Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Československý spisovatel, 1955
235 s.

objednat
Kritická knihovna ; sv. 16
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Výbor obsahuje v pěti oddílech kritické články, studie, epigramy, básně, satiry, myšlenky i výňatky z korespondence, týkající se literárních i všeobecně kulturních otázek. V prvním oddíle jsou zahrnuty práce z literárního mládí, kritické projevy a literárně theoretické názory z doby Havlíčkova pobytu v Rusku. V druhém oddílu jsou otištěny práce kritické a polemické, mezi nimi i západní "Kapitola o kritice" a kritika Tylova Posledního Čecha, jež se stala politickým programem českého vlastenectví (Nejedlý). Třetí oddíl podává ucelený obraz důležitého úseku české kultury v Havlíčkově době - divadla. V článcích čtvrtého oddílu, věnovaných mistru Janu Husovi, Dalimilově kronice a Balbínově Obraně nabádá Havlíček k správnému hodnocení i aktuálnímu využití odkazu minulosti. Satiry i vážné články závěrečného oddílu útočí proti módním vlastencům a proti absolutistické reakci.
000069865
Rekat.
OBSAH // I. VSTUP // Poklona censuře (Obrácený svět)// Část listu Josefu Tadeáši Klejzarovi z Moskvy v červenci // 1843 // Úryvek z dopisu J. T. Klejzarovi 24. března 1844 // Část listu Karlu Vladislavu Zapoví z Moskvy 30. dubna 1844 // Literární originálnost // Allah kebir // Sympathetické léčení // Satirik před soudnou stolicí// Zle, matičko, zle! // List Františku Ladislavu Čelakovskému// k čtenářům // Dopis Boženě Němcové // II. KRITIKA A POLEMIKA // Když váha vlasti a literatury... 19 // Kapitola o kritice... 21 // Špaček, básník a osel pod lípou... 32 // Jehelníček Ludmily Češky ... 32 // Tys bratr náš! ... 34 // Velmi mnohým českým básníkům... 35 // Poeta laureatus ... 35 // Každý něco pro vlast!... 36 // Obrana „Přítele mládeže“... 36 // Karlíček ... 36 // Z nejnovější literatury ... 37 // Dobrosrdečnost epigramatisty... 37 // X ... stal se za své vytištěné ctnosti... 37 // Citlivá večerní (A la Pícek) ... 37 // Rada spisovateli ... 38 // Pomsta ... 39 // Poslední Čech. Novela od Josefa Kajetána Tyla... 40 // Odpověď panu Havlu Borovskému na jeho kritiku Posledního Čecha ... 47 // Dopis z venku ... 52 // Národní báchorky a pověsti od Boženy Němcové ... 53 // Do Domažlic ... 56 // Labyrint slávy od Jana Erazima Vocela ... 58 // Bájky Bidpajovy. Vzdělány od Františka Třebovského ...66 // Obchodníci. Povídka z nových času od Činoráda Věrného 68 // České listy od Sigfrieda Kappera ... 69 // Ponížená omluva (Zasláno) ... 76 // Malá exhortička panu Jakubu Malému ... 77 // Štulcovy Pomněnky a Wolfgang Menzel ... 79 // Obraz země České od R. J. F. Polehradského... 80 // Upřímné mínění o almanachu Lada Nióla ... 82 // Milenců hrob ... 87 // Krátké, ale jadrné odpovědi... 89 // Nové básně Habakuka Barnabáše Branibora Hnáta ...91 //
III. DIVADLO // Nouze naučila Dalibora housti ... 93 // Jeremiáda o českém divadle ... 95 // Na našem divadle... 95 // Brrr! brrr! bum! bum! bum! brr! brr! bum! bum! ... 95 // Divadlo v Praze ... 96 // O českém divadle v Praze ... 98 // Divadlo pražské (I)... 99 // Divadlo pražské (II) ... 101 // Divadlo pražské (III) ... 103 // Dávno již pracuje se o to... 103 // Národní divadlo v Praze dne 4. října... 104 // Národní české divadlo... 106 // V jedné věci... 109 // Naše Národní divadlo... 110 // Sbírky na naše Národní divadlo ... 116 // IV. Z DĚDICTVÍ MINULOSTI // Z historie literatury české... 121 // Dalemilova Kronika česká ... 123 // Mistr Jan Hus ... 128 // Bohuslava Balbina Obrana národu slovanského, zvláště // českého ... 143 // Poznámka k článku „List po neb. Františkovi Vavákovť* .. 157 // V. RŮZNÉ // Cedník... 159 // První jenerální schůzka Českého národního museum 1847 .. 161 // Jelikož jsme módisté ... 170 // Dva znamenití umělci... 172 // Takto praví jistý neznamenitý mudrc... 173 // Cardanus praví ve své knize De rerum varietate. 175 // Neobyčejné honoráry ... 175 // Nová nařízení. I. Uspořádání svobody tisku .. 176 // Kdo jest Ultračechem? ... 177 // Výstraha (I) 178 // Oznámení z Kocourkova ... 179 // Výstraha (II) ...:... 180 // Vyjádření ... 180 // Venkovské knihovny ... 181 // O českých Turcích ... 181 // Myšlenky a nápady... 185 // List Josefu Podlipskému z Brixenu ...— 186 // Došlou ... 189 // Ediční poznámka ... 201 // V k su e ??? ... 203 // Jmenný rejstřík... 231
(OCoLC)7217591
cnb000718872

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC