Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Cerm, 2005
359 s., [4] s. příl. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7204-419-2 (brož.)
Obsahuje tabulky, mapky, poznámky pod čarou, jmenný rejstřík, německé resumé, přílohy (dekrety, vládní nařízení, zákony ...)
Bibliografie na s. 207-223
Česko - pohraničí - osídlování - r. 1945-1949 - monografie
000070287
Obsah // Úvodem 5 // I. kapitola: Pohraničí českých zemí po květnu 1945 9 // (František Čapka - Lubomír Slezák) // 1. Vymezení pojmu „české pohraničí“ 9 // 2. Nástin situace v pohraničí před osídlováním 23 // II. kapitola: Zemědělské osídlování 33 // (Lubomír Slezák) // 1. Geneze myšlenky zemědělského osídlování 33 // 2. Národní správci na zemědělských usedlostech 49 // 3. Organizovaný osídlovací proces 59 // 4. Poslední etapa 71 // 5. Výsledky zemědělského osídlování 82 // III. kapitola: Nezemědělské osídlování 93 // (František Čapka) // 1. Osídlovací úřad a Fond národní obnovy 93 // 2. Počáteční fáze nezemědělského osídlovacího procesu 110 // 3. Ještě k otázce národních správ a konfiskátů 132 // 4. Příděl drobných živnostenských podniků a dalších nemovitostí 144 // 5. Přemísťování průmyslových podniků z českého pohraničí // na Slovensko a do hospodářsky slabých českých krajů 153 // IV. kapitola: Reemigrace a usídlování zahraničních krajanů 159 // (Jaroslav Vaculík) // 1. Příprava a průběh reemigrace 159 // 2. Usídlování reemigrantů 167 // 3. Péče o reemigranty 177 // Závěrem: Nová podoba pohraničí českých zemí 185 // (František Čapka - Lubomír Slezák) // Seznam pramenů a literatury 207 // Seznam zkratek 224 // Jmenný rejstřík 225 // Zusammenfassung 226 // Seznam příloh 229 // Přílohy 233

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC