextech v české literature 16.-17. století 17 // K transformaci stredověkého žánrového systému v literatuře husitské doby 35 // Kodex gigas a otázka jeho sémiotieké interpretace 45 // Staročeská bajka o lišce a džbánu 59 // K otázce alegorických plánů v staročeských povídkách o Štilfridovi a Bruncvíkovi 67 // K dataci staročeského Rozmlouvání člověka se Smrtí 88 // Rozmlouvání človčka se Smrtí v české poezii 15. století 104 // K počátkům české renesanční prózy U9 // Takzvaná mapa Čech Mikuláše Klaudiána 145 // Erasmovská recepce v české literatuře předbělohorské doby 174 // K funkci topografie v myšlení a literatuře humanistické doby 181 // K podobám epičnosti v Hájkové kronice 187 // K typologii české historické prózy z období humanismu 195 // Ze vztahů mezi lidovou, pololidovou a náročnou literaturou v 16. století 208 // Čerti v Prosenické Lhotě aneb o kategorii pravdivosti 223 // Jan Kochanowski, česká literatura 16.-17. století a otázky literární komparace 250 // Komenského Labyrint ve vztahu k české literární produkci 16. století 244 // Labyrint jako modelové dílo literární práce J. A. Komenského 250 // Mezi kronikářstvím a zábavnou prózou 256 // K dramaturgii českého lidového divadla 271 // Studnice romantického historismu v českém obrození a její iniciátor 285 // Jiráskův Horymír a Bruncvík a jejich předlohy 299 // Seznam zkratek 521 Ediční poznámka 522 Rejstřík anonymních literárních děl 524 Jmenný rejstřík 526 Bibliografie Jaroslava Kolára // I. Původní práce 555 // II. Překlady 552 // III. Činnost ediční 555 // IV. Činnost redakční 554 // V. Autorská spolupráce na kolektivních dílech 554 Soupis periodik s příspěvky Jaroslava Kolára 555 Soupis Sborníků s příspěvky Jaroslava Kollára 557

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC