Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2005
470 s. : il.

objednat
ISBN 80-200-1311-3 (váz.)
Europa ; [vol.] 4
V prelimináriích nad názvem: Akademie věd České republiky
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Živočichové - výběr pohlavní - pojednání
000070028
Úvod // 9 // Poděkování // 15 // Kapitola I - PRINCIPY POHLAVNÍHO VÝBĚRU // Sekundární pohlavní znaky - Pohlavní výběr - Jeho působení - Početní převaha samců - Polygamie - Zpravidla jsou prostřednictvím pohlavního výběru modifikováni pouze samci - Náruživost samců - Variabilita samců - Volbu vykonávají samice - Srovnání pohlavního a přírodního výběru - Dědičnost v odpovídajících obdobích života, v odpovídajících ročních obdobích a dědičnost omezená na určité pohlaví - Vztahy mezi různými formami dědičnosti - Proč někdy nejsou jedinci jednoho pohlaví a mláďata prostřednictvím pohlavního výběru modifikováni - Dodatek o početním poměru samců a samic v živočišné říši - Poměr počtu samců a samic v souvislosti s přírodním výběrem ... 17 // Kapitola II - SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY V NIŽŠÍCH TŘÍDÁCH ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE // Sekundární pohlavní znaky se u živočichů nej nižších živočišných tříd nevyskytují - Pestré zbarvení - Měkkýši (Mollusca) - Kroužkovci (Annelida) - Korýši (Crustacea): dobře vyvinuté sekundární pohlavní znaky; dimorfismus; zbarvení; znaky, které živočichové získávají až v dospělosti - Pavoukovci: zbarvení samců a samic; stridulace samců -Stonožkovci (Myriapoda)... // Kapitola III - SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY HMYZU // Rozmanité orgány samců, určené ? uchopení samice - Mezipohlavní rozdíly, jejichž význam nám není
znám - Mezipohlavní rozdíly v tělesné velikosti - Šupinušky (Thysanura) - Dvoukřídlí (Diptera) - Řád Hemi- // ptera - Stejnokřídlí (Homoptera): muzikální schopnosti mají jen samci // - Rovnokřídlí (Orthoptera): muzikální orgány samců, které jsou co do // stavby velmi rozmanité; bojovnost; zbarvení - Síťokřídlí (Neuroptera): mezipohlavní rozdíly ve zbarvení - Blanokřídlí (Hymenoptera): bojovnost a zbarvení - Brouci (Coleoptera): zbarvení; velké rohy, které zjevně slouží jako ozdoba; souboje; stridulační ústrojí je zpravidla vlastní jedincům obou pohlaví ... // Kapitola IY - HMYZ, pokračování - Řád motýli (Lepidoptera) // Námluvy motýlů - Souboje -Tikavé zvuky - Zbarvení společná samcům i samicím, nebo zbarvení, která jsou zářivější u samců - Příklady // - Znaky, které nejsou důsledkem přímého působení vnějších podmí- // nek - Zbarvení sloužící jako ochrana - Zbarvení nočních motýlů -Stavění na odiv - Rozlišovací schopnosti motýlů (Lepidoptera) - Rozmanitost - Příčiny mezipohlavních rozdílů ve zbarvení - Mimikry; samice motýlů, které jsou zbarvené pestřeji než samci - Jasné zbarvení housenek - Shrnutí a závěrečné připomínky, týkající se sekundárních pohlavních znaků hmyzu - Srovnání sekundárních pohlavních znaků ptáků a hmyzu... // Kapitola V - SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY RYB, OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ // RYBY: Dvoření a souboje samců -
Větší tělesná velikost samic - Jasné zbarvení, ozdobné přívěsky a další zvláštní znaky samců - Zbarvení a přívěsky, které samci nabývají pouze v období tření - Ryby, jejichž samci i samice jsou pestře zbarvení - Ochranné zbarvení - Méně nápadné zbarvení samic nelze vysvětlit na principu ochrany - Samci některých ryb staví hnízda a starají se o jikry a potěr - OBOJŽIVELNÍCI: Mezipohlavní rozdíly v tělesné stavbě a ve zbarvení - Vokální ústrojí -PLAZI: Želvy - Krokodýli - Hadi: v některých případech ochranné zbarvení - Ještěrky a jejich souboje - Ozdobné přívěsky - Podivné mezipohlavní rozdíly v tělesné stavbě - Zbarvení - U plazů se setkáváme s téměř stejně velkými mezipohlavními rozdíly jako v případě ptáků ... // Kapitola VI - SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY PTÁKŮ // Mezipohlavní rozdíly - Zákon souboje - Zvláštní zbraně - Hlasové ústrojí - Instrumentální hudba - Milostné dovádění a tance - Stálé a sezónní ozdoby - Pelichání dvakrát a jednou do roka - Samci staví na odiv své ozdoby ... // Kapitola VII - PTÁCI - pokračování I // Volba samic - Délka námluv - Nespárovaní ptáci - Duševní schopnosti a smysl pro krásu - Samice dávají najevo náklonnost nebo anti- // patie vůči některým konkrétním samcům - Rozmanitost ptactva -Občasné náhlé variace - Zákony varírování - Vznik ok - Postupné proměny znaků - Páv, bažant argus a kolibřík
Urosticte... 237 // Kapitola ?? - PTÁCI - pokračování II // Pojednání o tom, proč jsou u některých druhů jasně zbarvení pouze samci a u jiných jedinci obou pohlaví - O dědičnosti různých znaků a jasně zbarveného peří, která se omezuje pouze na jedince jednoho pohlaví - Vztah způsobu hnízdění a zbarvení - Sezónní ztráta svatebního peří ... 280 // Kapitola IX - PTÁCI - závěr // Srovnání nedospělého opeření s peřím dospělých jedinců obou pohlaví - Šest typů případů - Rozdíly v pohlavních znacích samců blízce příbuzných či zastupujících druhů - Samice získávají znaky samců - Srovnání opeření mláďat s letním a zimním šatem dospělých jedinců - O nárůstu krásy u ptáků celého světa - Ochranné zbarvení - Nápadně zbarvení ptáci - Ceněná novost - Shrnutí všech čtyř kapitol o ptácích... 302 // Kapitola X - SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY SAVCŮ // Zákon souboje - Zvláštní zbraně, které mají pouze samci - Důvod absence zbraní u samic - Zbraně společné jedincům obou pohlaví, ačkoli původně nabyté pouze samci - Jiné možnosti uplatnění těchto zbraní - Jejich velká důležitost - Větší tělesná velikost samců - Obranné prostředky - Volba partnera ? páření, kterou u savců vykonávají jedinci jednoho nebo druhého pohlaví... 342 // Kapitola XI - SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY SAVCŮ -pokračování // Hlasové projevy - Pozoruhodné pohlavní znaky ploutvonožců
- Pach -Vývoj srsti - Zbarvení srsti a kůže - Výjimečné případy, kdy jsou samice více zdobené než samci - Zbarvení a ozdoby nabyté prostřednictvím pohlavního výběru - Ochranné zbarvení - Zbarvení je často výsledkem pohlavního výběru i tehdy, je-li společné jedincům obou pohlaví -O ztrátě skvrn a pruhů u dospělých čtvernohých savců - O zbarvení // a ozdobách primátů (Quadrumana) - Shrnutí... 370 // Darwinovy poznámky ? jednotlivým kapitolám ... 405 // Rejstřík českých názvů ... 444 // Rejstřík vědeckých názvů... 456

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC