Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.9) Půjčeno:35x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1993
66 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7042-712-4 (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity. Přírodovědecká fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 66
Chemie analytická - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000070289
ÚVOD 3 // 1. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO PRÁCI V LABORATOŘI 5 // 1.1 Bezpečnost práce v laboratgri 5 // 1.2 První pomoc pri úrazech v laboratoři 6 // 1.3 Organizace práce v laboratoři 7 // 2. KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA 7 // 2.1 Vybavení laboratoře pro kvalitativní analýzu 9 // 2.2 Kvalitativní analýz akationtů 12 // 2.2.1 Doporučený postup analýzy kationtú 13 // 2.2.2 Skupinové reakce kationtú 13 // 2.2.3 Důkazové reakce kationtú 17 // 2.3 Kvalitativní analýza aniontú 21 // 2.3.1 Důkazové reakce aniontú 22 // 3. CHEMICKÉ METODY KVANTITATIVNÍ ANALÝZY 26 // 3.1 Gravimetrie 26 // 3.1.1 Pracovní technika gravimetrické analýzy 27 // 3.1.2 Příklady jednoduchých vážkových stanovení 31 // 3.2 Odměrná analýza 33 // 3.2.1 Pracovní technika odnierných stanovení 34 // 3.2.2 Příklady použití volumetrických stanovení 37 // 4. VYBRANÉ .ÚLOHY Z INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZY 43 // 4.1 Absorpční fotometrie ve viditelné oblasti 43 // 4.1.1 Spektrofotometr SPEKÜL 44 // 4.4.2 Příklady spek t r ofo tome trického stanovení 46 // 4.2 Potenciometrie 40 // 4.2.1 Technika a postupy potenciometrických stanovení 49 // 4.2.2 Příklady použití přímé potenciometrie 51 // 4.2.3 Příklady použití potenciometrieké ti trace 54 // 4.3 -Konduktometrická analýza 56 // 4.3.1 Technika konduktometrická titrace 57 // 5. HODNOCENÍ ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU 59 // 5.1 Chyby analytických stanovení 59 // 5.2 Základní statistické charakteristiky výsledků 60 // 5.3 Vylučováníodlehlých výsledků 63 // 5.4 Zpracování kalibračních závislostí 64 // 6. POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA 66

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC