Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:28x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002
226 s. : il.

objednat
ISBN 80-7013-362-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace
Bibliografie: s. 226
Oftalmologie - učebnice vysokošk.
Oko - nemoci - učebnice vysokošk.
000070288
OBSAH // Obecná část // 1. Vývoj zrakového orgánu - Vančurová...9 // 2. Anatomie zrakového ústrojí - Vančurová ...13 // 2.1. - očnice...13 // 2.2. - oční koule ...15 // 2.2.1. - povrchová vrstva...17 // 2.2.2. - střední vrstva...18 // 2.2.3. - vnitřní vrstva ...19 // 2.2.4. - nitrooční prostor...22 // 2.3. - přídatné orgány oka ...24 // 2.3.1. - oční vĺčka ...24 // 2.3.2. - spojivka...25 // 2.3.3. - slzný aparát ...25 // 2.3.4. - okohybné svaly...26 // 2.4. - zraková dráha...30 // 3. Fyziologie zraku - Autrata ...32 // 4. Refrakce a korekce refrakčních vad -Autrata ...35 // 4.1. - lidské oko jako optický systém ...41 // 4.2. - refrakce oka...44 // 4.2.1. - hypermetropie...48 // 4.2.2. - myopie...49 // 4.2.3. - astigmatismus . ...50 // 4.2.4. - fyziologické změny refrakce...52 // 5. Akomodace - Autrata ...54 // 5.1. - mechanismus akomodace ...54 // 5.2. - poruchy akomodace...57 // 5.2.1. - presbyopie...57 // 5.2.2. - akomodační exces ...59 // 5.2.3. - spasmus akomodace ...59 // 5.2.4. - insuficience akomodace...59 // 5.2.5. - obrna akomodace...59 // 3 // 6. Konvergence - Autrata...60 // 6.1. - anomálie konvergence...61 // 7. Binokulární refrakční anomálie - Autrata ...62 // 7.1. - anizometropie ... 62 // 7.2. - anizeikonie... 63 // 8. Kontaktní cocky - Autrata ...65 // 8.1. - typy kontaktních čoček...65 // 8.2. - režimy nošení kontaktních čoček...66 // 8.3. - speciální druhy kontaktních čoček ...67 // 8.4. - výhody
a nevýhody použití kontaktních čoček ...68 // 8.5. - komplikace ...68 // 9. Zornice - Vančurová ...70 // 9.1. - vyšetření zornicových reakcí...71 // 9.2. - fyziologické reakce zornic ...71 // 10. Funkce sítnice - Vančurová...73 // 10.1. - vyšetřování centrálního vidění ...73 // 11. Zorné pole a jeho poruchy - Vančurová...80 // 11.1. — vyšetřování zorného pole...81 // 11.2. - patologické změny v zorném poli...84 // 12. Vidění skotopické a jeho poruchy - Vančurová ...85 // 12.1. - vyšetření adaptace...86 // 12.2. - poruchy vidění za šera a za noci...87 // 13. Barvocit a jeho poruchy - Vančurová ...89 // 13.1. - vyšetřování barvocitu ...90 // 13.2. - poruchy barvocitu ...91 // 14. Binokulární vidění — Vančurová ...93 // 14.1. - vyšetření binokulárního vidění ...96 // 14.2. - patologie binokulárního vidění ...97 // Speciální část // 15. Oční choroby - Vančurová...99 // 15.1. - vrozené změny...99 // 15.2. - získané změny...100 // 16. Choroby očnice - Vančurová ...101 // 16.1. - záněty očnice...103 // 4 // 16.1.1. - mikrobiální záněty očnice ...103 // 16.1.2. - hyperergicko - alergické záněty očnice...104 // 16.2. - nádory očnice...105 // 16.2.1. - primární nádory ...105 // 16.2.2. - sekundární nádory ...106 // 16.2.3. - metastatické nádory ...106 // 16.3. - karotidokavemozní pištěl ...106 // 17. Choroby očních víček - Vančurová ...107 // 17.1. - vrozené anomálie
očních víček...107 // 17.2. - zánětlivá onemocnění ...108 // 17.2.1. - zánětlivá onemocnění kůže víček ...108 // 17.2.2. - záněty víčkových okrajů ...109 // 17.2.3. - záněty víčkových žlázek ...110 // 17.3. - poruchy postavení a pohyblivosti očních víček ...111 // 17.4. - onemocnění řas...113 // 17.5. - degenerativní onemocnění...114 // 17.6. - nádory víček ...114 // 17.6.1. - retenční cysty mazových žlázek ...114 // 17.6.2. - benigní nádory...115 // 17.6.3. - maligní nádory ...116 // 18. Choroby slzného ústrojí - Vančurová ...117 // 18.1. - onemocnění slzných žláz...117 // 18.1.1. - záněty slzné žlázy...117 // 18.1.2. - nádory slzné žlázy...118 // 18.2. - onemocnění slzovodných cest ...118 // 18.2.1. - záněty slzovodných cest...120 // 18.2.2. - atresie a stenosy slzovodných cest...121 // 18.2.3. - nádory slzovodných cest ...122 // 19. Choroby spojivek - Vančurová...123 // 19.1. - záněty spojivek ...123 // 19.1.1. - infekční záněty spojivek ...125 // 19.1.2. - záněty spojivek neinfekčního původu ...129 // 19.2. - degenerativní změny spojivky...132 // 19.3. - nádory spojivky...133 // 19.3.1. - vrozené nádory ...133 // 19.3.2. - získané nádory ...133 // 5 // 20. Choroby rohovky - Vančurová...134 // 20.1. - vrozené vady rohovky ... . .134 // 20.2. - zánětlivá onemocnění rohovky ...136 // 20.2.1. - povrchové záněty rohovky...139 // 20.2.2. - hluboké záněty rohovky ...140
// 20.2.3. - sekundární záněty rohovky trofického původu 141 // 20.3. - degenerace rohovky...142 // 20.3.1. - degenerace rohovky související se stářím . . . .143 // 20.3.2. - hereditámí dystrofie rohovky ...143 // 20.3.3. - sekundární degenerace rohovky...144 // 20.4. - nádory rohovky...144 // 21. Choroby bělimy - Vančurová...146 // 21.1. nezánětlivé abnormality bělimy...146 // 21.2. zánětlivá onemocnění bělimy...147 // 22. Choroby živnatky - Vančurová...149 // 22.1. - vrozené změny živnatky ...149 // 22.2. - záněty živnatky ...150 // 22.1.1. - záněty duhovky a řasnatého tělíska...151 // 22.1.2. — záněty cévnatky...152 // 22.1.3. — ophthalmia sympatica...153 // 22.3. - nádory živnatky...154 // 22.3.1. - nezhoubné nádory...154 // 22.3.2. - zhoubné nádory...154 // 22.3.3. - metastázy maligních nádorů...155 // 22.4. - Chorobné změny zornice ...155 // 23. Choroby čočky - Vančurová...158 // 23.1. - vrozené vady čočky ...158 // 23.1.1. - vrozené změny tvaru a velikosti...158 // 23.1.2. — vrozené změny polohy...158 // 23.1.3. - vrozený zákal čočky...159 // 23.2. - degenerativní změny čočky...160 // 23.2.1. - pokles elasticity čočky...160 // 23.2.2. - progresivní zákaly čočky...160 // 24. Choroby sklivce - Vančurová...165 // 24.1. - vrozené změny sklivce...165 // 24.2. - degenerativní změny sklivce... .165 // 6 // 25. Choroby sítnice - Vančurová...167 // 25.1. - vrozené vady sítnice ...168
// 25.2. - oběhové poruchy sítnice...168 // 25.3. - angiopatie a retinopatie u celkových onemocnění . . . .169 // 25.4. - záněty sítnice...170 // 25.5. - degenerace sítnice...170 // 25.6. - odchlípení sítnice...171 // 25.7. - nádory sítnice ...171 // 26. Choroby zrakové dráhy - Vančurová...173 // 26.1. - onemocnění zrakového nervu ...173 // 26.1.1. - vrozené změny...173 // 26.1.2. - neuritis n. optici...174 // 26.1.3. - městnavá papila ...175 // 26.1.4. - toxické neuropatie zrakového nervu ...176 // 26.1.5. - atrofie zrakového nervu...176 // 26.1.6. - nádory optiku ...177 // 26.2. - Onemocnění intrakraniálního úseku zrakové dráhy .177 // 26.2.1. - chiasmatický syndrom...177 // 26.2.2. - poškození tractus opticus ...178 // 26.2.3. - poškození kortikálního zrakového centra . . . .178 // 27. Glaukom - Vančurová...179 // 27.1. - vyšetření při diagnostice glaukomu...179 // 27.1.1. - tonometrie, tonografie...180 // 27.1.2. - gonioskopie ...180 // 27.1.3. - perimetrie ...181 // 27.1.4. - oftalmoskopie...181 // 27.2. - klasifikace glaukomu...181 // 27.3. - primární glaukom s otevřeným úhlem (prostý glaukom) .182 // 27.4. - sekundární glaukomy s otevřeným úhlem ...182 // 27.5. - primární glaukom s uzavřeným úhlem...183 // 27.6. - sekundární glaukomy s uzavřeným úhlem...184 // 27.7. - glaukom v dětském věku...184 // 27.8. - absolutní glaukom...185 // 27.9. - léčba glaukomu...185 // 27.10. - hypotonie oka...186
// 7 // 28. Oční úrazy - Vančurová ...188 // 28.1. - mechanická poranění oka ...188 // 28.2. - poleptání a popálení oka...193 // 28.3. - poškození oka zářením ...194 // 28.4. - poškození elektrickým proudem ...195 // 29. Poruchy okohybného aparátu - Vančurová...196 // 29.1. - heteroforie...196 // 29.2. - heterotropie...198 // 29.3. - dynamický (konkomitující) strabismus ...199 // 29.3.1. - strabismus convergens ...199 // 29.3.2. - strabismus divergens...200 // 29.3.3. - strabismus sursumvergens...201 // 29.3.4. - mikrostrabismus...201 // 29.3.5. - pseudostrabismus ...201 // 29.3.6. - vyšetření konkomitujícího strabismu ...201 // 29.3.7. - léčení konkomitujícího strabismu...203 // 29.4. - paralytický (inkomitantní) strabismus ...206 // 29.4.1. - vyšetření paralytického strabismu ...207 // 29.4.2. - léčení paralytického strabismu...209 // 29.5. - sekundární strabismus ...210 // 29.6. - nystagmus...210 // 30. Zrak a osvětlení - Vančurová ...212 // 31. Zářivé energie a jejich vliv na oko - Vančurová...214 // 32. Oko a povolání - Vančurová ...217 // 32.1. - prevence očních pracovních úrazů...217 // 32.2. - osoby se změnami zrakového orgánu a povolání...217 // 33. Slepota a slabozrakost - Vančurová ...220 // 34. Péče o slepé a slabozraké — Vančurová...222 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC